Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

We gaan van een platformeconomie naar een protocoleconomie

Decentrale digitale databases, tokenisatie en digitale valuta kunnen, geholpen door regulering, leiden tot een wereldwijde productiviteitsverbetering, aldus Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN Amro.

"Praten over cryptocurrency is ook de link leggen met de blockchain-technologie, die de handel in crypto's mogelijk maakt. De blockchaintechnologie is een distributed ledger technologie (DLT), een decentrale, digitale database waarover consensus bestaat.

Dankzij de combinatie van consensus en het feit dat de onderliggende data moeilijk te manipuleren zijn, kan informatieverstrekking efficiënter verlopen. Dit creëert economische waarde, omdat een intermediair niet meer nodig is. Risico is wel dat een decentraal systeem leidt tot minder toezicht en controle als de zaak niet goed wordt ingericht.

Daarnaast maakt DLT het mogelijk om rechten toe te kennen. Het creëren van zo’n digitaal certificaat heet tokenisatie. Dit kan gelden voor zowel fysieke als virtuele zaken waarbij liquide en illiquide zaken in kleinere delen worden opgesplitst en makkelijker verhandelbaar zijn. Daarmee biedt tokenisatie mogelijkheden tot een verdere efficiëntieslag, want ook in dit geval kan de functie van intermediair wegvallen.

Lees ook: Tokenization ontketent beleggingsrevolutie

Op naar een protocoleconomie

Door het wegvallen van intermediairs wordt vaak de vergelijking gemaakt met het ontstaan van het internet. Waar de economische impact van het internet vooral ligt bij consumptieve goederen en diensten, kan DLT financiële dienstverlening vooruit helpen. Zo zullen bepaalde diensten van bijvoorbeeld makelaars, notarissen, accountants, juristen en bankiers door het gebruik van DLT wegvallen.

Lees ook: Weg met de oude beurs, lang leve de cryptobeurs

De ontwikkelingen rond internet hebben gezorgd voor een gestage verschuiving van een centraal geleide economie naar een platformeconomie, waarbij het gebruik van data fors is toegenomen. Het is onze inschatting dat dit met de opkomst van DLT geleidelijk verder zal verschuiven naar een protocoleconomie waarbij data de sleutel zijn van een florerende economie. Data worden hierbij geprioriteerd en beschermd. De focus van de protocoleconomie ligt op het bouwen van netwerken en het beperken van tussenpersonen.

Toekomstige rol digitale valuta

Tot slot wil ik nog ingaan op de toekomstige rol van digitale valuta's, zoals stablecoins en digitale munten van centrale banken, ook wel bekend als CBDC's. De afkorting staat voor Central Bank Digital Currency). Stablecoins zijn cryptocurrencies die gekoppeld zijn aan valuta’s, grondstoffen of andere crypto. Stablecoins verschaffen liquiditeit aan de cryptomarkt. Daarom neemt de roep om meer toezicht op stablecoins toe.

Ook centrale banken zijn zich aan het oriënteren op digitale munten, mede om het betalingsverkeer te versnellen, toegankelijker en efficiënter te maken. Wanneer gereguleerde stablecoins of CBDC’s eenmaal een betrouwbaar betaalsysteem weten te vormen, kunnen gebruikers toegang krijgen tot geld.

Veel mensen en kleine bedrijven, vooral in ontwikkelingslanden, hebben hier nog altijd geen toegang toe. Deze toegang kan leiden tot een productiviteitstoename en daarmee economische groei, met een hoger welvaartsniveau tot gevolg.

"Regulering is essentieel om verdere integratie van de techniek te realiseren"

Beleggingscase?

Kortom, de digitalisering van de financiële industrie kan leiden tot een protocol-economie en toenemende welvaart. ABN AMRO adviseert vooralsnog niet over cryptocurrencies, vanwege het hoge risico, het lastige waarderingsvraagstuk en het gebrek aan regelgeving.

Ook al zal regulering een deel van de efficiëntieslag teniet doen, toch is regulering essentieel om verdere integratie van de techniek te realiseren. Een toekomstige beleggingscase zal in dat geval gebaseerd zijn op de technologische ontwikkeling en de use case (functie) van een cryptocurrency."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine duurzaam beleggen