Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Niets stopt de groene revolutie

Ceo Anne Richards van vermogensbeheerder Fidelity International spreekt zich uit over de hoge inflatie en het oplossen van het klimaatprobleem. "We hebben een revolutionaire aanpak nodig."

“De meeste revoluties zijn explosies”, schreef D. H. Lawrence ooit, “en de meeste explosies blazen veel meer op dan de bedoeling was.” Twee van de belangrijkste systemen die de wereldeconomie schragen - geld en energie - staan momenteel voor zulke ingrijpende veranderingen dat zij de term ‘revolutie’ verdienen.

Het klimaat van lage rente en lage inflatie loodste de wereldeconomie door de grote crises van de afgelopen twee decennia, maar staat mu onder druk. Er zijn nieuwe handelssystemen ontstaan, zoals cryptomunten en gedecentraliseerde financiering. Veranderingen in toeleveringsketens, werkgelegenheid en consumptie stuwen de prijzen omhoog en dwingen tot een heroverweging van het monetaire beleid.

Tegelijkertijd zet de dringende noodzaak om te stoppen met fossiele brandstoffen de traditionele methoden van energieproductie, prijszetting en distributie op hun kop.

Monetaire uitdaging

Dit alles vergroot het risico op een fout in het monetair beleid. Het gepieker van centrale bankiers of prijsstijgingen en tekorten op de arbeidsmarkt aanhouden of niet, toont aan dat de meesten niet goed weten hoe ze met inflatie moeten omgaan. De Federal Reserve wijst op een snelle verkrappingscyclus, met een einde aan de aankoop van activa in het eerste kwartaal en drie tot vijf renteverhogingen dit jaar.

"Meeste centrale bankiers weten niet goed  hoe ze met inflatie moeten omgaan"

Maar deze snelle verschuiving in het monetaire beleid dreigt de lont in de wereldwijde schuldenberg te steken. Als door hogere rentes de groei instort en de markten in paniek raken, dan worden centrale banken gedwongen op hun schreden terug te keren.

Anne Richards

Anne Richards van Fidelity International

Groene stimuli

Dan het klimaatprobleem. Om de mondiale klimaatafspraken na te komen, hebben beleidsmakers vooral naar de aanbodzijde gekeken, inclusief pogingen om via het financiële stelsel veranderingen in de reële economie door te drukken. Dat is een goed begin, maar het is niet voldoende om het tempo en de schaal van veranderingen te bereiken die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen.

De aandacht dient ook uit te gaan naar de vraagzijde, zoals gedragsverandering van de consument. Politici hebben hiervoor drie instrumenten: meer producttransparantie zodat de consument betere keuzes kan maken, directe begrotingsstimulansen (en ontmoedigingen) en het verplichten van bepaalde productnormen of verbodsbepalingen. Consumenten kunnen ook baat hebben bij meer en duidelijkere informatie over de CO2-kosten van hun aankopen, om hen zo bewust te maken van hun gedrag.

Budgettaire stimuli en productsubsidies zijn controversiëler, maar kunnen de consument in de richting van groene alternatieven sturen. Tot dusver was deze aanpak gericht op grote aankopen, zoals subsidies voor elektrische voertuigen, maar dit kan ook voor meer dagelijkse uitgaven.

Verbieden is ook een optie

We kunnen ook doortastender zijn bij het volledig verbieden van CO2-intensieve of sterk vervuilende producten. Dit is in het verleden al gedaan, met lood in benzine, cfk’s en meer recent met het verbod op halogeenlampen.

Centrale banken kunnen genoeg inspiratie opdoen uit de geschiedenis om te bedenken hoe zij de inflatie het hoofd kunnen bieden, maar voor de huidige klimaatuitdaging bestaat geen vast script.

"Voor de huidige klimaatuitdaging bestaat geen vast script"

Volgens de wetenschap hadden we al veel verder op weg moeten zijn om de langetermijnschade van CO2-emissies tot een minimum te beperken. We hebben een revolutionaire aanpak nodig, een aanpak waarbij verschillende middelen worden gebruikt, zoals duwtjes en dwang en aan zowel de aanbod- als aan de vraagzijde, als we willen voorkomen dat de milieutijdbom ontploft. 


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie