Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

We hebben het ergste wel gehad

Grace Peters van J.P. Morgan Private Bank ziet het beursjaar 2023 optimistisch tegemoet. Obligaties, smallcaps en grondstoffenbedrijven staan op het kooplijstje.

1. Meer dan prima instapmoment

"De markten moesten in 2022 de snel gestegen rente verwerken. De dramatische waarderingsreset heeft geleid tot een van de aantrekkelijkste instapmomenten voor zowel aandelen als obligaties in meer dan tien jaar. Het is altijd moeilijk om de bodem te bepalen, maar obligaties hebben de grootste ellende achter de rug en ook aandelen staan dichtbij een dieptepunt."

2. Er is slecht nieuws en er is goed nieuws

"De gevolgen van de hogere rente waren al zichtbaar in de meest gevoelige segmenten van de economie, zoals de woningmarkt. Het slechte nieuws is dat de pijn zich waarschijnlijk zal uitbreiden tot de veerkrachtige delen van de economie, zoals de arbeidsmarkt, zodra de recessie zich aandient.

Het goede nieuws is echter dat de centrale banken in 2023 zullen stoppen met het verhogen van de rente en dat de inflatie waarschijnlijk zal dalen. Een dergelijke volatiele handelsomgeving biedt beleggers kansen."

3. Obligaties zijn terug

"Hoewel 2022 het slechtste jaar was voor obligaties sinds de jaren zeventig, is het grootste deel van de inflatie en de verkrappingscyclus van de centrale banken inmiddels wel ingeprijsd. De obligatierente staat op het hoogste niveau in tien jaar en kernobligaties bieden nu potentieel voor bescherming, rendement en vermogensgroei.

Daarbij verwachten wij dat de huidige hoge obligatierente niet lang zal aanhouden. De geschiedenis leert immers dat de rente snel daalt, zodra een recessie uitbreekt. Beleggers gaan dan op zoek naar veiligheid. In de afgelopen negen recessies daalde de beleidsrente van de Fed gemiddeld met 300 basispunten in het jaar na het begin van de recessie."

 

4. Van groot naar klein

"In het afgelopen decennium hebben megabedrijven de markten gedomineerd. Behalve dat zij marktleider waren, hielden hun groeipercentages minstens gelijke tred met die van kleinere bedrijven en boden zij beleggers ook relatief meer stabiliteit, gezien hun dominante marktposities.

Deze dynamiek is aan het veranderen. Het is moeilijk om te verwachten dat megabedrijven hun groeitempo kunnen handhaven. Nu de winstgroei normaliseert en de expansie van de grote bedrijven stokt, verlegt J.P. Morgan Private Bank de aandacht naar kleine en middelgrote bedrijven. Die zouden in de volgende cyclus, waarin thema's als veiligheid, energiestabiliteit en nieuwe wereldwijde toeleveringsketens belangrijk zijn, sneller kunnen groeien dan de megacaps."

5. Grondstoffenrenaissance

In de jaren na de wereldwijde financiële crisis daalden grondstoffenprijzen, waardoor beleggers er minder aandacht voor hadden. Door de Russische inval in Oekraïne, de deglobaliseringstrend roep en de jarenlange onderinvestering in de grondstoffensector kunnen de grondstoffenprijzen weer gaan stijgen. Ook vanuit het oogpunt van diversificatie willen mij meer exposure naar de grondstoffensector.

Grace Peters is hoofd beleggingsstrateeg EMEA bij J.P. Morgan Private Bank.

Grace Peters van JP Morgan Private Bank


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie