Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Wat is uw plan?

Het infrastructuurteam van Van Lanschot Kempen werkt met een onderscheidende ESG-strategie. Niet het huidige duurzaamheidsgehalte maar die van de toekomst is bepalend of Van Lanschot Kempen positie neemt. "Bedrijven moeten de tijd krijgen om veranderingen door te voeren," schrijft Thomas van der Meij.

"Wanneer we beslissen in welke bedrijven we willen investeren voor onze wereldwijde beursgenoteerde infrastructuurstrategie, dan richten we ons naast de fundamentele waardering, op drie criteria, waarbij we op elk van hen evenveel nadruk leggen, te weten:                                                                                     

  • 1. De kwaliteit van de infrastructuurobjecten die het bedrijf bezit
  • 2. De kwaliteit van het managementteam
  • 3. Hoe zit het met de duurzaamheidsbeleid van het bedrijf?

Omdat ESG een belangrijk onderdeel is van ons beleggingsproces streven we ernaar om vooral te beleggen in bedrijven die het verschil maken. Dit helpt ons om duurzaam beleggingsrendement voor onze klanten te genereren en daarmee een betere wereld te creëren. De focus is daarbij gericht op de toekomst.

Thomas van der Meij van Van Lanschot Kempen

Een andere kijk op duurzaamheid

Onze infrastructuurstrategie belegt in bedrijven die zich bezighouden met drie hoofdgebieden: energie, transport en communicatie. Energiebedrijven spelen duidelijk een grote rol in de energietransitie, nu ook door de energie-onzekerheid door de Russische inval in Oekraïne.

Het door energiebedrijven op de juiste manier toewijzen van kapitaal kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot. Hoewel meer vermogensbeheerders zich richten op ESG-kwesties ben ik van mening dat we ons onderscheiden van de rest door de manier waarop we naar de toekomst kijken.

"Het door energiebedrijven op de juiste manier toewijzen van kapitaal kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot"

We richten ons op de ambities en de stappen die het bedrijf maakt in plaats van een kortetermijnfocus op de huidige situatie te nemen. Volgens ons is dit belangrijk om op lange termijn duurzame financiële rendementen te genereren.

Mits met duidelijke routekaart

Een goed voorbeeld van deze aanpak is Xcel Energy. Volgens de definities van de EU-taxonomie zou dit Amerikaanse nutsbedrijf momenteel niet als een duurzame investering worden beschouwd vanwege het feit dat een deel van de energie door fossiele brandstoffen wordt opgewekt.

Wij sluiten het bedrijf echter niet uit als een belegging, omdat we denken dat het huidige emissieprofiel de ambities en doelstelling niet weergeeft. Dat komt omdat Xcel Energy al heeft aangetoond dat het in staat is om zijn uitstoot drastisch te verminderen, en het bedrijf heeft een duidelijke routekaart hoe ze dit naar de toekomst verder willen realiseren.

"Het huidige emissieprofiel van Xcel Energy geeft de ambities en doelstelling niet weer"

Het bedrijf maakt zijn plannen in overleg met de Amerikaanse wet & regelgever en daarbij wordt de betaalbaarheid van de transitie zwaar meegewogen (de Social in ESG). Het is dus belangrijk dat deze bedrijven de kostenverhogingen spreiden over meerdere jaren om de impact te beperken, vooral voor hun meest kwetsbare klanten.

Negen miljoen auto's van de weg

Laten we naar de impact kijken van de dalende CO2-emissies. Xcel Energy gaat 40 miljoen ton minder CO2 uitstoten in 2030. Het is een getal dat moeilijk te bevatten is. Laten we het daarom eens vertalen naar de uitstoot van auto’s. Dezelfde impact kan gehaald worden door bijna 9 miljoen auto’s van de weg te halen – voor altijd. Die bijna 9 miljoen auto’s is gelijk aan het aantal auto’s in Nederland!

"40 miljoen ton minder CO2-uitstoot in 2030 staat gelijk aan negen miljoen auto's van de weg"

Kortom, een realistische benadering is niet alleen belangrijk, maar maakt uiteindelijk ook het verschil in onze ogen. Bedrijven moeten de tijd krijgen om veranderingen door te voeren en op weg te gaan naar een duurzame toekomst omdat een transformatie van de ene op de andere dag niet mogelijk is. Dit zorgt niet alleen voor de duurzame wereld, maar zal ook een positieve koersontwikkeling tot gevolg hebben."

Thomas van der Meij is fondsbeheerder en hoofd van het Kempen Listed Infrastructure-strategie. Hij lanceerde de strategie begin 2019. Het fonds biedt een liquide oplossing om wereldwijd in infrastructuur te beleggen. Van der Meij is zijn gehele professionele carierre werkzaam bij Van Lanschot Kempen, en heeft bijna 15 jaar ervaring in Real Assets.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie