Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Dividendkansen in onzekere tijden

Dividendbelegger en columnist Reineke Davidsz begrijpt de beursonrust maar ziet daardoor juist aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden ontstaan.

“Het zijn nogal veel onzekerheden waar dividendbeleggers en beleggers in het algemeen tegenwoordig mee te maken hebben. In het begin van dit jaar betekenden de hoge inflatie en hogere rentes goed nieuws voor dividendaandelen. Inmiddels is er de oorlog in Oekraïne en wordt er druk gesproken over een naderende recessie dan wel dreigende stagflatie.

Een paar maanden geleden werd van beleidsmakers verwacht dat zij rentes omhoog zullen duwen om het inflatiespook te bedwingen. Sinds de oorlog heerst er twijfel of dat wel zo een goed idee is. Want hoe verstandig is het nog om rentes te verhogen als de consument minder koopkracht heeft en pessimistischer wordt over de economie?

Reineke Davidsz

Reineke Davidsz van Kempen

Europese aandelen het haasje

Zeker is dat alle onzekerheden de aandelenmarkten hebben geraakt. Kijkend naar regio’s en naar sectoren vallen twee zaken op. Zo hebben Europese aandelen het in de afgelopen maanden slechter gedaan dan Amerikaanse. De reden daarvoor is vooral dat Europese landen meer last hebben van een oorlog in de eigen achtertuin dan de VS, dat geografisch ver van het conflict verwijderd is.

Dat klinkt logisch, maar wat is een Europees aandeel? In veel gevallen is het onderliggende bedrijf een multinational met bedrijfsonderdelen verspreid over de wereld. Belangrijker dan waar het hoofdkantoor is gevestigd is volgens mij waar de omzet en winsten worden gegenereerd.

"Belangrijker dan waar het hoofdkantoor is gevestigd is volgens mij waar de omzet en winsten worden gegenereerd"

Neem bijvoorbeeld het Amerikaanse Procter & Gamble en Europese Unilever. Dat zijn vergelijkbare bedrijven met vergelijkbare producten. Bij Unilever komt iets meer dan 20% omzet uit Europa, bij Procter & Gamble is het iets minder dan 20%. Maar het verschil in het totale rendement tussen deze aandelen is dit jaar zo een 12%.

Europese korting

Hoewel nog tal van andere verschillen tussen beide bedrijven zijn aan te wijzen, rechtvaardigen deze volgens ons niet het grote waarderingsverschil. Het past wel helemaal bij het bredere plaatje. Amerikaanse aandelen zijn van oudsher duurder dan Europese aandelen, maar het verschil is momenteel wel heel erg opgelopen.

"Het waarderingsverschil tussen Amerikaanse en Europese aandelen is wel heel erg opgelopen"

Terwijl Europese aandelen inmiddels wat onder het langetermijngemiddelde zijn gewaardeerd, zijn Amerikaanse aandelen een stuk duurder dan het langetermijngemiddelde. Het verklaart dat wij, waardebeleggers die we zijn, op basis van aandelenselectie een relatief hogere weging van Europese aandelen in de portefeuille aanhouden. Waardering doet ertoe.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Wie wil nog cyclische aandelen?

Kijkend naar de koersontwikkeling van de verschillende sectoren valt op dat vooral bedrijven die cyclische consumentenproducten verkopen, zoals auto’s en kleding, er heel slecht bij liggen. Hoge inflatie en verminderde koopkracht kunnen leiden tot een recessie, en dan zijn juist deze bedrijven de klos, zo is de redenering van veel beleggers. Dat verklaart waarom defensieve aandelen het tegenwoordig beter doen dan cyclische. Maar dan nog is het volgens mij onterecht dat een hele sector klop krijgt. Wie goed zoekt, kan aandelen vinden waarvan de risicorendementsverhouding aantrekkelijk genoeg is om er een positie in te nemen.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Neem bijvoorbeeld de autosector. Door de chipcrisis en tekorten door de oorlog kunnen er veel minder auto’s worden gemaakt dan gevraagd. Autofabrikanten, zoals bijvoorbeeld BMW en Mercedes, hebben hierdoor extra prijskracht gekregen. Terwijl hun volumes onder druk liggen, boeken zij recordwinsten.

Zij hoeven zich nog geen zorgen te maken dat de vraag sterk zal afnemen. Consumenten, zeker met hoge inkomens en in volwassen markten, hebben ondanks de hoge inflatie nog voldoende te besteden. De werkloosheid is laag, de spaartegoeden staan ten gevolge van de coronacrisis op recordstanden. Mocht de hoge inflatie lang aanhouden, dan komt er een moment dat de consument keuzes moet maken. Misschien is dan de aanschaf van een dure Duitse bolide even niet zo een goed idee.

Keep calm & carry on

De economische toekomst is ongewis. Ik kan geen recessie voorspellen. Ook ik weet niet of er stagflatie komt. Daarvoor zijn er tegenwoordig te veel onzekerheden en tegenstrijdige signalen. We hollen van de ene naar de volgende crisis. Om paniek en slechte kortetermijnbeslissingen te voorkomen, is het zaak om vast te houden aan de eigen beleggingsfilosofie, strategie en proces.

"We hollen van de ene naar de volgende crisis"

Dat wil zeggen: zoeken naar individuele aandelen met een sterke kasstroom, goede kapitaalallocatie en een aantrekkelijke waardering zonder de spreiding over verschillende sectoren en regio’s uit het oog te verliezen.”

Reineke Davidsz is portfolio manager van het Kempen European High Dividend Fund, Kempen Global High Dividend Fund, Kempen Global Sustainable High Dividend Fund en Kempen Value Fund. Davidsz’ columns zijn geschreven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie