Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

De positieve beursimpact van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen

De tussentijdse verkiezingen in de VS komen eraan. Grote kans dat de beurs daarna een goede periode doormaakt. Hoofd beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO blikt optimistisch vooruit. "Wij voegen weer wat risico toe aan de portefeuille."

Volgende week 8 november zijn er tussentijdse verkiezingen in de VS. Kijkend naar waar mensen bij de wedkantoren hun geld op inzetten, is recent het beeld weer gedraaid ten gunste van de Republikeinen. De verwachtingen zijn dat zij beide huizen winnen. Dit zal met de democraat Biden in het Witte Huis leiden tot een gespleten overheid.

Een gespleten overheid hoeft niet slecht voor de beurs te zijn. Financiële markten gedijen het beste bij niet al te grote veranderingen in beleid. Daarnaast zouden de Republikeinen met het congres in handen zich nergens achter kunnen verschuilen. Compromissen met het Witte Huis moeten dan worden gesloten, waarbij de kans groot is dat beleid ergens in het midden zal uitgekomen.

"Financiële markten gedijen het beste bij niet al te grote veranderingen in beleid"

Los daarvan is vanuit historisch oogpunt de beste beursperiode begonnen binnen de Amerikaanse presidentiële cyclus van vier jaar.

Waar het de afgelopen verkiezingen vooral om de persoon ging, draait het nu vooral om de welbekende spreuk uit het Clinton tijdperk: “It’s the economy, stupid!”. Met hoge inflatie die vooral pijn doet aan de pomp en in de supermarkt, hebben Amerikanen het idee dat hun problemen niet worden geadresseerd en zullen ze vooral met de portemonnee stemmen.

Inflatie daalt in 2023 sterk

Hoewel de echte omslagpunten in de markt meestal pas achteraf correct kunnen worden vastgesteld, is ABN AMRO van mening dat de focus van beleggers momenteel draait, van inflatie naar de stand van de economie.

De inflatie is nog altijd hoog, maar er zijn steeds meer signalen dat inflatie volgend jaar afkomt en daardoor de piek in de rente nabij is. Hierbij is het onze verwachting dat de inflatie in de tweede helft van 2023 onder de 3% komt te liggen, in zowel de VS als Europa.

Tevens denken wij dat de Fed en de ECB aan het eind van dit jaar klaar zijn met hun renteverhogingen. De beleidsrentes zullen dan op respectievelijk 4,5% en 2% staan, waarbij wij er vanuit gaan dat de Fed in de tweede helft van volgend jaar de teugels alweer laat vieren. Dit creëert kansen voor staatsobligaties waar wij nu enthousiast op zijn geworden, nadat wij die positie de afgelopen maanden al in verschillende stappen hadden teruggebracht naar neutraal van sterk onderwogen.

"Dit creëert kansen voor staatsobligaties waar wij nu enthousiast op zijn geworden"

Milde Amerikaanse recessie

Voor de economie is vooral van belang hoeveel schade het verkrappende beleid van centrale banken zal veroorzaken. Deze week kregen we een duidelijk recessiesignaal nadat ook de Amerikaanse 3-maands- en 10-jaarsrente omdraaide. Eerder was al de 2-jaars- en 10-jaarsrente omgedraaid. Vooral het omkeren van de 3-maands en 10-jaarsrente is een betrouwbaar recessiesignaal, aangezien de acht vorige omkeringen allemaal tot een Amerikaanse recessie hebben geleid.

Wij verwachten in de eerste helft van volgend jaar een milde recessie in de VS. Daarbij voorzien wij geen negatieve groei op kwartaalbasis, maar wel een dip in de consumptie nadat de arbeidsmarkt vanaf eind dit jaar zal verslechteren. De NBER, het Amerikaanse economische bureau, zal daarom achteraf over de eerste jaarhelft een recessie uitroepen, zo is onze verwachting.

Minder negatief over aandelen

Winstverwachtingen voor volgend jaar, die nu nog op 5,5% groei voor de wereldindex staan, zullen daarom nog verder omlaag moeten komen. Toch zullen ze niet van een klif vallen.

Voorsorterend op herstel in de tweede jaarhelft, toekomstig lagere rentes en afgekomen waarderingen (nu 13-14x de verwachte winst voor volgend jaar), blijven wij nog terughoudend op aandelen, maar worden wij wel minder negatief. 

ABN AMRO voegt daarom weer wat risico toe aan de portefeuille. Dit resulteert in een neutrale weging voor obligaties met daarbinnen de voorkeur voor staatsobligaties. Op aandelen zijn we nog altijd terughoudend, maar minder sterk. Wel blijft het accent in de aandelenportefeuille defensief met een voorkeur voor de VS en de sectoren gezondheidszorg en consumptiegoederen."

Is getekend: Ralph Wessels

Ralph Wessels van ABN AMRO


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie