Column

Outlooks zijn wel degelijk nuttig

Veel van de voorspellingen van beleggingsstrategen zullen wederom niet uitkomen. Toch is het verstandig om de analyses en ideeën van de beste breinen in de beleggingsindustrie door te nemen, betoogt hoofdredacteur Pieter Kort van IEX Media.

Het eerste wat een béétje beleggingsstrateeg deed bij het opstellen van een outlook voor 2023 is vooral benadrukken dat we in onzekere tijden leven - en dat er dus van alles kan gebeuren dat we nog niet hebben voorzien. Het is de logische disclaimer na 2022, het jaar waarin er van alles gebeurde dat niet in de vooruitblikken stond: oorlog in Europa, een energiecrisis, inflatie ruim in de dubbele cijfers en het slechtste jaar voor een 60/40-portefeuille sinds de Tweede Wereldoorlog.

Maar toch: hoe fout waren die vooruitzichten nou echt? Als we de consensus voor 2022 van eind vorig jaar erbij pakken, dan zien we een voorkeur voor aandelen en grondstoffen en een duidelijke onderweging voor obligaties. Oké, het gaat wat ver om te zeggen dat 2022 een topjaar voor aandelen was, maar in het slechtste obligatiejaar in decennia met snel stijgende grondstofprijzen was dat heus niet zo’n slechte call.

In de outlooks voor 2022 klonk ook al volop de angst voor inflatie en de verwachting van renteverhogingen door. Het pakte nog wat heftiger uit dan op dat moment in de sterren stond, maar dat de zorgen daarvoor terecht waren moge duidelijk zijn. Zelfs een mogelijke Russische inval in Oekraïne is een risico dat her en der al werd genoemd in outlooks.

Terugkerend thema

Dat 2022 het eerste jaar in een lange tijd werd waarin Europese aandelen het beter deden dan Amerikaanse werd ook in diverse outlooks voorspeld. Toegegeven, een verwachte outperformance van Europese aandelen en een underperformance van obligaties is een thema dat al meerdere jaren terugkeert in asset allocatierapporten. Dus dat het een keer uitkomt, is misschien niet zo’n wonder. Maar het is een mooi voorbeeld van hoe je zo’n outlook eigenlijk zou moeten lezen.

Outlooks zijn geen voorspelingen. Als we het als beleggers inmiddels ergens over eens zouden moeten zijn, dan is het dat markten voorspellen een zinloze bezigheid is. Een outlook is een poging om een beeld van de toekomst te schetsen op grond van de huidige marktsituatie, bekende economische mechanismes en inschattingen over wat we redelijkerwijs zouden kunnen verwachten in de nabije toekomst.

"Outlooks zijn geen voorspelingen" 

De onderweging van obligaties is al jaren een logisch gevolg van die analyse: centrale banken moeten een keer hun voet van het gas halen en daar zal de markt op antwoorden met rentestijgingen. Dat dit jarenlang uitbleef, had zo zijn oorzaken - Covid, om naar iets te noemen - maar dat maakt de onderliggende analyse niet verkeerd.

Beste breinen

Dus ja, ook in 2023 zullen de ‘voorspellingen’ wéér niet precies uitkomen en zal er van alles gebeuren waar geen enkele strateeg rekening mee heeft gehouden. Maar dat maakt het nog geen zinloze actie om de analyses en ideeën van de beste breinen in de beleggingsindustrie tot je te nemen.

Op grond van de informatie die we wél hebben is het de scherpste blijk op de toekomst die we kunnen krijgen - en het is eigenlijk nog verbazend hoe vaak ze het, vroeg of laat, toch gewoon bij het rechte eind blijken te hebben.


Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie