Hendrik Tuch, CFA is hoofd vastrentende waarden Nederland bij Aegon Asset Management. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de staatsobligaties- en bedrijfsobligaties-portefeuilles in Nederland. Hendrik Tuch is afgestudeerd in economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is geregistreerd als Chartered Financial Analist en als senior vermogensbeheerder bij het Dutch Securities Institute.
Column

Olie maakt meer kapot dan je lief is

Volgens obligatiebelegger Hendrik Tuch van Aegon AM zijn er belangrijke redenen om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk te beëindigen.

In de jaren 80 lanceerde de Nederlandse overheid een campagne om overmatig alcoholgebruik aan te pakken met de slogan Drank maakt meer kapot dan je lief is. Het duurde nog enkele decennia totdat de overheid het aandurfde om daadwerkelijk de consumptie van alcohol door minderjarigen te verbieden.

Wat mij betreft zou de regering in deze tijd een campagne kunnen beginnen om te wijzen op de bijkomende schade van onze gezamenlijke olieconsumptie. Niet alleen draagt onze energieconsumptie bij aan het broeikaseffect, maar het zorgt ook voor veel geopolitieke problemen en draagt bij aan de financiering van oorlogen.

Oorlogszuchtige olielanden

De oorlog die Rusland is begonnen in buurland Oekraïne is niet los te zien van de enorme inkomsten die de Russische overheid de afgelopen jaren heeft genoten van de export van olie en gas.

Als we kijken naar de OPEC dan zien we dat veruit de meeste landen worden geleid door niet-democratische, corrupte regimes die in de afgelopen decennia bijna allemaal oorlog hebben gevoerd. Helaas is dit de vloek voor landen met veel grondstoffen: het kweekt geslepen dictators met veel door corruptie verzameld geld die hun eigen land en vaak ook andere landen hard onderdrukken.

"Veruit de meeste OPEC-landen worden geleid door niet-democratische, corrupte regimes die in de afgelopen decennia bijna allemaal oorlog hebben gevoerd"

Dan valt de zogenoemde Dutch disease nog reuze mee. Wij hebben weliswaar onze gasinkomsten grotendeels meteen opgemaakt, maar we kunnen zelf een nieuwe regering kiezen als de bestaande niet meer bevalt.

Negatief effect prijsvolatiliteit

Een andere belangrijke reden om van onze olie- en gasverslaving af te komen is dat de kosten voor deze energiebronnen sterk variëren door de tijd. Deze prijsvolatiliteit zorgt bij ons regelmatig voor economische problemen omdat een prijsschok in olie een grote impact heeft op inflatiecijfers en daarmee het beleid van centrale banken.

Een goed voorbeeld hiervan is de ECB-vergadering van afgelopen week. Ondanks de toegenomen economische onzekerheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne is besloten om het aankoopprogramma versneld af te bouwen. Ook heeft de ECB de deur opengezet voor renteverhogingen later dit jaar en zal de ECB een eind maken aan het verstrekken van goedkope leningen aan Europese banken.

Kortom, de ECB maakt zich grote zorgen over het huidige niveau van inflatie in de eurozone en wil voorkomen dat we duurzaam een cijfer boven de 2% noteren. Al voordat de oorlog uitbrak heeft de ECB duidelijke signalen afgegeven dat het monetaire beleid zal worden verkrapt. Maar de huidige schok in olie- en andere grondstofprijzen lijkt te zorgen voor meer urgentie bij centrale banken om hun beleid aan te passen.

"Hoge olieprijs versnelt aanpassing centrale bankenbeleid"

Hoge olieprijs verhoogt recessiekans

In voorgaande economische cycli hebben we vaak gezien dat een snelle stijging van de olieprijs als trigger werkt voor een krapper monetair beleid en daarmee de kans op een recessie vergroot. Ook het huidige economische herstel zal worden geraakt door de combinatie van stijgende prijzen en de acties van centrale banken.

De kans op een recessie in de komende jaren wordt steeds groter als de olieprijs op het huidige niveau blijft liggen, omdat de vraag naar andere goederen zal dalen en bedrijven moeite hebben om alle prijsstijgingen door te berekenen. De kranten zullen vol komen te staan met teksten over stagflatie, wat ten koste gaat van het sentiment op aandelenbeurzen.

Meer duurzame energie aub

Eigenlijk ligt de oplossing voor de hand: als we met zijn allen besluiten om nog veel meer in duurzame energiebronnen te investeren, krijgen we daar uiteindelijk een zeer positief rendement op terug. De geopolitieke situatie kan verbeteren omdat de OPEC-dictators hun winstbron zien opdrogen en niet meer kunnen dreigen met het oliewapen. De volatiliteit van prijzen neemt af zodat centrale banken geen reden hebben om plotseling hard de rente te verhogen.

En tot slot gaat het milieu er ook nog op vooruit. Laten we nu beginnen om van deze verslaving af te komen.

Hendrik Tuch, CFA is hoofd vastrentende waarden Nederland bij Aegon Asset Management. Aegon Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten als een beheerder van beleggingsinstellingen. Op basis van haar vergunning is Aegon Investment Management B.V. geautoriseerd om individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies te verlenen in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Assetallocatie