Ewout van Schaick is hoofd van Multi-asset. Als manager is hij verantwoordelijk voor macro-economische en beleggingsstrategie onderzoek en -ontwerp, tactische asset allocation (TAA) en het beheer van Multi-Asset fondsen en mandaten binnen NN Investment Partners. Ewout is CFA charterholder en behaalde een Master Economie (1997) aan de Universiteit van Maastricht.
Column

Stagflatie-angst lijkt prematuur

Ewout van Schaick begrijpt goed waarom stagflatie momenteel een thema is dat beleggers angstig maakt. Zelf is hij minder bang dat we te maken krijgen met een periode van lage groei en hoge inflatie.

Bij beleggers op leeftijd slaat de schrik om het hart. Voor het eerste sinds de jaren 80 wordt er namelijk openlijk gespeculeerd op een periode van stagflatie. “Het is nog te vroeg om van stagflatie te spreken, maar de inflatierisico’s nemen toe en daarom moeten centrale banken zeer waakzaam zijn.”

Dit zei Gita Gopinath deze week tijdens haar halfjaarlijkse vooruitblik op de wereldeconomie. Voor de meeste economen is stagflatie nog een tail-risico, maar als de term ook al in de mond wordt genomen door de hoofdeconome van het IMF, dan  is er misschien toch meer aan de hand.

Waar rook is, is vuur. In ieder geval heeft de opkomst van stagflatie-angst een rol gespeeld in de correctie op de aandelen- en obligatiemarkten de afgelopen weken.

Zand in de motor

De aanleiding voor de stagflatie-angst ligt natuurlijk in de blijvend hoge inflatiecijfers en tegenvallende economische data deze zomer. De onevenwichtigheden in de wereldeconomie die zijn ontstaan na de Covid-crisis duren veel langer dan verwacht en leiden tot allerlei tekorten.

Door de verspreiding van de Delta-variant in Azië bleven de productiebeperkingen langer voortduren. Het transport van goederen wordt nog steeds gehinderd door beperkte capaciteit in havens en gebrek aan chauffeurs.

Het wordt steeds duidelijker dat de globalisering een systeem van wereldwijde productieketens heeft opgeleverd dat zonder twijfel efficiënt is, maar ook kwetsbaar blijkt. Er is zand in het fijne uurwerk van de wereldeconomie gekomen.

"Er is zand in het fijne uurwerk van de wereldeconomie gekomen"

De angst voor stagflatie wordt versterkt door de extreme stijging van de energieprijzen, die vooral zijn veroorzaakt door het snelle herstel van de vraag en gebrek aan investeringen. Door de tekorten op de arbeidsmarkt wordt ook de angst voor een loonprijsspiraal groter.

Onevenwichtigheden arbeidsmarkt

De Covid-crisis heeft geleid tot flinke veranderingen in consumptie- en productiepatronen, maar de arbeidsmarkt heeft zich hier nog niet op aangepast. Er is een mismatch tussen de vaardigheden en voorkeuren van werknemers en de behoeften van bedrijven.

De relatieve salarissen tussen de sectoren moeten worden aangepast en werknemers moeten worden bijgeschoold om deze onevenwichtigheden op te lossen. Omdat lonen in absolute zin zelden dalen, zal dit tijdelijk tot een opwaartse loondruk leiden.

"Er is een mismatch tussen de vaardigheden en voorkeuren van werknemers en de behoeften van bedrijven"

Kortom, er zijn voldoende redenen waarom de inflatie in de meeste landen nog wel een tijdje hoog zal blijven. Maar het is belangrijk om te beseffen dat de Covid-situatie wereldwijd nog steeds verbetert en dat meer en meer landen hun economie heropenen, vooral in Azië.

Desondanks optimistisch

De bottlenecks in de productie en de transport zullen langzaam maar zeker verholpen worden, bedrijven zullen hun voorraden weer gaan opbouwen en investeringen vergroten. De hogere lonen kunnen bovendien een positief effect hebben op consumptie.

Ik ben het met Gita Gopinath eens dat het veel te vroeg is om stagflatie te vrezen. Er zijn voldoende redenen om optimistisch te blijven over de economische groei. De balansen van de meeste huishoudens zijn sterk, de winstgevendheid van bedrijven goed, er is voldoende krediet beschikbaar om te kunnen investeren en vrijwel alle overheden voeren een ruim fiscaal beleid.

"Er zijn voldoende redenen om optimistisch te blijven over de economische groei"

Wat wel een probleem kan worden is dat de onzekerheid omtrent het monetaire beleid zal toenemen. Centrale banken zullen steeds nerveuzer worden als de inflatiecijfers hoog blijven en mogelijk sneller hun opkoopprogramma gaan afbouwen of de rente verhogen.

De informatie in zijn columns zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie