Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

"Beleggen in obligaties wordt weer interessant"

Algemeen directeur Olivier de Berranger van de Franse vermogensbeheerder LFDE ziet kansen voor obligaties, vooral als de huidige hoge inflatie weer begint te dalen.

"Obligaties behalen dit jaar een van de slechtste resultaten van de afgelopen decennia. Langlopende Europese of Amerikaanse obligaties verloren in enkele maanden tijd meer dan 10%, zo wat evenveel als wereldwijde aandelen.

Die beweging zou nog sterker kunnen worden. Immers, de meeste grote centrale banken beloven hun richtrente op te trekken en hun balans in te krimpen. De strijd tegen de inflatie weegt momenteel zwaarder door dan elke andere overweging.

Als de vooruitzichten voor obligaties zo somber zijn, waarom zou u er dan nog in beleggen? Als de vermogenscategorie zich bovendien niet langer onderscheidt van aandelen, en bovendien niet het stijgingspotentieel van aandelen bezit, verdient ze dan nog wel enige aandacht bij de samenstelling van een portefeuille?

Olivier de Berranger van LFDE

Stijgende inflatie nekt obligatiekoersen

Zolang de inflatie stijgt, is het antwoord nee. De rentevoeten volgen de inflatie wel voor een deel, maar evenaren doen ze die maar zelden. Zo liggen de Duitse en de Amerikaanse tienjaarsrente momenteel in de buurt van respectievelijk 1% en 3%, terwijl de inflatie in beide regio's bijna 8% bedraagt.

Bovendien verdwijnt de de correlatie met aandelen en het beschermende karakter ervan, zoals dit jaar is gebleken. Ten slotte hebben aandelen in een inflatoire situatie een duidelijk voordeel: zij kunnen profiteren van de prijsstijgingen die bedrijven aan hun klanten doorberekenen.

"Aandelen hebben in een inflatoire situatie een duidelijk voordeel"

Obligaties aantrekkelijk bij stabiliserende inflatie

Maar omgekeerd worden obligaties, zodra de inflatie zich begint te stabiliseren, door hun intrinsieke kenmerken weer aantrekkelijker voor beleggers, wat bij aandelen niet altijd het geval is. Die laatste kunnen immers te lijden krijgen als de inflatie afneemt: een vertraging van de inkomensgroei en dus van de winst, terwijl vastrentende obligaties door hun aard altijd het rendement blijven bieden dat bij aanvang was beloofd. Dat basisrendement is standaard hoog als de inflatie hoog is. 

Obligaties kunnen bovendien een decorrelatiepotentieel omvatten in geval van economische crisis, door de reflex om bescherming te zoeken in veilige waarden en doordat de centrale banken dan doorgaans de rente verlagen.

Maar hoewel obligaties weer interessant zullen worden als de inflatie afneemt, moeten de diversificatiereflexen na al die jaren van lage rentevoeten worden herzien. Het voorbije decennium heeft het bijzonder inschikkelijke monetaire beleid beleggers ertoe aangezet risicovolle kredieten en zelfs aandelen te kopen in plaats van staatsobligaties. Dat waren de TINA-jaren.

Risicoloze rentevoeten

Als de rente heel hoog zou oplopen en de inflatie zou dalen, dan zou uiteindelijk misschien zelfs de omgekeerde situatie kunnen ontstaan: risicoloze rentevoeten met een structureel lagere volatiliteit dan aandelen komen dan weer in de picture. Dat gebeurde ook in de jaren tachtig, toen de meeste rentevoeten boven de 10% lagen en de inflatie begon af te nemen.

De huidige inflatie doet in bepaalde opzichten aan de jaren zeventig denken, maar daarna zouden we wel eens weer in de jaren tachtig kunnen terechtkomen! De markten blijven zich herhalen.

Niet dat ik denk dat het opnieuw zo extreem zal worden. De centrale banken kunnen de rente momenteel moeilijk boven het inflatieniveau laten uitkomen. Gezien de enorme overheidsschulden zou de rentelast onhoudbaar worden, wat tot zware bezuinigingen op de begroting zou leiden. Welke centrale bank zou vandaag die verantwoordelijkheid nemen, zoals de Fed onder het voorzitterschap van Paul Volcker eerder heeft gedaan?

Dalende risicopremies

De verwachting is dan ook dat obligatiebeleggingen geleidelijk aantrekkelijker worden. Vandaag bieden aandelen nog altijd een behoorlijke risicopremie (het verwachte extra rendement ten opzichte van staatsobligaties) in vergelijking met de risicovrije rente. Die bedraagt 4% in de VS, dicht bij het dertigjarige gemiddelde, en 5,7% in Europa, wat nog altijd vrij hoog is in vergelijking met het gemiddelde (4,7%).

"De verwachting is dan ook dat obligatiebeleggingen geleidelijk aantrekkelijker worden"

Maar de risicopremies op aandelen zijn wel aanzienlijk afgenomen door de recente rentestijging. Als de rente verder stijgt, zoals wordt gevreesd, dan zal die nog verder dalen. Ofwel, na jarenlang wat veronachtzaamd te zijn, kunnen obligaties weer interessant worden voor een nieuwe vorm van diversificatie."

Olivier de Berranger, gedelegeerd algemeen directeur en CIO La Financière de l’Echiquier, met medewerking van fondsbeheerder Alexis Bienvenu.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie