Column

Is het ergste leed geleden?

Van restrictief monetair beleid, geopolitieke risico’s en grillige kwartaalcijfers worden beleggers doorgaans niet vrolijk. Toch hervonden de aandelenkoersen in de afgelopen weken hun weg omhoog. Optimix begrijpt dat wel.

"De omvang en snelheid waarmee centrale banken de rente verhogen, beangstigt beleggers. De aandelen- en obligatiemarkten zijn dit jaar dan ook stevig gedaald. Het onvermijdelijke gevolg van een hogere rente is dat de economie afkoelt. Dat is precies wat centrale bankiers beogen en betogen, want een minder uitbundige economische groei is de beste remedie tegen de torenhoge inflatie.

Inflatie neemt af

Naast het rente-instrument hebben de grote centrale banken ook het balansinstrument op grote schaal ingezet de laatste jaren. Dit heeft tot gevolg gehad dat de geldhoeveelheid in de economie fors is gegroeid. Veranderingen in de geldhoeveelheid spreken weliswaar minder tot de verbeelding dan rentewijzigingen, maar toch is dit van groot belang!

De Amerikaanse centrale bank, de Fed, startte als eerste met het afbouwen van haar balansposities door minder effecten op te kopen. Hierdoor neemt de geldhoeveelheid af en met enige vertraging de inflatie. In de afbeelding hieronder is de verandering in het prijspeil (CPI) in de Verenigde Staten met een vertraging van 16 maanden afgezet tegen de verandering in de Amerikaanse geldhoeveelheid (M2). Als het verloop van de geldgroei een voorspellende waarde heeft dan zal de inflatie dus volgend jaar flink dalen.

Rente stabiliseert

De vermogensbeheerders van Optimix menen dan ook dat de meeste renteverhogingen nu wel achter de rug zijn. Volgend jaar zal de rente stabiliseren en zullen centrale banken het effect van hun verkrappende monetaire beleid aanzien. In dit klimaat gedijen zowel obligaties als aandelen goed.

"De meeste renteverhogingen zijn nu wel achter de rug"

Met een goed gespreide portefeuille verwacht Optimix te profiteren van deze inflatie- en renteontwikkeling. Tel daarbij op dat veel grote beursgenoteerde ondernemingen er in slagen de gestegen energie- en grondstoffenprijzen door te berekenen en aandelen worden na de koersdalingen die dit jaar kenmerken steeds aantrekkelijker.

Obligaties bieden bescherming

Zijn er dan helemaal geen risico’s om rekening mee te houden? Jazeker, de oorlog in Oekraïne blijft voor onzekerheid zorgen. Ook de mate waarin de economie momenteel afkoelt, is door de centrale banken niet perfect te sturen. Dit zou voor de centrale bankiers wel eens een goede reden kunnen zijn om niet op het monetaire rempedaal te blijven trappen. In het geval de consument de hand flink op de knip gaat houden, zullen bedrijfswinsten en winstmarges neerwaarts bijgesteld worden.

"Met de gestegen aanvangsrendementen kunnen obligaties de defensieve rol in de beleggingsportefeuille weer vervullen"

In minder rooskleurige tijden bieden obligaties bescherming. Met de gestegen aanvangsrendementen kunnen obligaties die defensieve rol weer vervullen in een beleggingsportefeuille. Tegelijkertijd moet de voet niet te vroeg van het rempedaal worden gehaald want dat brengt het risico met zich mee dat de inflatie onvoldoende daalt. Het monetaire beleid is een serieuze evenwichtsoefening!"

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Assetallocatie