Column

Kijk eens verder dan je achtertuin

Obligatiebeleggers moeten meer dan ooit wereldwijd beleggen. Bunds en Treasuries? Liever bedrijfsobligaties.

De wereld maakt een periode van onevenwichtig herstel door, waarin de verschillen tussen regio’s veel groter zijn dan in het verleden. In Azië, waar China de belangrijkste motor achter de economische ontwikkeling is, neemt de groei enigszins af, maar is de economische groei nog altijd aanzienlijk hoger dan in de rest van de wereld.

In de VS is sprake van een stijgende vraag, dalende werkloosheidscijfers en een toenemend vertrouwen bij bedrijven en consumenten. Europa daarentegen lijkt voor de tweede keer in vier jaar in een recessie weg te zakken. De rente die een laagterecord heeft bereikt en de ruim beschikbare liquiditeit dragen bij aan het stimuleren van de economie.

Echter, de krachtige tegenwind in de vorm van bezuinigingsmaatregelen, schuldafbouw door banken, politieke instabiliteit (omdat bezuinigingen ertoe leiden dat regeringen vallen en verkiezingen worden verloren) en aanhoudende druk op de rente die perifere landen moeten betalen, doen dit allemaal teniet. Het nettoresultaat in Europa zou weleens kunnen zijn dat de bereidheid tot samenwerken en elkaar steunen tussen landen onderling en binnen landen structureel afneemt.

Zorgen houden aan
Dit zorgt ervoor dat de vooruitzichten voor de wereldeconomie onzeker zijn. Een vertrek van landen uit de eurozone is niet langer onwaarschijnlijk, waarbij het mogelijk uittreden van Griekenland momenteel het publieke debat domineert. Een ongeordend Grieks vertrek kan negatieve gevolgen hebben voor landen als Portugal, Spanje en Italië, omdat de rente die zij op hun staatsobligaties moeten betalen mogelijk scherp zal stijgen.

De zorgen over de staatsschuldencrisis zijn inherent gerelateerd aan de financiële sector. Een nieuwe ronde van afwaarderingen van de kredietrating van landen kan leiden tot hogere kapitaaleisen voor banken waardoor deze hun activa nog verder zullen moeten afbouwen, met alle negatieve gevolgen van dien voor de economie. Een andere vraag is of voor China een harde landing in het verschiet ligt, wat ernstige gevolgen voor de mondiale groei zou hebben.

Wij denken dat deze onzekerheden de markt nog wel enige tijd zullen blijven beheersen, aangezien het nog jaren zal gaan duren voordat de huidige initiatieven voor structurele verandering de wereldeconomie zullen helpen stabiliseren. In deze onzekere tijden zien we een aanhoudende vraag naar relatief veilige beleggingen, zoals ‘investment grade’-bedrijfsobligaties met een hoger rendement dan de ‘risicovrije’ Duitse en Amerikaanse staatsobligaties.

Gunstig voor bedrijfsobligaties
Gegeven de lage groei, de historisch lage rente op Bunds en Treasuries. en de toegenomen marktvolatiliteit, die de spreads op aantrekkelijke niveaus houdt, blijven de marktomstandigheden gunstig voor beleggingen in bedrijfsobligaties. De meeste bedrijven voeren een verstandig financieel beleid en concentreren zich in het huidige onzekere economische klimaat op het behoud van hun kredietwaardigheid.

Zo is bijvoorbeeld het risico beperkt dat bedrijven grote overnames plegen die hun kredietrating nadelig zou kunnen beïnvloeden. In de wereld van vandaag staan beleggers voor de uitdaging om enerzijds de beleggingskansen te benutten, maar anderzijds de risico’s die voortvloeien uit de verschillende groeisnelheden van de regio’s en de daarmee gepaard gaande staartrisico’s te vermijden.

Dit kan worden bereikt door wereldwijde spreiding, waarbij de beleggingskeuzes gericht zijn op het benutten van kansen en het voorkomen van de risico’s die gepaard gaan met de veranderende economische omgeving. Daarnaast biedt een wereldwijde beleggingsaanpak de mogelijkheid om opportunistisch te profiteren van waarderingsverschillen die bestaan tussen de verschillende regio’s, sectoren en uitgevende instellingen.

Volatiliteit verminderen
Hiervoor zijn kennis van de lokale markt en een geïntegreerd wereldwijd beleggingsproces nodig. We zien de vraag naar wereldwijde bedrijfsobligatie-beleggingen verder toenemen, aangezien beleggers door het grotere aantal investeringsmogelijkheden sterker kunnen diversifiëren, waarbij de beleggingen kunnen worden geconcentreerd in de regio’s met de beste combinatie van economische vooruitzichten, sterkste kredietwaardigheid van bedrijven en de meest aantrekkelijke verwachte beleggingsrendementen.

We leven in een wereld vol onzekerheden, maar een wereldwijde aanpak kan de volatiliteit verminderen en de beleggingsprestaties verbeteren.

HansStoter is CIO bij ING Investment Management

Alles over de rente