Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

ABN Amro blijft zeer terughoudend op aandelen

De angst op een harde landing neemt volgens hoofdbeleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO toe nu centrale banken een stevige koers blijven varen. Hij blijft daarom zeer terughoudend op aandelen.

"Het beurssentiment wordt momenteel bepaald door de Fed en andere centrale banken die rentes in rap tempo verhogen en aangeven een scherpe koers te blijven varen. Centrale banken hebben vorig jaar de fout gemaakt door niet op te treden tegen hoge inflatie en het als iets tijdelijks te zien. Dit bleek ongegrond en sindsdien proberen centrale banken hun geloofwaardigheid te repareren.

Inmiddels heeft de Fed al drie keer achter elkaar de rente met 0,75%-punt verhoogd. Ook de ECB heeft een draai van 180 graden gemaakt en is teruggekomen op haar zeer ruime beleid met negatieve rentes. Nu geven de Fed en ook andere centrale banken aan nog niet klaar te zijn met het verhogen van de rente. Het argument van de Fed is dat de Amerikaanse economie er nog goed voorstaat met een sterke arbeidsmarkt, terwijl inflatie nog hoog is. Daarbij blijven beleidsmakers in de VS aangeven dat een zachte landing mogelijk is.

In Europa wil de ECB de rente ook nog verder verhogen, zelfs met een ‘grote stap’. Dat terwijl steeds duidelijker wordt dat de Eurozone-economie in een recessie aan het glijden is als gevolg van de energiecrisis.

Waarom die scherpe koers?

Maar kijken centrale banken wel naar de juiste data? Inflatie en werkloosheid zijn achterlopende indicatoren. Vooruitlopende indicatoren duiden op een afnemende prijsdruk in de VS. Daarnaast wordt de dollar alsmaar sterker, laten grondstoffen een forse correctie zien, zijn rentes heel rap opgelopen, terwijl reële rentes ook weer in positief territorium zijn aanbeland.

Tegelijkertijd is de fiscale stimulans van de Amerikaanse overheid weggevallen. Mede als gevolg daarvan neemt de geldhoeveelheid af. Dit heeft ertoe geleid dat financiële condities in een rap tempo verkrappen. Dit gaat de economie, de consument en het bedrijfsleven met enige vertraging raken. Waarom dan zo’n scherpe koers blijven varen en nul indicatie geven wat tot enige verlichting van het beleid kan leiden?

"Financiële condities verkrappen in een rap tempo"

Eerste renteverlaging pas in 2e helft 2023

Mocht de Fed de beleidsrente dit jaar verder verhogen naar 4,5% en het hier ook volgend jaar op houden, dan neemt de kans op een harde landing van de Amerikaanse economie toe. Financiële markten realiseren zich dat en beginnen dit in te prijzen. Daarom houden wij vast aan minder risico in de portefeuille en blijven wij zeer terughoudend op aandelen.

Deze houding kan weer draaien als de Fed op tijd hint op een minder scherpe koers, waarbij een harde landing vermeden wordt. Dat biedt dan weer kansen, maar vooralsnog zien wij de eerste renteverlagingen van de Fed pas in de tweede helft van 2023."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen