Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Lang leve de Bund

Duitse staatsobligaties bestaan om vooral niet gekocht te worden? Portfoliomanager Tobias Burggraf van Ethenea is het daar volstrekt mee oneens.

"Het klopt dat de rente op 10-jarige Bunds sinds het begin van het jaar met ongeveer 25 basispunten is gestegen. Aangezien de prijs van een obligatie daalt naarmate de rente stijgt, hebben beleggers in Duitse staatsobligaties sinds het begin van het jaar in feite ongeveer 2% verloren. Het aantal uitstaande Bunds is de afgelopen maanden echter verder gedaald. Een steeds kleiner aanbod wordt beantwoord met een even grote vraag, wat het opwaarts potentieel van de rente beperkt.

Bundkopers

Maar wie koopt er nu eigenlijk Duitse staatsobligaties met het huidige lage rendementsniveau? Het zijn vooral professionele beleggers en openbare instellingen. De huidige regelgeving verplicht verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen een bepaald percentage hoogwaardige liquide activa aan te houden om de betaalbaarheid van hun pensioen- en verzekeringsuitkeringen op lange termijn te waarborgen. Om die reden kopen zij over het algemeen obligaties met een lange looptijd en houden deze aan tot de eindvervaldag.

Banken houden Bunds vooral aan voor hun liquiditeitsreserve. Als ze geld van de centrale bank nodig hebben, kunnen ze Bunds als onderpand bij de centrale bank deponeren in de vorm van repo's (repurchase agreements).

33% Bunds in handen van de ECB

Er zijn echter niet genoeg Bunds meer om aan de grote vraag op de repo-markt te voldoen. Dat komt doordat centrale banken ze sinds het begin van de coronaviruscrisis ook steeds meer opkopen om de economie van de eurozone te stimuleren.

De Deutsche Bundesbank heeft namens de ECB bijna een derde van alle uitstaande Duitse staatsobligaties opgekocht. Het maximum dat in het kader van het programma voor de aankoop van staatsobligaties door de publieke sector (PSPP) van de ECB is toegestaan bedraagt 33%. Deze limiet werd voor het eerst verhoogd in het kader van het programma voor de aankoop van pandemische noodobligaties (PEPP).

Daarnaast heeft de Duitse Financieringsmaatschappij nog eens 11% in handen. Het percentage Bunds dat in handen is van nationale instellingen ligt dus ver boven de 40%.

Bundschaarste

De strenge wettelijke voorschriften en de pandemische opkoopprogramma's hebben dus tot op zekere hoogte een duidelijke schaarste aan aanbod gecreëerd. Tegelijkertijd hebben de gunstige financieringsvoorwaarden en de stijgende schuldniveaus van de overheid en het bedrijfsleven geleid tot een verslechtering van de kredietprofielen en een reeks verlagingen door ratingbureaus, wat betekent dat het universum van voor belegging beschikbare AAA-effecten nog verder is geslonken.

Bescherming tegen marktturbulentie

Zijn Bunds dan alleen voor professionals en centrale banken? Nee, een obligatie-allocatie heeft nog steeds een plaats in de gemiddelde portefeuille. Het is en blijft hét instrument om verliezen te compenseren. Door hun lage volatiliteit en zwakke correlatie met andere activaklassen, zoals aandelen, bieden staatsobligaties een doeltreffende bescherming tegen marktturbulenties.

In extreme situaties schieten de koersen van staatsobligaties omhoog wanneer alle andere activa dalen. Dit gebeurde bijvoorbeeld op vrijdag 26 november, toen de bezorgdheid om de zich snel verspreidende Omicron-variant de koersen op de wereldwijde aandelenmarkten deed dalen, terwijl Bunds sterk wonnen.

De geleidelijke terugtrekking van de ECB uit haar ultra-accommoderend monetair beleid zal naar verwachting tot een gematigde stijging van de rente leiden. Qua risicobeheer hebben Bunds echter nog steeds hun bestaansrecht. De laatste dagen van november, met de zorgen over de Omicron-variant, hebben dit nog eens overtuigend bewezen."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie