Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Prognose voor traditionele beleggingsportefeuille flink verbeterd

Beleggingsstrateeg Evan Brown van UBS AM verwacht dat een 60/40-portefeuille de komende vijf jaar gemiddeld 7,2% per jaar kan opleveren. "Sinds eind 2018 zijn de rendementsverwachtingen niet zo goed geweest als nu.”

De financiële markten hebben een dramatisch jaar achter de rug. Beleggers met een traditionele 60/40-portefeuille, bestaande uit aandelen en obligaties, kijken dit jaar aan tegen een fors verlies.

Voor de langetermijnbelegger is er inmiddels goed nieuws, stelt beleggingsstrateeg Evan Brown van UBS Asset Management in zijn Macro Monthly The good news about bad markets: de rendementsverwachtingen stijgen en staan momenteel op het hoogste niveau sinds eind 2018.

Correlatie is zoek

"Het jaar 2022 is een verloren jaar voor veel beleggers. Het totale rendement voor wereldwijde aandelen is -25% over de afgelopen drie kwartalen. Wereldwijde overheidsobligaties en credit doen het niet veel beter met een rendement van -21%.

De afgelopen 25 jaar zorgde de correlatie tussen aandelen en obligaties ervoor dat de portefeuilleopbouw simpeler kon worden en de 60/40-verdeling populair werd, maar de hoge inflatie en agressieve renteverhogingen hebben ertoe geleid dat deze eenvoudige beleggingsbenadering niet meer opgaat.

Per midden oktober staat een portefeuille met 60% Amerikaanse aandelen en 40% Treasuries dit jaar op een verlies van 20%. Er zijn historisch gezien slechts drie jaren waarin dat eerder gebeurde, en die zijn allemaal meer dan 80 jaar geleden.

Onzekere factoren bieden ook kansen

Daarbij zijn de economische vooruitzichten voor de korte termijn zeer onzeker. Maar de inflatie, groei en geopolitieke factoren die in 2022 de onrust op de markten veroorzaakten, bieden nu potentiële winsten voor langetermijnbeleggers die bereid zijn risico aan te gaan.

Alle factoren in beschouwing nemend, denken wij dat de verwachtingen voor beleggers nu beter zijn dan 12 tot 15 maanden geleden. Wij voorzien een vijfjaarsrendement voor een wereldwijde 60/40-portefeuille van 7,2% (was 3,3% in juli 2021) en een voor inflatie gecorrigeerd rendement van 4,4% (1,2% in juli 2021). Sinds eind 2018 zijn de rendementsverwachtingen niet zo goed geweest als nu.”


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie