Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Analisten lopen flink achter de feiten aan

De angst voor een recessie is overal voelbaar, maar op basis van de winstverwachtingen van analisten is er niets aan de hand. Dat is geen reden om optimistisch te zijn, want aandelenstrateeg Thomas Bucher van DWS verwacht de komende maanden grote neerwaartse bijstellingen van de winstprognoses.

"De vrees voor een recessie heeft de kapitaalmarkten op hun grondvesten doen schudden. Aandelen zijn weggegleden in een bearmarkt en de cryptomarkt staat zo’n 75% lager dan het piekniveau. Daarbij zijn de risicopremies op bedrijfsobligaties in een jaar tijd ongeveer verdubbeld en is de koperprijs, het metaal met de beste antenne voor economische ontwikkelingen, sinds eind maart met 30% gekelderd. Als klap op de vuurpijl is de dollar, toch altijd beschouwd als de veilige valuta in onzekere tijden, gestegen met 12%.

Thomas Bucher van DWS

En toch, er is één groep die lijkt te denken dat er niets aan de hand is. Aandelenanalisten hebben hun prognoses voor de komende twaalf maanden vrijwel ongemoeid gelaten. Dit leidt (zie onderstaande grafiek) tot een groter wordend gat tussen winstverwachtingen en aandelenprijzen. De geschiedenis leert dat de twee altijd wel weer samenkomen. Dat is geen verrassing, want drie factoren bepalen uiteindelijk de aandelenprijs: winsten, winstgroei en het renteklimaat.

Dit jaar geen winstgroei

De ontwikkelingen moeten de komende tijd wel heel positief uitpakken, willen de aandelenkoersen weer opklimmen in de richting van de winstverwachtingen. Op de lange termijn lopen aandelenprijzen en winsten gelijk op, maar niet nu.

Door de verliezen op de aandelenmarkten zijn de waarderingen weliswaar fors afgenomen, in ieder geval op papier, maar wanneer de winstverwachtingen worden aangepast, zullen de koerswinstverhoudingen weer stijgen (vanwege de lagere resultaten). Belangrijker: de markten zullen niet herstellen voordat de prognoses naar beneden zijn bijgesteld. Wij verwachten het komende jaar geen winstgroei in de geïndustrialiseerde landen.

"De markten zullen niet herstellen voordat de prognoses naar beneden zijn bijgesteld"

Een reden waarom analisten optimistisch zijn, is omdat zij waarschijnlijk blijven geloven in de bedrijfsverwachtingen. Maar bedrijven voorzien vrijwel nooit economische omslagpunten en de scherpe stijging van de energieprijzen alleen al is voldoende om in veel sectoren de prognoses te verlagen.

Uitzonderingen

Overigens zijn er wel uitzonderingen. De winstverwachtingen voor de energiesector zijn dit jaar al 40% gestegen en in de materials sector (grondstofgerelateerde maakindustrie) is dit 10%. Deze twee zijn, samen met de industrie en de IT, de vier sectoren waarvoor de winstprognoses naar boven zijn aangepast.

"De meeste bedrijven lijden pijn door de hogere energieprijzen"

Maar verreweg de meeste bedrijven lijden pijn door de hogere energieprijzen, en toch zijn er in de zeven sectoren waarin zij zijn ingedeeld vrijwel geen bijstellingen voor de winstverwachtingen geweest. Het zou dan ook zeer verrassend zijn als er de komende maanden geen forse neerwaartse aanpassingen van de winstverwachtingen zijn."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie