Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Eerste hulp in moeilijke beurstijden

Oplopende inflatie, stijgende rente, recessie-angst en de energiecrisis domineren het economische nieuws en dat is terug te zien in de marktvolatiliteit. Managing director David Agie de Selsaeten van J.P. Morgan Private Bank in Amsterdam, biedt onzekere beleggers troost, hulp en enige zekerheid.

Belegd blijven is essentieel

"Sinds 1980 zijn er 51 dagen geweest waarop de S&P 500 in één sessie meer dan 4% daalde. 21 van die dagen vonden plaats tijdens de wereldwijde financiële crisis in 2008/2009, en nog eens 9 in 2020 tijdens de coronacrash. Na elke gebeurtenis herstelde de markt om nieuwe hoogtepunten te bereiken.

Als de afgelopen weken het vertrouwen om belegd te blijven, heeft aangetast, denk dan aan de potentiële kosten van het uitstappen uit de markt.

Alleen al in de afgelopen 20 jaar behaalde de S&P 500 9,7% op jaarbasis, maar het missen van slechts 10 van de beste dagen van de markt, die meestal plaatsvinden binnen minder dan een maand na de 10 slechtste dagen, zou dat het rendement op jaarbasis hebben verminderd naar 5,5%.

De lange termijn telt

Kortetermijnrendementen zijn momenteel inderdaad niet geweldig om het zachtjes te zeggen. Dit jaar daalde een 60/40 portefeuille van Amerikaanse aandelen en obligaties met 12,4%. Maar over de afgelopen twee jaar steeg diezelfde portefeuille met 5,8% (2,9% op jaarbasis). Over de afgelopen drie, vijf en tien jaar bedroeg het rendement op jaarbasis respectievelijk 6,2%, 7,3% en 8,4%.

Het huidige tijdperk van hoge inflatie en een agressieve verkrappingscyclus van de centrale banken eist zijn tol, maar het langetermijnverleden wijst erop dat gediversifieerde portefeuilles de opwaartse trend op de lange termijn voortzetten.

Hoewel de jaarrendementen sinds 1950 sterk uiteenlopen (van +60% tot -41%), heeft een 50/50 mix van aandelen en obligaties in de afgelopen 70 jaar in geen enkele vijfjarige voortschrijdende periode een negatief rendement op jaarbasis behaald.

Markten herstellen altijd

Nu het beleggerssentiment zich op een historisch dieptepunt bevindt, lijkt het vorige hoogtepunt van de S&P 500 (ca. 4.800 begin januari) een verre herinnering. Maar ook dit zal voorbijgaan.

Vanaf de huidige niveaus heeft de markt een rendement van ongeveer 25% nodig om terug te keren naar de vorige hoogtepunten. Zelfs als het drie of vier jaar duurt, zou het benodigde gemiddelde jaarlijkse rendement van respectievelijk 9% of 7% rond de historische normen liggen.

Kansen zijn er ook altijd

Momenteel is JP Morgan bijvoorbeeld positief over midcaps. De huidige waarderingen van midcaps liggen ruim onder hun langetermijngemiddelden en compenseren beleggers voor een daling van de winstverwachtingen met 25%."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen