Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Geopolitiek doet er wel toe!

Volgens gastcolumnist Jeremy Lawson, hoofdeconoom bij abrdn, zorgt geopolitiek voor veel meer dan alleen maar ruis. "De politiek dicteert het beleid dat de economie beïnvloedt, en de economie vormt de basis voor de waarderingen van beleggingen."

"Geopolitieke gebeurtenissen creëren ruis maar geven geen richting aan financiële markten, zo luidde de gedachte bij veel beleggers de afgelopen dertig jaar. Toegegeven, markten konden op het moment dat er iets gebeurde flink dalen.

Maar als beleggers kalm bleven en zich concentreerden op de fundamentele langetermijnvooruitzichten voor groei en winst, dan waren politiek geïnspireerde dips eerder koopkansen dan redenen om te desinvesteren.

Desalniettemin doen beleggers er goed aan om geopolitieke crises goed in de gaten te houden, ook om hun uitwerking op de lange termijn. Zo hebben zich wel degelijk geopolitieke crises voorgedaan die blijvende gevolgen hebben gehad.

Voortduren

De oliecrisis van 1973 werd versneld door de gevolgen van de Jom Kippoer-oorlog. De val van de Berlijnse Muur had economische gevolgen voor Duitsland die tot op de dag van vandaag voortduren.

Het Britse pond is nog steeds niet hersteld van het besluit van het VK om de EU te verlaten. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden.

Daarnaast voltrekt de invloed van geopolitiek zich meestal niet door één solitaire crisis, maar gaat het om een reeks van gebeurtenissen die structurele veranderingen teweegbrengen op de langere termijn.

Jeremy Lawson van abrdn

Afbrokkeling globalisering

Neem de globalisering. De bloeiperiode ervan in de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 kan niet worden toegeschreven aan één enkele vergadering of beslissing. Het was het product van een politieke consensus die de integratie van markten als een noodzakelijke voorwaarde voor economische ontwikkeling beschouwde.

Het bleek decennialang een ruggensteun voor veel markten, omdat globalisering de marges van bedrijven, vooral multinationals, en de deelname van opkomende economieën aan het wereldtoneel hielp opkrikken. Het is niet overdreven te stellen dat er zonder globalisering geen Chinees groeimirakel had kunnen plaatsvinden.

Dat maakt de huidige afbrokkeling van globalisering verontrustend. Kijk maar naar de verminderde bereidheid van overheden om te onderhandelen over nieuwe multilaterale handelsovereenkomsten, de toenemende handelstarieven die de wereldhandel belemmeren, Amerika's besluit om een handelsoorlog met China te beginnen, Brexit en zelfs de oorlog in Oekraïne.

Politieke arena beslist

Al deze voorbeelden zijn symbolen van een uiteenvallende wereldorde met diepgaande en grotendeels negatieve langetermijngevolgen voor de financiële markten. Deze trendbreuk is grotendeels te wijten aan sociale, politieke en economische veranderingen in samenlevingen, die de vorige consensus hebben ondermijnd.

Wanneer we onze aandacht richten op de klimaatcrisis, dan zien we eveneens een klassiek voorbeeld van collectief falen van markt en beleid. Of de wereld voldoende actie onderneemt om de opwarming tot minder dan twee graden te beperken, zal in de politieke arena worden beslist.

Met andere woorden: geopolitiek zorgt voor veel meer dan alleen maar ruis. De politiek dicteert het beleid dat de economie beïnvloedt, en de economie vormt de basis voor de waarderingen van beleggingen. Graaf diep genoeg en alles is geopolitiek."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie