Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Spannende cijfers

Het cijferseizoen gaat beginnen. Wat kunnen we verwachten? Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie ABN AMRO, acht het mogelijk dat de winsten per aandeel dit jaar wel eens hoger kunnen uitvallen dan nu wordt aangenomen.

Eind deze week komen de eerste grote bedrijven met hun cijfers over het eerste kwartaal. Ondanks het matige sentiment over de eerste kwartaalcijfers van dit jaar zijn de groeiverwachtingen nog altijd redelijk tot goed. Daarnaast is het opvallend dat er sinds het sluiten van de boeken eind maart, de periode voor de start van het cijferseizoen, weinig winstwaarschuwingen zijn uitgegeven. Dat is opmerkelijk tegen een macro-economische achtergrond waarbij de economische groei afneemt en er op korte termijn geen einde lijkt te komen aan de oorlog in Oekraïne. Daarbij worstelt China met omicronuitbraken én is de inflatie fors.

Ralph Wessels van ABN AMRO

De markt verwacht dat bedrijven uit de Amerikaanse S&P 500 en de Europese Stoxx 600 een winstgroei van respectievelijk 6,1% en 23,6% op jaarbasis zullen rapporteren. De verwachtingen qua omzetgroei zijn respectievelijk 10,9% en 19,9% (bron: I/B/E/S data van Refinitiv per 5 april). De sector energie zal aan deze groei fors bijdragen, want exclusief de energiesector daalt de winstgroei van de S&P 500 tot onder de één procent. Terwijl de energiesector flink bijdraagt aan de groeiverwachtingen geldt dat zeker niet voor de sector financiële dienstverlening waar een winstdaling in beide regio’s wordt verwacht.

"Exclusief de energiesector daalt de winstgroei van de S&P 500 tot onder de één procent"

Marges en vooruitzichten management

Analisten zullen vooral oog hebben voor de marge-ontwikkeling en de vooruitzichten van het management. Durven bestuurders in dit onzekere klimaat met opnieuw toenemende aanbodknelpunten concrete verwachtingen uit te spreken? Daarnaast is er angst dat de fors gestegen inputprijzen, onder andere door hogere grondstoffenprijzen, ten koste zullen gaan van de winstmarges. Die marges stegen vorig jaar twee volle procentpunten in zowel de VS als Europa en bereikten hun piek. Ondanks de fors gestegen inputprijzen lijken winstmarges echter vooralsnog te stabiliseren rond deze hoge niveaus (zie onderstaande grafiek).

"Ondanks de fors gestegen inputprijzen lijken winstmarges vooralsnog te stabiliseren"

Daarbij is de winstgroei van 9% en een waardering van 17-18x de verwachte winst voor aankomend jaar voor de wereldindex niet extreem. Analisten stellen per saldo hun verwachtingen wel naar beneden bij.

Positieve verassingen

Maar de hoge inflatie in combinatie met lonen die niet met de inflatie meestijgen, een gedegen omzetgroei die de operationele leverage verbetert, en aandeleninkoopprogramma’s kunnen de winst per aandeel aanjagen waardoor die voor dit jaar misschien hoger gaat uitvallen dan nu wordt aangenomen.

Al met al is er de nodige onzekerheid over het verloop van het aankomende cijferseizoen. Toch is er zeker ook ruimte voor positieve verrassingen. Mede daarom en het feit dat we in een latere fase van de cyclus zijn aangekomen, houden wij vast aan een neutrale visie op aandelen.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie