Column

"Hoge inflatie dwingt tot nog meer risico nemen"

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan AM rekent volgend jaar op minder hoge rendementen en op meer volatiliteit. Door de hoge inflatie en lage rentes zijn beleggers nog meer aangewezen op aandelen. “De noodzaak om risico te nemen, is nooit groter geweest.”

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan AM kijkt met veel plezier terug op beursjaar 2021. Op de vraag hoe hij het beursjaar 2021 zal herinneren, antwoordt hij lyrisch: “Wat een fantastisch beursjaar! Sterke performance in combinatie met een lage volatiliteit. Een markt on steroïdes. Het bijzondere is dat de aandelenmarkten, ondanks de geweldige rendementen, ook nog eens goedkoper zijn geworden, want de koersen konden de winststijgingen niet bijhouden.”

Nou ja, ook hij geeft toe dat techaandelen aan de dure kant zijn, maar dat heeft een duidelijke reden. “Covid heeft bevestigd hoe belangrijk technologie is. Ook dit jaar was de techsector de best presterende aandelensector. Het verklaart bijvoorbeeld waarom de Nederlandse en Frans beurs beter presteerden dan andere Europese beurzen. Vanwege het hogere gehalte aan groeiaandelen.”

Vincent Juvyns van JP Morgan AM

Back to normal

Juvyns verwacht niet dat 2022 een euforische voortzetting van 2021 wordt. Dat wil niet zeggen dat hij negatief is. “In principe gaan we weer naar een normale omgeving, waarbij de aandelenrendementen lager worden en de volatiliteit hoger. Op basis van een verwachte winstgroei van de MSCI Wereld exclusief opkomende markten van 8% tot 10% zou dat volgens mij ook de maximale aandelenperformance zijn. Gelet op alle onzekerheden mogen beleggers met een rendement van tussen de 5% en 7% tevreden zijn.”

Winstgroei sterke steun aandelenkoersen

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Omicron, lockdowns, hoge inflatie en geopolitieke spanningen zijn volgens Juvyns zaken die de volatiliteit omhoog kunnen jagen. Met de winsten die beleggers recent hebben geboekt, is de kans groter dat er op de verkoopknop wordt gedrukt, hetgeen voor nog meer volatiliteit zorgt. Enfin, een mooi voorbeeld van een vicieuze cirkel.

Nog meer TINA

Niet dat de bodem van deze vicieuze cirkel heel diep ligt. Het is volgens Juvyns namelijk onwaarschijnlijk dat beleggers de aandelenmarkten volledige de rug toekeren. TINA (There Is No Alternative) is in 2022 nog nadrukkelijker aanwezig dan in de afgelopen jaren. “De noodzaak om risico te nemen is nooit groter geweest”, zegt Juvyns.

“Ook in 2022 ontvangen spaarders geen rente of moeten ze rente betalen maar daar bovenop verliezen zij nu extra waarde door de sterk gestegen inflatie. De koopkracht van de spaarder staat serieus onder druk. Bij een inflatie van 5% leveren spaarders 5% in. Op een spaarbedrag van 100.000 euro is dat 5000 euro verlies. Spaarders zullen hun geld dus actief moeten beheren om nog iets van rendement te kunnen maken. In de huidige omgeving is er voor hen geen andere optie dan risico nemen, waarbij aandelen volgens mij de beste keuze zijn.”

Hoge inflatie neemt in 2022 wel sterk af

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Beleggen in veilige staatsobligaties vormt volgens Juvyns geen alternatief voor spaarrekeningen. Dat is een gevalletje van de regen in de drup. “Volgens onze analyses staan alle Europese tienjaars volgend jaar boven nul. Voor obligatiehouders is dat pijnlijk. In onze gemengde fondsen zijn we daarom amper tot niet in veilige staatsobligaties belegd. De opengevallen ruimte is ingenomen door credits, high yield, converteerbare obligaties en steeds meer door alternatives zoals hedgefondsen.”

Sterke stijging tienjaars rentes verwacht

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Liever aandelen ontwikkelende markten

Wat betreft de aandelenvoorkeuren ziet Juvyns de beste kansen in de ontwikkelende markten. “De uitdagingen in de opkomende markten blijven groot. Inflatiedruk, de lage vaccinatiegraad, de sterke dollar maken aandelen in de opkomende markten weinig aantrekkelijk. Uitzondering is toch China, waar de waarderingen dit jaar flink zijn gedaald. Bovendien is de verwachte winstgroei nergens zo hoog als in China.” De recente maatregelen van Beijing om met name de tech-sector in het gareel te krijgen, kan Juvyns goed begrijpen. “Die wijzen in de goede richting.”

Chinese aandelen zijn goedkoop

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Binnen de ontwikkelende markten heeft Juvyns een voorkeur voor de waardestijl in de VS. “Energie en de banken kunnen het goed doen.” Voor Europa ziet hij de beste kansen voor groeiaandelen.


Rob Stallinga is financieel journalist. De informatie in zijn artikelen is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.

Assetallocatie