Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Help! De Fed verkrapt

De Fed zal dit jaar de rente verhogen en daarmee verkappend beleid gaan voeren. Wat betekent dit voor de beurs? Meer bewegelijkheid volgens Ralph Wessels, maar vooralsnog geen reden om terughoudend te worden op aandelen.

Sinds het dieptepunt van de coronacrisis in maart 2020 hebben centrale banken en overheden ruimhartig gestimuleerd om de economische gevolgen van de coronapandemie op te vangen. Over het algemeen kan gesteld worden dat ruim monetair en fiscaal beleid goed is voor risicovolle beleggingen zoals aandelen. Zodra deze panelen gaan draaien, verandert dat beeld.

Na de laatste vergadering gaf de Fed aan zijn opkoopprogramma versneld af te bouwen en de rente te gaan verhogen. De Fed voorziet daarbij drie renteverhogingen in zowel 2022 als in 2023 en nog twee verhogingen in 2024. De Fed gaf ook aan zijn balans misschien te gaan verkleinen.

Hoewel de Fed monetair gaat verkrappen, geldt dat niet voor alle centrale banken, zoals bijvoorbeeld de ECB en de Bank of Japan. Wel is de Fed wereldwijd gezien de belangrijkste centrale bank en heeft de koers van de Fed de meeste impact op financiële markten. Vanuit die optiek kan enigszins gesteld worden dat monetair beleid meer verkrappend wordt.

Ralph Wessels van ABN Amro

Overheden stimuleren wel door

Financiële markten zitten overigens nog niet op dezelfde lijn als de Fed. De markt verwacht dat de beleidsrente in 2024 de 1,5% bereikt en vervolgens tot eind 2025 maar marginaal verder stijgt tot iets boven de 1,5%.

ABN Amro had in november zijn rentevisie al gewijzigd en zit net als de Fed op acht verhogingen tot en met 2024, waarbij wij er ook nog twee in 2025 verwachten (het dot-plot van de Fed gaat nog niet zo ver). Over het algemeen kan wel gesteld worden, dat als de Fed eenmaal de weg inslaat van verkrappen, dat de markt het doorzetten van dat plan onderschat.

"Markt heeft neiging verkrappingsbeleid Fed te onderschatten"

Fiscaal is de verwachting dat het beleid krapper wordt, maar absoluut niet verkrappend. Volgens de fiscale monitor van het IMF uit oktober is de verwachting dat overheden in ontwikkelde landen tussen 2022 en 2026 op een gemiddeld overheidstekort van 3% van het bbp per jaar zullen uitkomen. Deze tekorten zijn daarmee bij lange na niet zo groot als in de afgelopen twee jaar, maar wel beduidend hoger dan de tekorten over de periode 2014 – 2019 (gemiddeld 1% per jaar).

Eerste reactie op renteverhoging is nooit negatief

Hiermee lijken de panelen enigszins in evenwicht, maar hoe reageert de markt over het algemeen als de Fed de rente gaat verhogen? Onderzoek van Deutsche Bank toont, dat sinds 1963 in aanloop naar de eerste renteverhoging de 10-jaarsrente in de VS daalt. Na de eerste verhoging stijgt deze om vervolgens in het tweede en derde jaar weer te dalen, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de economische effecten van de renteverhogingen.

Aangezien ABN Amro de eerste renteverhoging in juni verwacht, is het dus te vroeg om daar nu al op voor te sorteren. Ook omdat Goldman Sachs’ index van de financiële condities in de VS aangeeft dat deze nog steeds zeer ruim zijn. Zo worden leningsvoorwaarden voor Amerikaanse consumenten volgens BCA Research nog steeds versoepeld.

Daarom blijf ik positief over aandelen en risicovollere obligaties, maar bestaat de kans dat de portefeuille gedurende het jaar defensiever wordt ingericht. Dat neemt niet weg, en het begin van januari laat dat al zien, dat de bewegelijkheid op financiële markten zal toenemen.


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie