Ewout van Schaick is als hoofd multi-asset verantwoordelijk voor macro-economisch en beleggingsstrategie onderzoek en -ontwerp, tactische asset allocation (TAA) en het beheer van de mixfondsen en mandaten binnen Goldman sachs AM. Van Schaick is CFA charterholder en behaalde een Master Economie (1997) aan de Universiteit van Maastricht.
Column

2022 wordt een positief, maar onrustig beursjaar!

Ewout van Schaick verwacht volgend jaar hogere aandelenkoersen en hogere rentestanden. Daarbij moeten moeten beleggers wel rekening houden met wilde koersbewegingen. Ofwel, keep calm and carry on.

Het is alweer november, de maand waarin beleggingsstrategen traditiegetrouw hun wichelroedes en glazen bol uit de kast halen om een voorspelling voor het komend jaar te geven. Ook bij NN Investment Partners zijn we de afgelopen weken druk bezig geweest met onze Outlook 2022 en vorige week mocht ik deze samen met CIO Valentijn van Nieuwenhuijzen presenteren aan de pers.

Een centrale rol in ons verhaal is er dit keer voor de overheid. We zien namelijk dat de rol van de staat in bijna alle landen toeneemt. In de Verenigde Staten wordt er na de ruime Covid-steunpakketten eindelijk ook geld vrijgemaakt voor investeringen in infrastructuur en het sociale domein.

Het Europese herstelpakket richt zich met name op vergroening en digitalisering. De Chinese regering hakt flink in op de economie met regulering op de technologie-, vastgoed- en grondstoffensectoren.

Er lijkt met de corona-epidemie een definitief einde te zijn gekomen aan het geloof dat de markt de oplossing is voor alles. De mate waarin de overheden in zullen grijpen in de economie en de financiële markten zal in de komende jaren steeds bepalender gaan worden.

"Er lijkt met de corona-epidemie een definitief einde te zijn gekomen aan het geloof dat de markt de oplossing is voor alles"

Ruimte voor positieve aandelenverrassingen

Ik zou onze voorspelling voor de financiële markten in 2022 als gematigd positief willen bestempelen. De wereldeconomie gaat het nieuwe jaar in met nog steeds een flinke rugwind. Veel landen en sectoren herstellen nog van de Covid-crises, waardoor de economie nog flink zal groeien ten opzichte van afgelopen jaar. Doordat de consument veel geld heeft opgespaard, er door bedrijven eindelijk weer geïnvesteerd kan worden, en er meer dan voldoende banen zijn, zal de groei in 2022 ruim boven gemiddeld zijn.

In deze gunstige omstandigheden zijn ervoor beleggers nog altijd kansen op de aandelenmarkt. De winstverwachtingen van analisten voor 2022 zijn eigenlijk vrij voorzichtig in vergelijking met de economische groei. Omdat de waarderingen hoog maar niet extreem zijn, is er ruimte voor positieve verrassingen. Bovendien hebben beleggers bij de huidige rentestanden nog steeds geen alternatief en profiteert de markt van een flinke participatie van particuliere beleggers.

"De winstverwachtingen van analisten voor 2022 zijn eigenlijk vrij voorzichtig in vergelijking met de economische groei"

Grootste onzekerheden

Wij zien vooral goede kansen voor Europese aandelen. Maar in vergelijking met andere jaren is de waarschijnlijkheid die wij aan deze marktverwachtingen koppelen een stuk kleiner. Ofwel, de kans op een heel ander scenario is groter dan normaal. Dat komt omdat er flink wat onzekerheden zijn. Natuurlijk kan een opleving van het virus met nieuwe lockdowns roet in het eten gooien, hoewel waarschijnlijk meer regionaal en met minder impact.

De grootste onzekerheden voor 2022 schuilen echter in de oplopende inflatie en de mogelijke reacties hierop van de monetaire autoriteiten. De verstoringen in de productieketens en tekorten op grondstoffen- en arbeidsmarkt maken het waarschijnlijk dat we tot ver in 2022 met hogere prijzen te maken krijgen.

De kans is groot dat centrale banken hier een keer op gaan reageren met een snellere afbouw van de opkoopprogramma’s of door een eerdere renteverhoging. Net als de afgelopen weken zichtbaar was bij de Bank of England kunnen ze hier iets later ook weer op terugkomen.

Wilde swings

In een markt waarin veel aandelen en obligaties hoog gewaardeerd zijn zullen beleggers hier steeds meer op reageren. De rentegevoeligheid van de meeste beleggingen is bovengemiddeld hoog. Wij verwachten dus voor 2022 een jaar waarin zowel de rentestanden en de aandelenmarkten uiteindelijk hoger zullen staan dan aan het begin. Maar we verwachten ook een jaar dat met meer onzekerheid is omgeven en dit zal zich vertalen in flink wat volatiliteit.

We hebben dit jaar al een voorproefje gehad met bijvoorbeeld korte heftige bewegingen op de obligatiemarkt en grote schommelingen in de koersen van waarde- ten opzichte van groeiaandelen.

Het zou mij niet verbazen als deze bewegingen in 2022 nog groter zullen zijn. Beleggers zullen moeite genoeg hebben om bij onverwacht hoge of lage inflatiecijfers het stuur recht te houden. Zij zullen hun glazen bol en wichelroede bij elke beslissing van een centrale bank wel weer uit de kast willen halen.

De informatie in zijn columns zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie