Column

Duurzame beleggers hebben weinig aan ESG-scores

ESG-scores zijn volgens de Schotse vermogensbeheerder Baillie Gifford een slechte leidraad voor duurzame beleggers.

De trend om duurzamer te beleggen heeft onbedoelde gevolgen gehad. Het in kaart brengen van ESG-waarden is uitgemond in een saaie exercitie van meten, vakjes aankruisen en omzetten in scores. "De complexe problemen van onze wereld zijn echter niet op te lossen met cijfers. Kwantitatieve analyse zal nooit de positieve maatschappelijke veranderingen kunnen aandrijven die we nodig hebben," stelt Stuart Dunbar, partner bij de Schotse vermogensbeheerder Baillie Gifford.

Dunbar is er rotsvast van overtuigd dat de focus op ESG-data ons niet zal helpen de productiviteit van onze economie te verhogen, noch onze levensstandaard te verbeteren of ervoor te zorgen dat onze wereld leefbaar blijft. "We moeten een holistische aanpak hanteren."

Dunbar stelt dat reële langetermijneffecten op het welzijn van economieën, samenlevingen en de planeet niet verankerd kunnen worden in dictaten en verkeerde metingen van ESG-dogmatici. “Beleggers zouden een veel bredere kijk moeten hebben, in plaats van alleen te vertrouwen op ESG-cijfertjes.”

Stuart Dunbar

Subjectieve ESG-scores zijn geen goede leidraad 

 In principe is er natuurlijk niets mis mee als beleggers een duurzamere portefeuille of een portefeuille met een kleinere CO2-voetafdruk willen realiseren. Harde kritiek is niet op zijn plaats. Toch is deze benadering onverstandig, zo stelt Dunbar: "Als we onze beleggingsbeslissingen alleen baseren op de momentopnames van ESG-data, zijn we nog ver verwijderd van een duurzame vermogensallocatie die is afgestemd op een holistisch ESG-concept. Dat komt omdat de gebruikte ESG-scores zich meer richten op de systeemrisico's van een portefeuille dan op de kansen die voortvloeien uit het positieve gedrag van individuele bedrijven."

De zwakte van kwantitatieve ESG-benaderingen blijkt uit de contrasterende ESG-scores van verschillende gegevensverstrekkers over dezelfde ondernemingen. Dunbar: “Waarom zijn de scores zo verschillend? Omdat ze zeer subjectief zijn. Vermogensbeheerders en beleggers moeten zich hiervan bewust zijn. Het is verder mogelijk dat de ESG-ratings waarop zij zich baseren, niet overeenstemmen met hun eigen interpretatie van verantwoord beleggen, op een bepaald moment of op een bepaald onderdeel.”

"De zwakte van kwantitatieve ESG-benaderingen blijkt uit de contrasterende ESG-scores van verschillende gegevensverstrekkers over dezelfde ondernemingen"

Volgens Dunbar vereist duurzaam beleggen daarom dat beleggers zelf en doelbewust met individuele ondernemingen in gesprek gaan om na te gaan of en in welke mate de ondernemingen de uitdagingen in de echte wereld oppakken. Dunbar meent dat beleggers actief de dialoog met hen moeten aangaan; ondernemingen moeten worden aangemoedigd om te veranderen en vooruitgang te boeken.

ESG is een kans geen doel

Onze mondiale samenleving is zo gestructureerd dat er veel wordt geproduceerd dat schadelijk is voor het milieu. Internationale toeleveringsketens zijn nu eenmaal afhankelijk van bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen. Voedsel moet worden verpakt en wegen, bruggen en gebouwen moeten nu eenmaal worden gebouwd - vooral in ontwikkelingslanden.

Dunbar: "Waar het op neerkomt, is dat we ons concentreren op het verminderen van de impact van deze activiteiten in plaats van te doen alsof we zonder kunnen. Dit is precies waar de beperkte kwantitatieve momentopname van de ESG-beoordeling van bedrijven faalt. Een doordachte benadering van duurzame groei pakt daarentegen niet alleen de ESG-uitdagingen van onze tijd aan, maar opent ook beleggingskansen."

"Een doordachte benadering van duurzame groei opent ook beleggingskansen"

Volgens Dunbar zullen bedrijven die tegemoetkomen aan de behoeften en uitdagingen van de samenleving op lange termijn ook financieel succesvol zijn. "De kapitalistische drijfveer van ondernemingen is immers niet de vijand, maar het mechanisme dat de menselijke creativiteit en ontwikkeling aanwakkert en in goede banen leidt. Natuurlijk mogen we niet vergeten dat we voor duurzame vooruitgang op lange termijn moeten denken en ondernemingen die schadelijke externe effecten creëren, zullen daarvoor binnen een bepaalde beleggingshorizon ter verantwoording worden geroepen.”

ESG-misvatting Tesla

Tesla transformeert de auto-industrie maar heeft geen hoge ESG-score. Het is volgens Dunbar een voorbeeld van een ESG-misvatting. Baillie Gifford is al lange tijd een belangrijke aandeelhouder van het bedrijf.

Dunbar: “Gebruik je de standaardaanpak om het ESG-gehalte van een onderneming te beoordelen, dan zou dat voor Tesla waarschijnlijk tot een negatief resultaat leiden, omdat het bedrijf aan veel van de ESG-maatstaven niet voldoet. Kijkend naar de samenstelling van de raad van bestuur, de beloningsregeling voor leidinggevenden, de botsingen met de toezichthouder SEC en de uitspraken van Musk op Twitter, dan is Tesla geen bedrijf dat ESG-harten sneller doet kloppen."

Toch lijdt het volgens Dunbar geen twijfel dat oprichter Elon Musk de hele auto-industrie in een steeds duurzamere richting heeft geduwd. "Niet alleen omdat hij de verbrandingsmotor in zijn auto's vervangt, maar ook omdat hij verandering heeft afgedwongen in een onwillige industrie.”

De Redactie van IEXProfs bestaat uit verschillende journalisten. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.

Assetallocatie