Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

The case voor Europese aandelen

Ondanks de grote economische problemen van Europa (problemen productieketen, energiecrisis, renteverhogingen ECB) bieden Europese aandelen goede kansen, schrijft Nigel Bolton. De co-CIO van BlackRock’s Fundamental Equity Group voert drie redenen aan.

1. Waarderingen zijn (te) laag

"Het vooruitzicht van een economisch zware tijd zien we al terug in de aandelenprijzen en in het waarderingsverschil tussen Amerikaanse en Europese aandelen. Waar Europa’s penibele positie (door de afhankelijkheid van Russisch gas) de aandelenprijzen al flink heeft doen dalen, zijn Amerikaanse aandelen vanuit historisch perspectief momenteel veel duurder.

Beleggers die in de huidige volatiliteit zoeken naar een gunstig instapmoment om zo op de langere termijn van structurele markttrends te profiteren, kunnen daarom nu hun slag slaan met Europese aandelen."

Nigel Bolton

2. Dividend betalende kwaliteitsbedrijven bieden stabiliteit

"Europa barst van de bedrijven die robuust genoeg zijn om periodes van inflatie en mindere economische groei te doorstaan. Het is daarom verstandig om te beleggen in bedrijven van hoge kwaliteit die winst genereren, een groot marktaandeel hebben en blijven groeien, ongeacht de economische omstandigheden.

BlackRock let er in het bijzonder op of bedrijven dividend blijven uitkeren en dat is het geval bij 70% van de Europese bedrijven, verwacht onderzoek van Barclays Research. De beste kansen zien wij in de Europese zorgsector, specifiek bij bedrijven die kunnen investeren in innovatie en die ook in vorige perioden van zwaar economisch weer toch winstgevend bleven."

"De beste dividendkansen ziet BlackRock in de Europese zorgsector"

3. Europese bedrijven zijn motor energietransitie

"BlackRock verwacht dat overheden over de hele wereld Europese bedrijven zullen inschakelen om hen te helpen de net-zerodoelen te halen. Wij beleggen zelf vooral in bedrijven die oplossingen bieden in groene waterstof als alternatief voor fossiele brandstoffen en makers van halfgeleiders. Ook bedrijven die gebouwen duurzamer kunnen maken en aanbieders van wind- en zonne-energie staan op het kooplijstje."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie