Column

2022: Keep kalm and carry on

Wat staat beleggers in 2022 te wachten? Nou, mochten aandelenkoersen eind volgend jaar flink hoger staan, dan bewijst de even befaamde als versleten beurswijsheid "the stock market climbs a wall of worry" opnieuw zijn waarde.

Want assetmanagers hebben nogal veel zorgen. Wat kan volgend jaar allemaal roet in het eten gooien?

Inflatie is wél structureel

Allereerst zou Covid-19, al dan niet gemuteerd in ernstigere varianten, nog wel eens langer kunnen blijven dan gehoopt. Dat leidt tot meer lockdowns, wat niet helpt de verstoring van de wereldwijde productieketen op te lossen. Een verder gaande prijsschok van bijvoorbeeld voedsel en energie houdt de inflatie hoog.

Daarbij geldt: hoe langer de hoge inflatie aanhoudt, hoe structureler deze wordt. Of zoals Wim van Zwol van Vanguard opmerkt: “De consensus is dat de prijsstijgingen spoedig zullen afnemen, maar hoe langer de inflatiepiek aanhoudt, hoe groter het risico dat de verwachtingen naar boven worden bijgesteld, waardoor de inflatievooruitzichten op middellange en lange termijn kunnen verslechteren.”

Gelet op de krapte in de arbeidsmarkten is er ook gerede kans dat de lonen fors omhooggaan. In dat geval is hoge inflatie zeker niet van voorbijgaande aard. De centrale banken, behalve de ECB dan, weten ook wat zij kunnen ondernemen om het prijspeil te drukken.

De Fed bouwt het opkoopprogramma inmiddels versneld af, terwijl er in 2022 naar verwachting drie renteverhogingen op het programma staan. In de jaren erna zullen er nog eens zeven volgen. Veiligheidsriemen vast! Beleggers houden niet van verkrappende centrale banken.

Oplopende rentes doen obligatiebeleggers - in met name langlopende schuld - pijn. Het maakt ook aandelen minder aantrekkelijk. Met de hoge waarderingen, met name in de VS, maakt dat de beurzen extra kwetsbaar.

Dat geldt vooral voor aandelen die het niet van winsten, maar van fantastische vergezichten moeten hebben.

Chinese vastgoedcrash

Dan is er nog de afkoeling van de Chinese vastgoedsector, waar niet lichtzinnig over moet worden gedacht. De Chinese bouwsector maakt 30% van het Chinese bbp uit. De waarde van de totale Chinese onroerendgoedmarkt wordt geschat op 50 biljoen dollar, tweemaal die van de VS.

Obligatiebelegger Hendrik Tuch van Aegon AM maakt zich grote zorgen over de effecten van het ongecontroleerd leeglopen van de Chinese vastgoedbubbel.

“Bijna iedere economische crisis in de afgelopen 50 jaar is begonnen met een overspannen huizenmarkt en te veel schulden in de onroerendgoedsector. Zowel voor Westerse landen als voor opkomende markten bleek keer op keer dat dalende huizenprijzen funest zijn voor het consumentenvertrouwen en voor de economische groei.”

Nog andere risico’s?

Tja, ook op geopolitiek vlak kan er van alles misgaan. Rusland zou bijvoorbeeld kunnen besluiten Oekraïne te annexeren. China zou wel eens een einde kunnen maken aan de onafhankelijk van Taiwan. Aan de andere kant van de oceaan zijn er tussentijds verkiezingen.

De polls wijzen uit dat de Republikeinen dan het Congres kunnen overnemen. Dat betekent dat de Amerikaanse regering van Joe Biden vleugellam is. Ten slotte zijn er nogal die risico’s waar niemand nu enige weet van heeft. Ook 9/11 was door niemand voorzien. Covid-19 kwam ook als een lelijke verrassing.

“Bijna iedere economische crisis in de afgelopen 50 jaar is begonnen met een overspannen huizenmarkt en te veel schulden in de onroerendgoedsector”

Toch optimisme

Leiden al deze risico’s tot angst en beven bij grote beleggers? Niet echt, zo blijkt bijvoorbeeld uit de rondvraag van Natixis IM onder 500 institutionele beleggers, die samen 13,2 biljoen dollar beleggen.

Zij zien 2022 met het nodige vertrouwen tegemoet. Hoge inflatie is hun grootste zorg. Bijna twee derde van de respondenten beschouwt stijgende rentes als het grootste risico voor hun portefeuille.

“Over het algemeen zien de instellingen 2022 met optimisme tegemoet. Maar de hoge volatiliteit op de aandelenmarkten en de stijgende inflatie en rentevoeten houden beleggers scherp en zetten hen er in toenemende mate toe aan om tactischer te alloceren."

Ofwel, in de buy & hold-strategie wordt iets meer flexibiliteit ingebracht. Ook zeggen institutionele beleggers meer te alloceren naar alternatieve assets, een trend die al een paar jaar aan de gang is.

Dat institutionele beleggers het aankomende beursjaar met het nodige vertrouwen tegemoet zien, heeft voor een belangrijk deel te maken met de voorspoedige ontwikkeling van de wereldeconomie.

Een recessie ligt niet op de loer. Sterker, de economische groei blijft naar verwachting boven trend. Zo rekent ABM Amro bijvoorbeeld op een economische groei van de eurozone van 3,9% in 2022. Dat is natuurlijk niet verkeerd voor de bedrijfswinsten die volgend jaar met circa 10% kunnen stijgen.

Nieuwe werkelijkheid

Daarbij blijven de financiële condities, ondanks verkrappende acties van centrale banken, nog altijd ruim. Ook van overheden wordt verwacht dat zij de geldkraan niet snel zullen dichtdraaien.

Bezuinigen is niet meer aan de orde. Is dat misschien de nieuwe, economische werkelijkheid? Recessies mogen niet meer bestaan.


Meer lezen over wat assetmananagers verwachten voor 2022? 

Klik hier door naar ons online magazine Outlook 2022.

IEXProfs online magazine Outlook 2022


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Assetallocatie