Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Geen Europese energietransitie zonder institutioneel geld

Investeringen in duurzame energie infrastructuur bieden institutionele beleggers difersificatie en helpen mee om de Europese net-zero-ambities te verwezenlijken, schrijft Bill Hughes, wereldwijd hoofd Real Assets van LGIM in een gastcolumn.

"De investeringen die nodig zijn voor de Europese energietransitie zijn torenhoog. Tegen 2030 is er 840 miljard euro aan infrastructuurinvesteringen nodig om op schema te blijven van de Europese agenda voor het koolstofvrij maken van de economie. Om dat in perspectief te plaatsen: het tempo waarin hernieuwbare energie in Europa wordt uitgerold, moet elk jaar met een factor vier toenemen om de EU-doelstellingen voor 2030 te halen. Alleen al in Nederland worden de kosten voor de financiering van de energietransitie geraamd op 1-3% van het bbp.

De uitdaging wordt nog groter doordat investeringen in duurzame energie-infrastructuur sinds dit jaar niet alleen meer gaan over decarbonisatie maar net zo zeer over energiezekerheid. Het conflict in Oekraïne, de structurele inflatie en de verstoring van de toeleveringsketen als gevolg van de pandemie hebben extra duidelijk gemaakt dat een gediversifieerd systeem van duurzame energievoorziening nodig is, wil Europa zijn groeiambities in de komende decennia realiseren.

Het juiste groene energiebeleid creëren

Onder deze omstandigheden is het duidelijk dat zowel beleidsmakers als beleggers een rol spelen in het waarmaken van de Europese groene energietransitie. Vanuit een beleidsoogpunt heeft de Green Deal van de EU in 2020 specifieke doelen gesteld om een groene energierevolutie binnen Europa teweeg te brengen.

We zien belangrijke vooruitgang als het gaat om het benutten van de kansen die groene energie biedt. Maar om voor Europa een veilige en duurzame energietoekomst te bereiken, is veel meer nodig wat betreft planning, ontwikkeling en exploitatie van groene energie-infrastructuur.

Rond het creëren van een groene infrastructuur zijn in Europese landen hervormingen nodig in de besluitvorming. Ook is er een strategische aanpak nodig om duurzame energie-installaties op het net aan te sluiten (dat wil zeggen dat deze infrastructuur wordt aangelegd op plaatsen waar deze het meest nodig is). Daarbij moeten leveranciers van groene energie zekerheid krijgen over de cashflow, dit laatste vanwege de schommelingen in productie van de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen (wind en zon). We verwachten beleidsaankondigingen om de ontwikkeling van meer (duurzame) energieopslag te bevorderen.

Centrale rol institutioneel kapitaal 

Institutionele beleggers hebben onverminderd grote belangstelling voor directe blootstelling aan groene energie, zo blijkt uit onze gesprekken in de markt. Europese vermogensbezitters willen onderdeel van de energietransitie zijn. Ze leggen doelstellingen vast voor directe beleggingen in strategieën die expliciet in lijn zijn met de net-zero doelstellingen of nog verder gaan. Ze willen dat hun beleggingen zichtbaar impact hebben – in veel gevallen door te voldoen aan de criteria voor van de Europese SFDR Artikel 9 classificatie. Beleggen in de Europese duurzame energie infrastructuur biedt daarvoor alle mogelijkheid.

"Europese vermogensbezitters willen onderdeel van de energietransitie zijn"

Infrastructuur is een beleggingscategorie die stabiel en robuust inkomen biedt. Dit verklaart de groei van de categorie over de afgelopen 10 á 15 jaar. Wat wij nu zien is dat institutionele beleggers een steeds selectievere aanpak hanteren. Ze combineren hierbij het streven naar inkomsten met hun motivatie om te helpen bij het beschermen van de wereld waarin wij leven, ook voor toekomstige generaties.

Argumenten om in Europese groene energie te investeren

Naast hun focus op het combineren van inkomsten en impact hebben institutionele beleggers nu te maken met volatiele markten, een onzekere macro-economische omgeving en de grootste inflatiezorgen in decennia. Beleggingen in infrastructuur voor duurzame energie zijn doorgaans minder gevoelig voor inflatie vergeleken met andere beleggingscategorieën.

"Beleggingen in infrastructuur voor duurzame energie zijn doorgaans minder gevoelig voor inflatie"

Nu de hogere energieprijzen van het afgelopen jaar voor veel aandelen en obligaties als inflatoire tegenwind hebben gewerkt, kan een positie in duurzame infrastructuur een krachtige diversificatie zijn in institutionele vermogensallocaties.

Wij blijven een belangrijke rol zien voor beleggingen in niet-beursgenoteerde ondernemingen (private markets) bij het realiseren van de Europese energietransitie. Door rechtstreeks te beleggen in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van activa als windparken, zonnepanelen en energieopslagfaciliteiten, kunnen institutionele beleggers met een langetermijnhorizon kansen benutten en een directe blootstelling opbouwen aan de volledige levenscyclus van duurzame energie infrastructuur. Alleen op die manier denken wij de huidige financieringskloof te kunnen overbruggen om de Europese net-zero-ambities te verwezenlijken.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie