Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Tech: Hogere groei, lagere waarderingen

Volgens gastcolumnist Mark Baribeau, hoofd wereldwijde aandelen bij Jennison Associates, is de koersval van technologieaandelen slechts een tijdelijke onderbreking in een decennialange groeicyclus.

"Het is een lastig begin van het jaar geweest voor technologieaandelen. Het pessimisme in de markt en het breed gedragen ongemak over de hoge waarderingen staan in scherp contrast met de hernieuwde groei die wij zien bij technologie gedreven bedrijven.

Tech was al all over the place in 2020, maar door de coronabeperkingen begon er een gigantisch, ongepland en ongecontroleerd experiment van versnelde digitalisering. Tot veler verrassing werkte het experiment. Volgens mij gaan wij dus zeker niet meer terug naar de wereld van vóór de pandemie.

Omdat we pas midden in een decennialange groeicyclus zitten die wordt aangedreven door technologische vernieuwingen die massaal worden omarmd, biedt deze correctie enkele interessante koopkansen. Wij hebben drie groeithema's geïdentificeerd die zich over sectoren en landen uitstrekken, te weten direct-to-consumer (DTC)-bedrijfsmodellen, technologische enablers, en digitale transformatie van ondernemingen.

Mark Baribeau van Jennison Associates

Direct-to-consumer

DTC-kanalen stellen verkopers van producten in staat om een directe relatie op te bouwen met de consument. Daardoor worden de exorbitante kosten of investeringen vermeden die nodig zijn om normaal toegang te krijgen tot potentiële klanten. Deze kanalen bieden tevens de mogelijkheid tot superieure persoonlijke service en het aanboren van nieuwe markten door de marketing- en verkoopaanwezigheid over de grenzen heen te brengen.

Het DTC-model heeft het concurrentielandschap in verschillende sectoren fundamenteel veranderd; van retail, entertainment tot elektrische voertuigen. Zo is het aandeel van e-commerce in de wereldwijde detailhandelsverkopen gestegen van 13,6% in 2019 naar 18% in 2020, mede geholpen door de lockdowns die mensen dwongen thuis te blijven. Het was de grootste stijging in de afgelopen zes jaar. Wij geloven dat dit nieuwe normaal aanhoudende groei vertegenwoordigt.

"Het DTC-model heeft het concurrentielandschap in verschillende sectoren fundamenteel veranderd"

Dit is echt een wereldwijd verhaal. De penetratiegraad van e-commerce is in zowel Latijns-Amerika als Zuidoost-Azië nog steeds relatief laag, wat aanzienlijke ruimte biedt voor groei de komende jaren. Het in Argentinië gevestigde Mercado Libre, het dominante platform voor e-commerce in Latijns-Amerika, heeft inmiddels met succes online marktplaatsen en een winstgevende payments business geïntegreerd, hetgeen een belangrijke bijdrage levert aan verdere groei.

Tech-enablers

Het succes van DTC-bedrijven is sterk afhankelijk van andere delen van het tech-ecosysteem. Technologie-enablers zorgen voor de infrastructuur en expertise achter de schermen van e-commercebedrijven. Sommige bieden bijvoorbeeld een oplossing voor bedrijven om betalingen over de hele wereld te verwerken. Dergelijke dienstverleners hebben de wind sterk in de zeilen. De totale transactiewaarde van wereldwijde digitale betalingen bedroeg in 2020 5.400 miljard dollar en zal naar verwachting tegen 2025 zijn verdubbeld.

"De totale transactiewaarde van wereldwijde digitale betalingen zal naar verwachting tegen 2025 zijn verdubbeld"

Wereldwijd zal de verschuiving van cash naar elektronische betalingen doorgaan, waarbij de jaarlijkse groeipercentages van digitale betalingen in de komende vijf jaar naar verwachting meer dan 15% zullen bedragen in de VS en Europa en 10% in China.

Andere tech-enablers, zoals het Canadese Shopify, bieden een one-stop service aan bedrijven die online-winkels willen oprichten, inzicht willen krijgen in klantgegevens en nieuwe uitdagingen, zoals veiligheidsrisico's, willen aanpakken. Dit maakt het voor bedrijven en ondernemers gemakkelijker om zich snel online te vestigen en tegelijkertijd een directe merkrelatie met klanten te onderhouden, in tegenstelling tot een indirecte relatie waarbij producten via een website van een derde partij worden verkocht.

Tech-enablers bieden mogelijkheden voor gevestigde bedrijven, maar ook voor innovatieve en disruptieve bedrijven, die schaalgrootte zoeken.

Digitale bedrijfstransformatie

De opkomst van clouddiensten betekent een paradigmaverschuiving in het bedrijfsleven, vergelijkbaar met de opkomst van het internet. Wereldwijd zullen de inkomsten uit de cloud naar verwachting groeien met een gemiddeld jaarlijks percentage van bijna 25% tot een bedrag van 679 miljard dollar in 2025. Dit beleggingsthema is de laatste herhaling van een reeds lang bestaande trend. De kapitaaluitgavenpatronen in de VS laten al decennia een verschuiving zien naar sectoren van de nieuwe economie ten koste van de oude economie.

"Wereldwijd zullen de inkomsten uit de cloud naar verwachting groeien met een gemiddeld jaarlijks percentage van bijna 25%"

Vanaf begin jaren tachtig tot begin 2020 is het aandeel van de kapitaaluitgaven voor de oude economie gedaald van meer dan 70% tot iets minder dan 50%, terwijl de kapitaaluitgaven richting de nieuwe economie meer dan verdubbeld zijn van ongeveer 20% tot iets meer dan 50%. 

Ook bij de schaalbare platforms liggen de kapitaaluitgaven bovengemiddeld hoog. Deze investeringen in technologische infrastructuur zijn een belangrijke motor voor toekomstige omzet- en winstgroei. De schok van de pandemie heeft deze nieuwe wereld van technologisch gedreven verandering nog duidelijker aan het licht gebracht. In alle sectoren evolueren bedrijven naar balansen met weinig activa, wat leidt tot hogere marges en duurzamere winstgevendheid.

Voor beleggers betekent de recente techdip een uitgelezen kans om hiervan te profiteren."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie