Hendrik Tuch, CFA is hoofd vastrentende waarden Nederland bij Aegon Asset Management. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de staatsobligaties- en bedrijfsobligaties-portefeuilles in Nederland. Hendrik Tuch is afgestudeerd in economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is geregistreerd als Chartered Financial Analist en als senior vermogensbeheerder bij het Dutch Securities Institute.
Column

Centrale banken moeten hard op de rem staan

Hoop van de markten dat centrale banken binnenkort stoppen met het verder verhogen van de rente wordt niet door obligatiebelegger Hendrik Tuch gedeeld. "Het is nu aan de centrale banken om aan te geven dat we er nog lang niet zijn."

Wat je als kind op TV ziet, blijft lang hangen in je geheugen, zeker als er goed gebruik wordt gemaakt van de kracht van herhaling. Daarom schaam ik mij niet dat ik voor het huidige sentiment op financiële markten veel moet denken aan het smurfendorp. Als deze blauwe creatievelingen met zijn allen op pad gingen naar het volgende avontuur, dan kwam al snel de vraag vanuit de groep:  “Is het nog ver, grote smurf?” Daarop werd dan in eerste instantie geruststellend gereageerd: “Nee, niet heel ver”. Maar nadat dezelfde vraag een flink aantal keer was herhaald, kwam het minder vriendelijke antwoord: “Ja, nog heel ver”.

De parallel is snel getrokken als ik zie hoe de financiële markten achter Fed-president Powell aan lopen en hem elke week vragen hoeveel renteverhogingen we nog kunnen verwachten. De Amerikaanse centrale bank is in maart dit jaar begonnen met een serie van renteverhogingen, waarbij de stappen steeds groter werden.

De eerste verhoging in maart dit jaar was nog een aarzelende 25 basispunten, maar na een half procent in mei zitten we nu in het tempo van 75 basispunten per vergadering. Voor de vergadering in september schat de markt de kans gelijk op een verhoging met 50 of met 75 basispunten. Daarna verwachten beleggers dit jaar nog maximaal een verhoging van 50 basispunten, waarna de markt voor 2023 alweer renteverlagingen heeft ingeprijsd.

Fed moet hard op de rem staan

In de afgelopen weken hebben aandelen en andere risicodragende beleggingen een aanzienlijk herstel laten zien, ook weer op basis van de verwachting dat de piek van de rentecyclus snel nadert. Al deze marktverwachtingen zijn een groot probleem voor de Amerikaanse centrale bank.

Het doel van de renteverhogingen is een forse afkoeling van de economie om de inflatie terug te brengen tot een acceptabel niveau. De laatste Amerikaanse werkgelegenheidscijfers waren enorm sterk en laten zien dat de Fed nog veel werk heeft te verrichten. Weliswaar zullen de Amerikaanse inflatiecijfers de komende maanden dalen als gevolg van de sterke dollar en de dalende grondstofprijzen, maar de kerninflatie (ex. olie en voedselprijzen) blijft op een onacceptabel hoog niveau liggen. Ook kunnen bedrijven tot nog toe hun kostenstijgingen doorberekenen aan consumenten, die op hun beurt (veel) hogere lonen eisen, wat allemaal de inflatie verder omhoog duwt.

"De Amerikaanse kerninflatie blijft op een onacceptabel hoog niveau liggen"

Deze cyclus van excessieve prijsstijgingen kan alleen worden doorbroken door hard op de rem te gaan staan en financiële markten te overtuigen dat de Fed de rem nog lang zal blijven indrukken. Deze maand kan Powell een flinke stap zetten in zijn speech in het jaarlijkse Jackson Hole symposium. Vorig jaar sprak hij daar nog over een tijdelijke periode van hogere inflatie - ook de Fed zit er wel eens naast -  maar dit jaar moet hij de noodzaak van een lange periode van monetaire verkrapping benadrukken.

Ook de ECB heeft te maken met een onwillige markt

In vergelijking met de Fed is de ECB nog niet eens uit het smurfendorp vertrokken. De verhoging naar nul procent rente in juli stelt niks voor als we dit vergelijken met de 9% inflatie in de eurozone, die de komende maanden alleen maar verder zal oplopen. De markt verwacht dat de ECB de rente slechts met kleine stappen dit jaar niet ver boven de 1% zal brengen, dus ook de ECB heeft te maken met een markt die onwillig is om renteverhogingen in te prijzen.

"De verhoging naar nul procent rente in juli stelt niks voor als we dit vergelijken met de 9% inflatie in de eurozone"

Uiteraard heeft de ECB weinig invloed op de gasprijzen of de waterstand van de Rijn, maar de ECB kan er wel voor zorgen dat de euro niet verder daalt en dat bedrijven uit angst voor omzetverlies hun prijsstijgingen beperken. Dat lukt alleen met een snelle reeks van forse renteverhogingen en dit zal dan ook de boodschap zijn van de ECB in de komende maanden.

Schrap zetten

Financiële markten leven de afgelopen weken in de waan dat de rentereis niet lang meer zal duren en dat centrale banken bijna klaar zijn met verhogingen. Het is nu aan de centrale banken om aan te geven dat we er nog lang niet zijn. We moeten ons de komende maanden schrap zetten voor een geïrriteerde grote smurf en zijn antwoord op telkens dezelfde vraag. Is het nog ver? Ja, nog heel ver.

Hendrik Tuch, CFA is Hoofd Vastrentende Waarden Nederland bij Aegon Asset Management. Hendrik is sinds juni 2011 werkzaam bij Aegon AM en werd in 2016 benoemd tot hoofd van het staatsobligatie en money market team. In zijn huidige rol is hij verantwoordelijk voor de overheidsobligaties en credit obligaties portefeuilles in Nederland. Hendrik was hiervoor werkzaam bij F&C Netherlands BV als Senior Portfolio Manager Europese Overheidsobligaties. Hendrik is afgestudeerd in economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is geregistreerd als Chartered Financial Analist en als senior vermogensbeheerder bij het Dutch Securities Institute.

Hendrik Tuch, CFA is hoofd vastrentende waarden Nederland bij Aegon Asset Management. Aegon Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten als een beheerder van beleggingsinstellingen. Op basis van haar vergunning is Aegon Investment Management B.V. geautoriseerd om individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies te verlenen in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Assetallocatie