Column

SFDR is nog geen gamechanger

Fondshuizen belijden het duurzaamheidsevangelie nog altijd meer met woorden dan met daden, zo ontdekte Detlef Glow bij bestudering van de fondslanceringen in 2021. Ook de Europese belegger blijkt duurzaamheid nog altijd niet geheel te hebben omarmd.

De invoering van de verordening inzake informatieverstrekking over duurzame fondsbeleggingen (SFDR) wordt gezien als een van de belangrijkste aanjagers in het Europese plan om de economie te verduurzamen.

Hoewel de richtlijnen nog niet definitief zijn vastgesteld, is het toch de moeite waard te analyseren hoe fondshuizen en Europese beleggers met SFDR aan de slag zijn gegaan.

Welke duurzame fondsen (artikel 6,8 of 9) werden vooral uitgeven? Welke fondsen werden vooral door Europese beleggers gekocht? De onderzoeksperiode loopt van 1 januari 2021 tot en met september 2021.

Fondslanceringen

Volgens de Lipper-database van Refinitiv zijn er in de loop van de eerste negen maanden van 2021 10.026 nieuwe fondsen in Europa gelanceerd. Daarvan waren er 1805 ook echt nieuw.

Van deze nieuwe fondsen was bijna de helft (781) belegd in aandelen. Het aantal nieuwe mixfondsen en obligatiefondsen bedroeg resp. 507 en 327. Verrassend genoeg is het grootste aantal nieuwe fondsen te vinden in de categorie niet gerapporteerd.

Ofwel, we hebben hier te maken met fondsen zonder een duurzame insteek. Niettemin is het merendeel 1.019 van de nieuw gestarte fondsen ingedeeld in een van de drie SFDR-categorieën. De meeste duurzame fondsen vallen onder artikel zes (467), gevolgd door artikel acht (421) en artikel negen (131).

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Artikel zes vereist van beheerders dat zij weergeven hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in het investeringsproces en wat de verwachte impact is van deze risico’s op het rendement van het (sub)fonds.

Fondsen die voldoen aan artikel acht en negen hebben duidelijke duurzame kenmerken (artikel 8) of een duurzame doelstelling (artikel 9) in hun prospectus beschreven.

In tegenstelling tot wat beleggingshuizen beweren, blijkt uit de cijfers dat de industrie nog steeds meer conventionele dan duurzame fondsen lanceert. Daarom is het de moeite waard om te analyseren welke categorieën de voorkeur van beleggers genieten.

Lees ook: Grijs wordt groen bij implementatie SFDR

Fondsstromen

Europese beleggers belegden in totaal voor 184,9 miljard euro in fondsen en ETF's die na 31 december 2020 zijn gelanceerd. Fondsen die zijn gecategoriseerd als artikel zes genoten de grootste instroom (+63,9 miljard euro), gevolgd door artikel acht-producten (+58,2 miljard euro).

Fondsen zonder ESG-status boekten een instroom van 53,3 miljard euro, en artikel negen-fondsen moesten het doen met een instroom van 9,4 miljard euro.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Fondsen die aan artikel zes voldoen, kenden de grootste instroom in het obligatie- (+22,3 miljard euro) en geldmarktsegment (+1,4 miljard euro), terwijl fondsen die aan artikel acht voldoen (+17,2 miljard euro) juist het meest werden verkocht in de mixfondsen.

Beleggers in alternatieve fondsen hechten weinig aan een ESG-status. In de belangrijke aandelencategorie zijn niet-duurzame fondsen ook nog altijd dominant.

De cijfers tonen aan dat beleggers nog altijd de voorkeur geven aan fondsen met geen of een relatief laag duurzaamheidsgehalte.

Fondshuizen kunnen hier hun voordeel mee doen, aangezien fondsen met lagere ESG-normen minder inspanningen vergen. Het is immers niet nodig ESG-gegevens en -analyse te integreren in de beleggingsprocessen.

raex

Klik op de afbeelding voor een grote versie

Lees ook: Duurzaamheidseffect SFDR valt tegen


Detlef Glow is hoofd research EMEA bij Lipper, een onafhankelijk fondsbeoordelaar. Glow heeft een MBA Financial Services van de University of Wales/Cardiff en een BA in Business Administration. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Impact beleggen