Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Chinese groei tot stilstand gekomen

"De Chinese economie is tot stilstand gekomen en het is niet duidelijk wat de regering kan en zal doen om de crisis te verzachten." Hoofdeconoom Gerwin Bell van PGIM Fixed Income Azië schetst een somber beeld van 's werelds voormalige groeimotor.

In China nemen de risico's op verschillende gebied toe. Door de vele problemen - van onrust op de vastgoedmarkt tot natuurrampen en corona lockdowns - staat het vast dat de Chinese economische groei ver verwijderd is van de doelstelling van ongeveer 5,5% voor dit jaar.

We hebben vaker gewezen op de ongeloofwaardigheid van die groeidoelstelling, maar werden toch verrast door de omvang van de feitelijke vertraging die nu uit de meest recente cijfers blijkt. De vertraging van de Chinese economie is het resultaat van twee al te ambitieuze beleidsbeslissingen op korte en lange termijn.

Zero-Covidbeleid is het probleem niet

De beleidswijziging op kortere termijn is China's besluit vorig jaar om de huizenmarkt af te laten koelen in overeenstemming met de agenda voor gemeenschappelijke welvaart. China's zero-Covid-beleid heeft geen grote rol gespeeld bij de macro- economische stilstand.

"China's zero-Covid-beleid heeft geen grote rol gespeeld bij de macro- economische stilstand"

De plotselinge en grootschalige verkrapping van de vastgoedmarkt vorig jaar bracht voor China ernstige neerwaartse macrorisico's met zich mee. Voor een sector, goed voor ongeveer een kwart van het Chinese bbp en 80% van het vermogen van huishoudens, zijn de gevolgen aanzienlijk als de sector nog eens met ongeveer 20% zou corrigeren. Dit lijkt meer dan waarschijnlijk nu steeds duidelijker wordt dat Chinezen niet langer geloven in het veilige karakter van vastgoed.

Geen hulp uit Beijing

De ontwikkelingen van de afgelopen maanden zijn in overeenstemming met ons risicoscenario. De voortdurende afname van de bereidheid van mensen om onroerend goed te kopen, was voor ons al een grote zorg. Waar we het mis hadden, of in ieder geval voorbarig mee waren, was met onze verwachting dat de autoriteiten de ernst van de economische neergang zouden inzien en tijdig breed opgezette stimuleringsmaatregelen zouden nemen.

De nieuwste cijfers over de Chinese economie tonen aan dat de regering de daling op de vastgoedmarkt nog niet heeft kunnen stoppen en dat de zwakte is overgeslagen op het sentiment van consumenten en bedrijven. Ondertussen is de omvang van verstrekte kredieten (credit impulse) wel verbeterd, maar nog ver verwijderd van een niveau dat de vraag drastisch zou beïnvloeden. De autoriteiten willen de excessen van de kredietversnelling na de kredietcrisis vermijden die toen tot overinvesteringen en onrendabele leningen hebben geleid.

"De zwakte is overgeslagen op het sentiment van consumenten en bedrijven"

Hoge kosten staat geleide economie

Wat langere termijn kwesties betreft, is PGIM Fixed Income al enige tijd sceptisch over het groeipotentieel van China, met prognoses die aan de lage kant van de consensus lagen. Zo heeft de voorkeur voor een door de staat geleide ontwikkeling van de economie ten koste van de dynamiek van de particuliere sector aanzienlijke macro-economische kosten met zich meegebracht.

De productiviteitsgroei ligt ver onder het niveau dat nodig is om de ambitieuze doelstellingen te behalen. Ook is het erg moeilijk geworden om bbp-gegevens te interpreteren door de toenemende inconsistenties tussen officiële sequentiële en jaar-op-jaar gegevens.

De Chinese economie is tot stilstand gekomen en het is niet duidelijk wat de regering kan en zal doen om de crisis te verzachten. De kans neemt toe dat wij onze bbp-prognose van 4% voor 2022 verder naar beneden bijstellen als China niet overgaat tot een krachtiger fiscale versoepeling.

Lichtpuntje

Toch is er niet alleen maar slecht nieuws. De uitvoering en aankondiging van kleinschaligere stimuleringsmaatregelen op vele gebieden zullen bijdragen tot een grotere cumulatieve beleidsversoepeling tegen het einde van het jaar. Wel is het zo dat in dit positieve kortetermijnscenario het dringender dan ooit is om de productiviteitsgroei te verhogen en de schuldafhankelijkheid van de economie te verminderen.”


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie