Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Skin in the game voor de ECB

De ECB doet volgens Edin Mujagic veel te weinig aan de bestrijding van inflatie. Hij stelt een vergaande maatregel voor om de ECB-bestuurders tot meer actie aan te zetten.

Sneeuw op 1 april in Nederland is vrij bizar. Hetzelfde gevoel heb ik bij het rondneuzen op de website van de ECB. Onder het kopje "uitleg" staat bijvoorbeeld: "Zullen de euro’s in je zak morgen evenveel waard zijn als vandaag? Hier bij de ECB werken er eraan om ervoor te zorgen dat het antwoord een volmondig ‘ja’ is."

En iets verderop: "We willen niet dat prijzen zo hard stijgen dat jouw geld zijn waarde verliest." Met als afsluiter: "We zullen er alles aan doen voor lage inflatie te zorgen."

In Nederland is een euro in maart flink minder waard dan in dezelfde maand vorig jaar. In de hele eurozone gaat het om een inflatiepercentage van 5,9%.

Onbegrijpelijk

Dat percentage zal de komende maanden verder stijgen. De ECB doet ondertussen haast niets. Nu is het wel zo dat een groot deel van die hoge inflatie door eenmalige factoren wordt veroorzaakt.

Maar eenmalige effecten daargelaten, dan is overduidelijk dat de inflatie structureel hoger ligt én dat de druk eerder opwaarts dan neerwaarts is.

Zo bezien is het nog wellicht te begrijpen dat de ECB de rente nu niet verhoogt. Maar wat onbegrijpelijk is, is dat de bank ook niet duidelijk aangeeft daar in de nabije toekomst mee te zullen beginnen.

Stabiliseren

Dat is onverantwoord beleid. Maar toen las ik een toespraak van een van de bestuurders van de bank, de ECB-hoofdeconoom Philip Lane, en wordt het allemaal duidelijk.

In een muntunie zonder gemeenschappelijke staatsobligatie, komt het voor dat beleggers naar veilige activa vluchten. Zij laten het minder betrouwbaar papier links liggen, waardoor de renteverschillen tussen de sterke en zwakke eurolanden toenemen.

Dat is destabiliserend en dan moet de ECB optreden om de markt te stabiliseren, zoals Lane dat noemt.

Of manipuleren?

Wat voor hem stabiliseren is, is volgens mij niets anders dan manipuleren. Lane rept echter met geen woord dat dat allemaal niet zou spelen als de eurolanden vanaf het begin de Europese begrotingsregels in acht hadden genomen.

Dan waren de schulden van Italië en andere zwakke eurolanden lager geweest en speelde het probleem waar Lane het over heeft, veel minder een rol.

Een centrale bankier die zegt dat de centrale bank de spreads in de hand moet houden…het is reden voor ontslag op staande voet. De kans is echter groter dat hij op termijn geridderd zal worden. 

Crisistijden

Voor beleggers is het bovenstaande van belang, omdat tussen de regels te lezen valt dat de bank nog lang zal blijven doorgaan met opkopen en dat ze, als de spreads te snel toenemen, dat opkopen zelfs kunnen opvoeren.

Wat de inflatie ook doet. Het verlagen van de rente naar 0% en op grote schaal opkopen van staats- en bedrijfsobligaties, is het beleid dat de ECB voert om de crisis te bestrijden.

Het zijn crisistijden en dan worden uitzonderlijke maatregelen getroffen, wat tot op zekere hoogte begrijpelijk is. Maar als weer toch al bezig zijn, mag ik ook eentje voorstellen?

Skin in the game

Welke? Dat we vanaf vandaag en net zo lang totdat de inflatie naar 2% op jaarbasis gezakt is, het loon van alle ECB-bestuursleden gelijkstellen aan het modale inkomen van hun land.

Dat ze zelf voor onder meer huur van hun onderkomen in Frankfurt opdraaien. Eens kijken of ze  dan ook de inflatie blijven bagatelliseren en downplayen.

Skin in the game, dát is wat nodig is als we het over de ECB hebben.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie