Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Vijf ijzersterke businessmodellen

Het ene aandeel is het andere niet. Om het huidige fragiele beursklimaat goed door te komen, kiest Feike Goudsmit van Capital Group voor vijf soorten bedrijven die als portefeuille-anker dienen.

"De belangrijkste economieën in de wereld zijn weer terug bij de situatie van vlak voor de pandemie, een toestand die hoort bij het late stadium van de conjunctuurcyclus.

Feike Goudsmit
Feike Goudsmit van Capital Group

In Europa is het aanvankelijk aantrekkende herstel ontspoord door het conflict in Oekraïne, dat de inflatie aanwakkert. China kampt met verminderde groei door een heropleving van covid. In de VS vergroot de krapte op de arbeidsmarkt de stijgende loondruk, loopt de inflatie op en verkrapt de Fed het beleid.

Voor beleggers is het aanhouden van een evenwichtige, all-weather-portefeuille in elk klimaat zinvol, maar nu helemaal. Capital Group heeft een voorkeur voor vijf soorten bedrijven die als een stabiel fundament voor de rest van de portefeuille kunnen fungeren. Dat zijn?

1. Stabiele groeiers
Dit zijn bedrijven van hoge kwaliteit die in staat zijn hun winst in de loop van de tijd consistent te laten groeien. Een belangrijk kenmerk van groeiers is dat ze een groot deel van hun winst opnieuw in hun bedrijf investeren voor verdere groei. Om dit soort bedrijven te identificeren, wordt vaak gekeken naar de duurzaamheid van de winst, het rendement op geïnvesteerd kapitaal en de omvang van de markt waarin zij opereren. De wereldwijde voedings- en drankengigant Nestlé is een klassiek voorbeeld van een stabiele groeier.

2. Abonnementsmodellen
Bedrijven met abonnementsmodellen worden vaak geassocieerd met de eigenschappen veerkrachtig en defensief. Dat komt omdat hun bedrijfsmodel een deels voorspelbare inkomstenstroom genereert, wat tevens een goed beeld van hun toekomstige winsten oplevert. In tijden waarin het marktklimaat verslechtert, is dat geruststellend. Zo heeft Costco Wholesale Corporation bijvoorbeeld tijdens de pandemie consistent marktaandeel kunnen winnen.

3. Netwerken met annuïtaire cashflows
Dit zijn bedrijven die niet noodzakelijk met een abonnementsmodel werken, maar die toch cashflows genereren die trekjes vertonen van vaste lijfrente-uitkeringen. De London Stock Exchange Group (LSE) is zo'n voorbeeld, aangezien ongeveer 70% van zijn totale inkomsten terugkerende inkomsten zijn. Een groot deel daarvan wordt gegenereerd door zijn data- en analyseactiviteiten. 

4. Slimme industrials
Dat zijn bedrijven die kunnen profiteren van door groei gedreven langetermijnontwikkelingen op het gebied van automatisering, de overgang naar een CO2-arme economie en de modernisering van het elektriciteitsnet. Deze bedrijven opereren doorgaans in grote en groeiende markten in combinatie met een lage penetratiegraad. Grote concurrentiekracht geeft aanleiding tot potentieel lange inkomsten- en winstgroeitrajecten. Producent van elektrische producten Schneider Electric investeert bijvoorbeeld fors in energiebeheer en industriële automatisering.

5. Aanjagers van duurzaamheid
Bedrijven die duurzaamheidsgebied vooroplopen (zowel vanuit milieu- als welzijnsoogpunt) zijn goed gepositioneerd om op de lange termijn gestaag te groeien, ondanks de onzekere macro- economische omstandigheden. Zo heeft Ørsted, een van 's werelds grootste ontwikkelaars van offshore windenergie,  ambitieuze plannen om in 2030 's werelds grootste groene energiebedrijf te zijn. Passend bij deze ambitie wil het bedrijf zijn capaciteit tussen 2021 en 2030 verviervoudigen."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie