Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Beleggen in weer en wind

Grote veranderingen in de aandelen- en obligatiemarkt bieden volgens Feike Goudsmit van Capital Group kansen voor selectieve beleggers.

"We beleven een kantelpunt in de geschiedenis, gekenmerkt door geopolitieke verschuivingen, hoge inflatie, volatiele financiële markten, en het einde van een 40-jarige periode van dalende rentevoeten.

Veel van deze gebeurtenissen rijmen met het verleden, met name met die uit het begin van de jaren zestig, toen de rentes na tientallen jaren dalen hun laagste punt bereikten, en met het begin van de Koude Oorlog, die helaas in sommige opzichten weer de kop opsteekt.

Ondanks alles blijven we bij Capital Group optimistisch over het beleggingsklimaat, en wel om de volgende redenen:

  • 1. Nog steeds zijn er tekenen van groei nu de wereldeconomie zich herstelt van de pandemie.
  • 2. De bedrijfswinsten zullen de drijvende kracht van de aandelenmarkten zijn, in plaats van de multiples, en dat betekent een welkome terugkeer naar de fundamentele factoren. De multiples moesten worden aangepast en dat is wat we de afgelopen maanden hebben gezien.
  • 3. Waarschijnlijk komt er de komende twee jaar een gezonde recessie. Wij gebruiken de term gezond omdat een gematigde recessie noodzakelijk is om de excessen van het voorbije decennium weg te werken. Na zo'n aanhoudende periode van groei moeten de zaken weer in evenwicht worden gebracht.

Wat betekent dit voor de aandelenmarkten?

We staan voor een fundamenteel andere markt waar andere bedrijven naar voren zullen treden. Dit staat in schril contrast met de daling tijdens de pandemie in 2020, die eigenlijk maar een tijdelijke dip was in een meer dan tien jaar durende bullmarkt. Dezelfde aandelen die de bullmarkt hadden geleid - een relatief kleine groep van tech-gerelateerde bedrijven - deden dit eveneens tijdens het herstel na de initiële schok.

Bij een marktverschuiving is de nieuwe leider na een bearmarkt gewoonlijk een nieuwe sector of een nieuwe groep van bedrijven. In het huidige klimaat hebben energie-aandelen bijvoorbeeld een opmerkelijke rally neergezet, maar wij geloven niet dat de energiesector de volgende bullmarkt zal aanvoeren. We sluiten de FAANG-aandelen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) niet per definitie uit, maar de markt zal niet meer door een klein aantal aandelen worden voortgestuwd.

"De markt zal niet meer door een klein aantal aandelen worden voortgestuwd"

De nieuwe beursperiode zal niet meer worden gekenmerkt door de strijd tussen groei en waarde, of van één economie, bijvoorbeeld de VS, tegen de rest van de wereld. Deze binaire concepten worden in de nieuwe omgeving steeds meer overbodig. Nee, een bredere mix van aandelen zal ons uit deze bearmarkt leiden.

Feike Goudsmit van Capital Group

Wat betekent dit voor de obligatiemarkten?

Ook op de obligatiemarkten vindt een ingrijpende verschuiving plaats nu een 40 jaar durend pad van dalende rentes ten einde komt. De sterk gestegen inflatie, voor het eerst sinds de jaren tachtig, dwingt de centrale banken tot een agressieve verkrapping van het monetaire beleid. Dat betekent echter niet dat we opnieuw een buitensporig hoge inflatie en rente zullen kennen. Het betekent alleen dat we decennialang dalende rentevoeten gekend hebben die de markten sterk hebben ondersteund.

Hoewel we voor een hobbelige weg staan, biedt het brede kredietuniversum volop mogelijkheden om waarde toe te voegen via bottom-up onderzoek en effectenselectie in elk van de vier primaire kredietsectoren: high yield, investment grade, opkomende markten en gesecuritiseerde schuld.

"Het brede kredietuniversum biedt volop mogelijkheden om waarde toe te voegen"

Inflatie heeft ook positieve kanten

Het is belangrijk te onthouden dat hogere nominale rentes goed zijn voor spaarders. Dit is nieuw voor jongere volwassenen, maar boomers zijn opgegroeid in een wereld waar spaarrekeningen en geldmarktfondsen een behoorlijk rendement opleverden. Het is een positieve verandering, want het geeft mensen een beter gevoel over sparen. Na verloop van tijd leveren hogere rentes ook weer inkomsten op voor de vastrentende markten, iets wat in het tijdperk van gemakkelijk geld node is gemist.

Die verschuiving is heel belangrijk, want obligaties spelen opnieuw hun rechtmatige rol als diversificatie van het aandelenrisico. In diezelfde lijn is enige inflatie eigenlijk een goede zaak. Het stelt goed gepositioneerde bedrijven in staat hun prijzen te verhogen en het resulteert in hogere lonen. Dat geeft mensen een beter gevoel over hun baan en vooruitgang.

"Obligaties spelen opnieuw hun rechtmatige rol als diversificatie van het aandelenrisico"

Het is moeilijk te voorspellen wat er met de reële koopkracht zal gebeuren, maar we hebben in het afgelopen decennium gezien dat mensen zonder een beetje inflatie het gevoel hebben dat ze niet vooruitkomen.

Kiezen voor balans

Het aanhouden van een evenwichtige portefeuille, die geschikt is voor alle weersomstandigheden, is zinvol in elke omgeving, maar vooral in deze. De marktvolatiliteit is terug, maar beleggers moeten zich niet laten ontmoedigen. De wereld is inderdaad drastisch veranderd. Maar voor selectieve beleggers biedt ook deze verandering kansen."

Feike Goudsmit, Managing Director Benelux, Northern Europe and Middle East, Capital Group


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie