Column

Vooral oudere Nederlandse belegger wil impact maken

Uit de Schroders Global Investor Study 2022 zijn een aantal opmerkelijke conclusies te trekken. Zo zeggen oudere Nederlandse beleggers principiëler te zijn dan jongeren, willen meer Nederlandse beleggers in private beleggingen, en wordt de eigen beleggingsexpertise enigszins overschat.

Een ruime meerderheid van de Nederlandse beleggers vindt het van belang dat de beleggingsfondsen waarin ze beleggen zijn opgebouwd rond hun persoonlijke waarden en principes, of anders gezegd, dat hun beleggingen impact hebben. Opvallend is dat ouderen hier veel meer waarde aan hechten dan jongeren.

Dat blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2022. Voor het dit onderzoek werden meer dan 23.000 mensen in 33 landen ondervraagd, waaronder (slechts) 1000 in Nederland. Twee derde van de Nederlandse respondenten hecht er waarde aan dat ze hun eigen principes herkennen in de fondsen waarin ze investeren. Wat opvalt is dat oudere beleggers dit belangrijker vinden dan jongere. Driekwart van de groep met een leeftijd van 51 tot 70 en zelfs bijna 80 procent van degenen boven de 71 wil beleggen in fondsen waar ze hun principes in herkennen.

Jongere beleggers minder principieel

Wereldwijd is deze trend ook te zien, maar Nederlandse belegger op leeftijd springt er duidelijk uit. Jongere beleggers zijn minder principieel. Onder de 38 tot 50-jarigen vindt 58 procent dit belangrijk en onder 18 tot 37-jarigen 54 procent. Dat is enigszins verrassend, omdat juist onder jongeren het bewustzijn rond verantwoord beleggen geacht wordt ruim aanwezig te zijn.

Buiten Nederland lijken de jongere groepen beleggers meer alert op principieel beleggen dan hun Nederlandse evenknieën, met 63 procent van de groep onder tot 37 jaar die aangeeft dit belangrijk te vinden en zelfs 66 procent voor de groep 38 tot 50-jarigen.

Meer Nederlanders beleggers geïnteresseerd in private equity

Beleggers werd ook gevraagd of ze geïnteresseerd zijn in niet-beursgenoteerde beleggingen, de zogenaamde private markets en in welke categorie ze dan zouden willen beleggen. Het blijkt dat veel Nederlanders willen beleggen in deze minder traditionele categorieën. Van hen noemt 61 procent private equity, 50 procent noemt digitale activa en 49 procent noemt microfinanciering als aantrekkelijke beleggingscategorieën.

Ook hier zijn interessante verschillen tussen generaties waarneembaar. Zo zegt 52 procent van de generatie X te willen beleggen in private equity, terwijl dat onder babyboomers maar liefst 68 procent is.

De eigen veronderstelde expertise op gebied van beleggen, speelt ook een grote rol in iemands beleggingsvoorkeuren. Van de mensen die zichzelf als expert omschrijven, wil 69 procent investeren in private equity. Onder mensen die zichzelf zien als beginner is dit slechts 35 procent.

Onterecht vertrouwen in eigen beleggingskennis

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlandse beleggers zichzelf (in vergelijking met andere Europese landen) bovengemiddeld vaak als zeer deskundig zien op het gebied van investeringen. Bijna een derde omschrijft zichzelf als expert. De meeste beleggers in Nederland die aangeven expert te zijn, zijn ervan overtuigd dat ze voldoende kennis hebben om de juiste financiële beslissingen voor hun toekomst te nemen: 79 procent.

Ondanks het relatief hoge vertrouwen in de eigen expertise onder Nederlandse beleggers, is niet iedereen die zichzelf als expert ziet zo goed geïnformeerd als zij zelf denken. Om de aanwezige en vermeende beleggingskennis te testen, legde Schroders alle ondervraagden een stelling voor: Wat denkt u dat er over het algemeen met de obligatiekoersen gebeurt als de rente stijgt? Een kwart van diegenen die zichzelf als expert beschouwen, gaven niet het juiste antwoord: een daling. Wereldwijd gaven gemiddeld slechts 13 procent van de beleggers die zichzelf als expert zien een fout antwoord.

Meer kennis, meer invloed

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat mensen die zichzelf als expert omschrijven  vaak ook vinden dat zij als aandeelhouder (meer) invloed zouden moeten kunnen uitoefenen op bedrijven. Van deze groep is 95 procent die mening toegedaan. Onder mensen die zichzelf als beginner zien, is dit percentage veel lager: 54 procent.

Niet overheid maar financiële dienstverleners moeten kennis uitdragen

De respondenten werd ook gevraagd wie er volgens hen verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat mensen voldoende kennis van financiële zaken hebben. De vraag of de overheid deze rol op zich zou moeten nemen, beantwoordde 30 procent van de Nederlandse beleggers met ja. Dat is lager dan het wereldwijde gemiddelde van 35 procent.

Financiële dienstverleners worden door Nederlanders het vaakst aangewezen als partij die hierin een verantwoordelijkheid zou moeten dragen: 55 procent van de ondervraagden vindt dat deze organisaties op gebied van financiële educatie een rol zouden moeten spelen. Dat is hoger dan het Europees gemiddelde van 47 procent.

Conclusies Schroders

Thomas Dirkmaat, verantwoordelijk voor fonds distributie binnen Schroders Nederland, concludeert: "De resultaten van dit jaar laten zien dat beleggen voor veel mensen niet alleen nog draait om financieel rendement, maar dat verantwoord beleggen (sustainability & impact investments) ook een belangrijke drijfveer is. Het is daarom van belang dat inzichtelijker wordt gemaakt waar het geld van beleggers naartoe gaat en welke concrete impact een investering heeft."

"Opvallend is ook dat Nederlanders veel interesse hebben in beleggingscategorieën die minder traditioneel zijn. Private equity springt eruit. Dat deze categorie nu ook binnen bereik komt van de kleinere belegger is het bewijs dat de democratisering van beleggingen in niet-beursgenoteerde activa goed op gang komt. Naast dat ze diversificatievoordelen hebben, stellen deze beleggingen individuele beleggers in staat om de illiquiditeitsbarrière te overwinnen die hen ervan weerhoudt om op grotere schaal te beleggen in niet- beursgenoteerde bedrijven. We zullen blijven innoveren om individuele beleggers, private banken en DC- pensioenregelingen toegang te bieden tot de meest aantrekkelijke delen van private markten."

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. .

Assetallocatie