Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Recessie-angst is overdreven

Er zijn genoeg redenen om een recessie te vrezen, maar volgens internationaal econoom Nikolaj Schmidt van T. Rowe Price zijn er betere redenen om optimistisch te blijven. Dat wil niet zeggen dat de aandelenvooruitzichten volgens hem zo positief zijn.

"Naarmate de rente stijgt en centrale banken aangeven dat ze het tempo van monetaire verkrapping zullen opvoeren, nemen de voorspellingen dat een recessie dreigt toe. Naar verwachting zal de Fed de rente dit jaar de rente zeven keer verhogen en een begin maken met het afbouwen van de balans. Het is dan ook niet moeilijk te begrijpen waarom sommige beleggers zich zorgen maken over het spookbeeld van een te sterke verkrapping.

Hoewel dit kan leiden tot een zeer hobbelige rit in de eerste helft van dit jaar denk ik dat de voorspellingen van een recessie in 2023 overdreven zijn. Verschillende tegenslagen raken de wereldeconomie op dit moment hard, maar leiden waarschijnlijk niet tot een recessie.

 

Vijf keer tegenwind

De wereldeconomie heeft te kampen met verschillende ontwikkelingen die de groei de komende maanden hard zullen treffen. Ten eerste is de inflatie sneller gestegen dan de lonen, waardoor de reële inkomensgroei in de belangrijkste regio's van de wereld is gestagneerd. Gezien de bijkomende druk van de brede inflatie en de stijgende olieprijzen zal deze tegenwind in het komende kwartaal of de komende twee maanden waarschijnlijk aanhouden.

Ten tweede zal het Build Back Better-programma in de VS niet worden aangenomen met alle gevolgen van dien voor de inkomens van Amerikaanse huishoudens.

Ten derde zijn de financiële omstandigheden in de tweede helft van vorig jaar veranderd van een rugwind in een tegenwind, een ontwikkeling die nog is versneld door de toenemende bezorgdheid over de inflatie. De verkrapping van het monetaire beleid door de centrale banken wereldwijd loopt synchroon maar ongecoördineerd. De rente die Amerikaanse huishoudens betalen op een hypotheek met een looptijd van 30 jaar is met 1,20 procentpunt gestegen sinds september 2021.

Tot slot wordt Europa, dat zwaar geraakt wordt door sterk stijgende energieprijzen, geconfronteerd met het ongebruikelijke risico van een oorlog op het continent. De toenemende onzekerheid weegt op de activiteit even zwaar als een monetaire verkrapping. De inval van Rusland in Oekraïne en de sancties die vervolgens door andere landen aan Rusland zijn opgelegd, zullen waarschijnlijk voor langdurige ontwrichting zorgen.

Toch is een recessie onwaarschijnlijk

Als al deze zorgen drukken op de groeivooruitzichten, maar waarschuwingen voor een recessie in 2023 zijn toch voorbarig. Recessies ontstaan meestal als gevolg van de wisselwerking tussen twee krachten: een schok, die vaak de vorm aanneemt van een agressieve verkrapping van de monetaire omstandigheden, en een versterker, een onevenwichtigheid in de reële economie die zich meestal opbouwt naarmate de economie gedurende enige tijd boven haar potentieel groeit.

Het is de wisselwerking tussen deze twee krachten die de negatieve terugkoppeling creëert die de economie in een recessie stort.

Economie is niet in onbalans

De monetaire verkrapping door de centrale bank betekent dat er een vruchtbare bodem is voor een ‘schok'. Maar de economie heeft waarschijnlijk nog onvoldoende onevenwichtigheid in de reële economie opgebouwd om die schok te versterken. Na een decennium van schuldafbouw door de private sector waren er vóór de pandemie geen grote onevenwichtigheden en sindsdien is er geen sprake geweest van een explosie aan kapitaalinvesteringen.

De goederenconsumptie van de huishoudens ligt boven de historische norm en behoeft aanpassing, maar het is onwaarschijnlijk dat dit de economie over de rand zal duwen. Het is waar dat de arbeidsmarkten krap zijn en dat dit waarschijnlijk tot een groeivertraging zal leiden. Maar de balansen van huishoudens en bedrijven zijn sterk, waardoor ik niet verwacht dat een vicieuze neerwaartse spiraal zal ontstaan.

Economie is veerkrachtig

Ook andere factoren zouden de veerkracht van de wereldeconomie moeten vergroten. Zo liggen de investeringen sinds de pandemie beduidend onder de trend, wat erop wijst dat er sprake is van een uitgestelde vraag. Bovendien betekent de krapte op de arbeidsmarkt dat bedrijven waarschijnlijk geen werknemers zullen ontslaan omdat het moeilijk zal zijn om ze opnieuw in dienst te nemen.

Daarnaast zouden de toeleveringsketens in de loop van 2022 moeten beginnen te normaliseren, wat de productie en hoogstwaarschijnlijk ook de vraag een nieuwe impuls zal geven.

Ten slotte zullen, naarmate het jaar vordert en de COVID-uitbraken in ernst afnemen, meer mensen weer aan het werk gaan. Dit zou enige matiging in het hawkish denken van de centrale banken mogelijk moeten maken.

Volatiliteit blijft

Wat betekent dit alles voor de financiële markten? De combinatie van een hoge inflatie, een krapper beleid van de centrale banken en een groeivertraging zullen niet positief voor risicovolle beleggingen uitpakken.

Deze beleggingen kunnen gedurende heel 2022 volatiel blijven, of tenminste tot de centrale banken ervan overtuigd zijn dat ze de inflatie hebben teruggebracht op een traject dat verenigbaar is met hun inflatiedoelstellingen."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen