Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

China veert op in het Jaar van het Konijn

In China begint aankomende zondag het Jaar van het Konijn, dat symbool staat voor welvaart en een lang leven. Portfoliomanager Wenli Zheng van de China Evolution Equity Strategy van T. Rowe Price verwacht dat het Jaar van het Konijn ook voor Chinese aandelen voorspoedig zal verlopen.

"Sinds het partijcongres in oktober hebben de Chinese beleidsmakers hard gewerkt aan de aanpak van de twee grootste problemen die de Chinese economie en aandelenmarkt in de afgelopen 18 maanden hard naar beneden hebben getrokken: Covid en de malaise in de vastgoedsector.

Het covid-beleid is met de heropening duidelijk bijgesteld. Daarnaast wordt verwacht dat de 16 maatregelen ter ondersteuning van de vastgoedsector het herstel van deze bedrijfstak zal stimuleren. 

Wenli Zheng
Wenli Zheng van T. Rowe Price

Aanzienlijke groei bedrijfswinsten

Voor beleggers die op zoek zijn naar waar zij hun kapitaal kunnen beleggen, springt China eruit, niet in het minst omdat de inflatie er laag is, wat in schril contrast staat met alle andere grote economieën. Waar de westerse wereld kampt met stijgende rente en kwantitatieve verkrapping volgt China een andere koers door een accommoderend monetair en budgettair beleid te voeren om de economische groei te ondersteunen.

De huidige economische uitdagingen van China zijn niet het gevolg van een ongebreidelde inflatie, maar van het zero covid-beleid in combinatie met een zelf veroorzaakte vastgoedvertraging. Zheng ziet een verbetering op beide terreinen. De stijging van het aantal besmettingsgevallen door de heropening van China zal op korte termijn economisch pijn doen, zoals blijkt uit de zwakke PMI in december. Zheng denkt echter dat het tempo van het herstel ook sneller kan verlopen dan de markt verwacht. De heropening zal waarschijnlijk een belangrijke impuls geven aan de binnenlandse consumptie en private investeringen.

"Het tempo van het herstel kan ook sneller verlopen dan de markt verwacht"

Met institutionele beleggingen in Chinese aandelen op het laagste punt in vijf jaar en de voor de conjunctuur gecorrigeerde waarderingen ver onder het gemiddelde is de risico/rendementsverhouding nu gunstig. De Chinese bedrijfswinsten werden in 2022 gedrukt door Covid en de vastgoeddaling. De consensus verwacht echter dat de groei van de Chinese winst per aandeel in 2023 zal versnellen van 2% in 2022 tot 10% dit jaar. China bevindt zich in een unieke economische cyclus en ik verwacht dat de bedrijfswinsten in 2023 aanzienlijk zullen versnellen.

"China bevindt zich in een unieke economische cyclus"

China blijft essentieel in de wereldwijde productieketen

De kracht van China's toeleveringsketen is robuust, ondanks alle zorgen over een eventuele ontkoppeling. De directe buitenlandse investeringen in China zijn in 2022 met ongeveer 20% gestegen. De Chinese industriële investeringen waren in 2021 goed voor meer dan 60% van het wereldwijde totaal en de industriële productie voor 30% van het wereldwijde totaal. 

China heeft aandeel verloren in arbeidsintensieve sectoren zoals kleding, meubels en elektronica-assemblage. Anderzijds heeft het land snel aandeel gewonnen in technologie-intensieve sectoren, zoals auto-onderdelen, elektronische componenten en andere apparatuur (zoals in verband met EV-batterijen, slimme netwerken en fracking). De Chinese demografie is veranderd van een rugwind in een tegenwind, maar het onderwijs- en techniekdividend betaalt zich nog maar net uit. In China studeren jaarlijks meer nieuwe technici af dan in alle OESO-landen samen. 

"In China studeren jaarlijks meer nieuwe technici af dan in alle OESO-landen samen"

In strategische hightechsectoren, zoals geavanceerde halfgeleiders, biotechnologie en mogelijk elektrische voertuigen is sprake van selectieve ontkoppeling. Dit kan de ontwikkeling van China op bepaalde gebieden, zoals krachtige computers en kunstmatige intelligentie, afremmen. Aan de andere kant heeft de bezorgdheid over de veiligheid van de toeleveringsketen bijgedragen tot een snellere lokale vervanging op het gebied van energie, halfgeleiders, analoge technologie en medische apparatuur.

Beleggingskansen

China blijft een aantrekkelijk land voor beleggers maar net als het konijn is het belangrijk dat zij wendbaar blijven en snel bewegen. Ik verwacht dat het Chinese marktleiderschap zich zal verbreden en dat beleggers verder moeten kijken dan de bekende megacaps om toekomstige winnaars te identificeren.

Thema's die T. Rowe Price op de voet volgt, zijn onder meer het zoeken naar de beste groeikansen in China die sterker uit de economische neergang zullen komen. Voorbeelden zijn online recruitment, exploitanten van winkelcentra en hotelketens. Daarnaast zien wij ook volop mogelijkheden in bedrijven die het ondanks het zwakke macroklimaat goed doen, zoals auto-onderdelen en industriële bedrijven die te maken hebben met energietransitie, scheepsbouw en olievelddiensten. 

Nu er meer zicht is op het covid-beleid en de vastgoedmarkt in 2023, verwacht ik dat diverse binnenlandse sectoren, waaronder de niet-essentiële consumptie, de zakelijke dienstverlening en de reclame, richting de tweede helft van het jaar zullen versnellen. Dit zijn sectoren waar doorgaans bedrijven met zeer sterke bedrijfsmodellen actief zijn. In deze sectoren zullen meer aantrekkelijke kansen te vinden zijn naarmate de economie verbetert."

Vier Chinese stockpicks van Morningstar


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie