Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Vergeet 2023, kijk naar 2033

Stuart Dunbar, partner bij Baillie Gifford, hecht weinig waarde aan 1-jaarsvoorspellingen. Hij kijkt liever 10 jaar vooruit. "Dat biedt beleggers wel houvast."

"Elk jaar rond deze tijd verschijnt er een stroom van marktvooruitzichten over wat er de komende 12 maanden in de economieën en op de financiële markten kan gebeuren. Het zijn doorgaans goed geïnformeerde en doordachte artikelen, met observaties en voorspellingen over renteniveaus, consumentenvertrouwen, en welke beleggingscategoriëen goedkoper of duurder lijken ten opzichte van elkaar in vergelijking met een jaar geleden. Ze hebben de neiging om bij vrij algemene verwachtingen te blijven en niet stil te staan bij mogelijke uitschieters.

Maar wat moeten we eigenlijk met deze informatie? De realiteit is namelijk dat het erg moeilijk is om aan te geven wat de markt de komende 12 maanden gaat doen, ongeacht hoe scherpzinnig de waarnemer van de economische omstandigheden is. Het is eenvoudiger om beweringen te doen over de ontwikkelingen in de komende tien jaar dan over de komende 12 maanden. Dat komt omdat er technologische en bedrijfsmodelontwikkelingen zijn die zich nu al openbaren en die onvermijdelijk bestaande praktijken in het komende decennium zullen verdringen.

Dergelijk denken op lange termijn biedt absoluut geen leidraad voor wat er in de komende 12 maanden zal gebeuren met de waarderingen van de winnaars en verliezers, maar biedt beleggers wel houvast. Fundamentele vooruitgang is niet afhankelijk van consumententrends of algemene economische groei, omdat het gaat om het bieden van betere, goedkopere oplossingen voor de behoeften en wensen van de samenleving dan die nu voorhanden zijn. Bedrijven die deze kansen grijpen, zullen hoogstwaarschijnlijk hun aandelenkoersen op de lange termijn zien stijgen.

"Fundamentele vooruitgang is niet afhankelijk van consumententrends of algemene economische groei"

We weten niet wat er in 2023 gaat gebeuren, maar hier zijn enkele trends waar wij bij Baillie Gifford terdege rekening mee houden:

1. Revolutie gezondheidszorg

De kosten van de gezondheidszorg stijgen onhoudbaar over de hele wereld. Bevolkingen vergrijzen en nieuwe maar dure behandelingen komen beschikbaar. De enige realistische manier om de druk van de ketel weg te nemen, is een drastische toename van de efficiëntie van de behandeling en een diepgaande verschuiving van behandeling naar vroege diagnose en preventie.

Gelukkig bevinden we ons in de beginfase van een revolutie in de gezondheidszorg: de samenloop van dalende kosten van gensequencing, stijgende verwerkingskracht en kunstmatige intelligentie vermenigvuldigt het vermogen om ziektes echt te begrijpen en doorbraken te forceren die de bestaande gezondheidszorg zullen ontwrichten.

2. Disruptie in de betalingssector

De betalingensector kent al tientallen jaren weinig disruptie, maar is inmiddels rijp voor verandering. Via onze mobiele telefoons kunnen we onze bankdiensten beheren, meerdere valuta's in een app aanhouden en kleine winkels kunnen wereldwijd verkopen met one-stop logistieke dienstverleners en internationale payment service providers.

3. Thuiswerken verdwijnt niet

Flexibel werken zal niet verdwijnen. Dit betekent dat de vraag naar communicatietools en internetinfrastructuur toeneemt, maar ook de behoefte aan cloudgebaseerde netwerken en beveiligingssoftware.

4. Op naar netto nul!

Klimaatverandering is reëel en de wereld moet de CO2-uitstoot terugdringen. De technologie om dit te doen, is beschikbaar, maar de schaal ontbreekt. Een netto nul CO2-uitstoot tegen 2050, het beleidsdoel van de meeste grote landen, vereist een verschuiving in de energiemix, -opslag en -distributie, die nog maar nauwelijks op gang is gekomen. Dit brengt nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee: schaalbare batterijopslag, ultra-hoogwaardige kabels voor het transporteren van offshore windenergie naar stedelijke centra en technologieën voor CO2-afvang en -opslag.

Concrete voorspelling

Economische en financiële vooruitzichten die 1 jaar vooruitkijken, zijn niet nuttig om mooie beleggingsrendementen te realiseren. Het is beter om verder te kijken dan de 12-maandencyclus en te focussen op echte onderliggende vooruitgang. Dus hier is onze voorspelling: bij Baillie Gifford hebben we geen idee wat onze aandelenportefeuilles in 2023 zullen doen, maar we zijn er volledig van overtuigd dat ze in 2033 een stuk waardevoller zullen zijn dan nu."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie