Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

De risico’s zijn nog niet van tafel

Is de dip in de markten voorbij of moeten we ons voorbereiden op meer zwaar weer? Fabiana Fedeli, hoofd aandelenbeleggingen bij M&G, is ervan overtuigd dat de meeste donderwolken zijn gepasseerd, maar dat de regenbuien nog niet voorbij zijn.

"Alle bedrijven hebben inmiddels hun eerstekwartaalcijfers gepresenteerd. Minder dan de helft van de bedrijven die genoteerd staan aan de Nasdaq en in de MSCI Emerging Markets-indices wist de winstverwachtingen te overtreffen. Wel konden de meeste bedrijven de omzetcijfers opkrikken. We kunnen hieruit echter niet concluderen dat de vraag sterk blijft. De cijfers zijn immers vooral geboekt met een blik in de achteruitkijkspiegel.

Om te zien welke kant we nu opgaan, is het van belang even verder te kijken dan onze neus lang is. Want als we praten met de bestuurders van veel bedrijven blijkt dat hun verwachtingen voor de rest van het jaar niet zo rooskleurig zijn. Daarom moeten we de tweedekwartaalcijfers nauwlettend in de gaten houden.

Zowel in de Verenigde Staten als in het Verenigd Koninkrijk en de rest van Europa zijn consumenten financieel op hun hoede en de eerste tekenen van minder vraag naar duurzame consumentengoederen doemen inmiddels op."

Zoeken naar goed nieuws

"Grote vraag is of al het slechte nieuws is ingeprijsd? Deels, maar zeker niet alles. Veel zal afhangen van hoe slecht het nieuws is dat we nog voor de boeg hebben. Aandelenkoersen zijn gezakt en die zware dobber is al verteerd door de markten, maar de risico’s liggen nog zwaar op de maag.

Door het heersende negatieve sentiment zijn de markten wel extra gespitst op positief nieuws. Dat kan van alles zijn: de eerste tekenen dat het einde in zicht is van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, inflatie die minder hard oploopt, of centrale banken die voorzichtiger zijn als het gaat om het aanhalen van de monetaire beleidsteugels."

Veel is al ingeprijsd

"De risico’s zijn echter nog niet van tafel: meer sancties tegen Rusland, een recessie die voortkomt uit kelderende vraag en centrale banken die de teugels toch te hard aanhalen in de precaire balanceer-act tussen het beperken van de inflatie en het aanjagen van de economische groei. Marktvorsers voorspellen stagnatie en recessie en er wordt zelfs gesproken over een mogelijke nieuwe kredietcrisis.

"Marktvorsers voorspellen stagnatie en recessie en er wordt zelfs gesproken over een mogelijke nieuwe kredietcrisis"

Volgens ons zijn een ernstige dip in de winstgroei en slechtere economische vooruitzichten al ingeprijsd. Aandelen die nu nog te duur zijn of waarvan een winstdaling nog niet is ingecalculeerd kunnen te maken krijgen met een koersval.

Ook een echte recessie, die bijvoorbeeld wordt veroorzaakt door verdere Europese beperkingen van de import van Russische gas, kan aandelenkoersen verder onder druk zetten. Maar een langdurige recessie – ook wel depressie genoemd – of een kredietcrisis waarin bedrijven en consumenten moeite hebben om aan hun verplichtingen te voldoen, is niet ingeprijsd en is ook niet ons basisscenario."

Effectenpicks

"Als we yields met elkaar vergelijken, dan zijn aandelen ogenschijnlijk goedkoper dan obligaties. Veel hangt echter af van aankomende winstverwachtingen. Ook al hebben we niet te klagen gehad in het eerste kwartaal, het is nog steeds mogelijk dat er grotere scheuren ontstaan in de bedrijfscijfers. Daarom is diversificatie zo belangrijk. Portefeuilles dienen zowel aandelen als vastrentende waarden, grondstoffen als reële activa te bevatten.

Binnen elke asset class is het zaak de bedrijven eruit te pikken die oplopende kosten kunnen doorberekenen en sterke balansen hebben, zodat ze de inflatie en de hogere rente het hoofd kunnen bieden. Op aandelenniveau geven we de voorkeur aan beursfondsen die profiteren van toekomstige investeringen in infrastructuur en de energietransitie."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie