Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Komt die Amerikaanse recessie er nog wel?

In 2022 hield de consumptie in de VS door grote spaaroverschotten en sterke arbeidsmarkt ongelooflijk goed stand. Beide factoren beginnen echter te haperen, signaleert Philip Bold, portfoliomanager bij vermogensbeheerder Ethenea.

"De consumentenbestedingen, vooral in de VS, vormen de ruggengraat van de economie. Een blik op het Amerikaanse bbp bevestigt dit: met 70% nemen de consumentenbestedingen het leeuwendeel van de economische productie voor hun rekening. De consumentenuitgaven geven dus een goed inzicht in de gezondheid van de economie van een land.

Gezien de dubbele tegenvaller van hogere prijzen (bijvoorbeeld voor voedsel en gas) en hogere rentetarieven (zoals voor hypotheken) stonden de consumenten in 2022 meer onder druk dan de afgelopen decennia. Desondanks hielden de consumentenbestedingen vorig jaar ongelooflijk goed stand.  

Rugwind Amerikaanse consumentenbestedingen

Een van de redenen voor de sterke consumentenbestedingen was het spaaroverschot dat tijdens de COVID-19-crisis opgebouwd was en als buffer fungeerde. De combinatie van overheidssteun en minder uitgaven tijdens de lockdowns deed het spaargeld van de Amerikaanse burgers sterk toenemen. De Amerikaanse centrale bank, de Fed, schat dat er 2,3 biljoen dollar extra gespaard werd in 2020 en 2021.

Een andere reden is dat de sterke arbeidsmarkt de groei van de consumptie stimuleerde. Aan het eind van het jaar lag de werkloosheid met 3,7% dicht bij het historische laagterecord van de afgelopen decennia. Het overgrote deel van de beroepsbevolking heeft dus een job.  

"De Fed schat dat er 2,3 biljoen dollar extra gespaard werd in 2020 en 2021"

Gevaren  

Beide factoren beginnen echter te haperen. Sinds het derde kwartaal van 2021 slinkt het spaaroverschot uit de periode van de pandemie. Deze afnemende spaartegoeden en de economische onzekerheid beïnvloeden het consumentenvertrouwen. Volgens een consumentenonderzoek van de Universiteit van Michigan is de bereidheid om duurzame huishoudelijke artikelen te kopen onlangs naar een historisch laagtepunt gedaald. Hetzelfde geldt voor de aankoop van andere discretionaire goederen.

Er zijn ook tekenen van problemen met de aankoop van alledaagse artikelen. In het laatste onderzoek van het U.S. Census Bureau bij gezinnen zei ongeveer 40% van de respondenten het moeilijk te vinden om de gewone huishoudelijke uitgaven te bekostigen. Hieruit blijkt de druk op de lage inkomensklassen - zij die onder de armoedegrens leven en bijzonder hard door de dalende reële lonen getroffen worden.

Dat was de spaarberg

Tegelijkertijd staat de arbeidsmarkt op zijn kop. Hoewel de berichten over aanwervingsstops en ontslagen vooral afkomstig zijn uit de technologiesector, doen ze zich over de hele lijn voor. Voorlopende arbeidsmarktindicatoren - zoals de eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen - bevestigen deze trend. Dit zal de consumptie extra onder druk zetten.  

"Aanwervingsstops en ontslagen doen zich inmiddels over de hele lijn voor"

Zware recessie desondanks niet verwacht

Daarom lijkt het onzeker of de consumentenbestedingen net zoals in 2022 ook in 2023 een positieve bijdrage aan het bbp zullen leveren. En als de arbeidsmarkt eenmaal omslaat, staat niets een recessie meer in de weg. Of toch niet? De inversie van de rentecurve toont in ieder geval aan dat de obligatiemarkten een economische inzinking waarschijnlijk achten.

De aandelenmarkt daarentegen verloor in 2022 veel terrein, waardoor de waarderingen min of meer zijn genormaliseerd. Een winstrecessie aan het bedrijfsfront zou echter een grotere tol eisen. Hoewel iedereen het over een recessie heeft, anticipeert de aandelenmarkt op een reële economische vooruitgang en lijkt ze slechts rekening te houden met een relatief milde recessie. De grote vraag is en blijft: wat zullen de consumentenbestedingen doen?"


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen