Column

De lancering van cryptofondsen wordt de nieuwe Europese trend

Nieuwe Europese regelgeving heeft de populariteit van ESG-ETF's versterkt. Hetzelfde staat te gebeuren bij cryptofondsen, schrijft Detlef Glow van Lipper Refinitiv.

"De vooruitzichten voor de tweede helft van 2022 en 2023 worden gekenmerkt door geopolitieke spanningen in Europa en Azië, hoge inflatiecijfers, stijgende rentetarieven en verstoorde toeleveringsketens. Moeilijke marktomstandigheden gaan vaak gepaard met uitstroom van geld uit beleggingsfondsen en dat is ook wat er in Europa is gebeurd in de eerste helft van het jaar.

Normaalgesproken is het zo dat als een vermogensbeheerder wordt geconfronteerd met een uitstroom van geld uit zijn fondsen, dat deze dan reageert met een herstructurering van het productassortiment. Niet-rendabele fondsen worden gesloten of samengevoegd met fondsen met een vergelijkbare strategie.

Daarnaast zal een fondsbeheerder kijken of er misschien nieuwe fondsen op de markt moeten worden gebracht die betere aansluiten bij de wensen van de klant en eventuele nieuwe trends. Per saldo zou je echter een daling van het aantal fondsen verwachten.

Meer fondsen, in plaats van minder

Het is daarom enigszins verrassend dat het aantal beschikbare fondsen in Europa in de eerste helft van 2022 is toegenomen, ondanks het gure marktklimaat. Hoe is dat mogelijk?

Een nadere analyse van de fund-flows leert dat de grootste uitstroom zat bij geldmarktfondsen. Fondsen met een relatief lange tijdshorizon deden het daarentegen behoorlijk goed.

Mixed-fondsen, aandelenfondsen en vastgoedfondsen kregen er netto bijvoorbeeld meer geld bij. Binnen deze categorieën waren de ESG-gerelateerde fondsen het meest populair.

Europese regelgeving

Aangezien dit ook al zo was in 2020 en 2021 kan worden vastgesteld dat ESG-fondsen die vallen onder Artikel 8 en 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) inmiddels mainstream zijn, terwijl het voorheen nog niche-fondsen waren.

Die trend zal waarschijnlijk doorgaan, omdat beleggers hun portefeuilles steeds meer in lijn brengen met ESG-criteria en doelstellingen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we in 2022 getuige waren van veel nieuwe ESG-fondsen en omvorming van bestaande fondsen.

Crypto's

Een andere trend die in de VS al leidt tot veel nieuwe fondsen, is de revolutie rondom crypto-activa en onderliggende technologieën zoals distributed ledger technologies (DLT).

In Europa zien we deze trend veel minder, wat niet zo verwonderlijk is, omdat de waardeketen rondom crypto-activa bij ons nog grotendeels ongereguleerd is.

Met het akkoord over de Markets in Crypto Assets (MiCA)-verordening heeft de Europese Commissie mogelijk echter het startschot gegeven voor een nieuwe megatrend, omdat de nieuwe verordening een fundament legt voor een geharmoniseerde markt met rechtszekerheid voor de uitgevers van crypto-activa, gelijke rechten voor dienstverleners en hoge normen voor consumenten en beleggers.

Ondanks het feit dat bepaalde cryptomunten zoals bitcoin en non-fungible tokens (NFT's) geen deel uitmaken van de verordening, wordt de nieuwe regelgeving als mijlpaal gezien om crypto-activa “belegbaar” te maken voor brede delen van de beleggingssector.

Het valt dan ook te verwachten dat we de komende jaren een reeks productlanceringen op dit gebied zullen zien en wellicht ook een hoge netto-instroom van geld."

Dit is een vertaling van de column van Detlef Glow. Het originieel vindt u hier.


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie