Hendrik Tuch, CFA is hoofd vastrentende waarden Nederland bij Aegon Asset Management. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de staatsobligaties- en bedrijfsobligaties-portefeuilles in Nederland. Hendrik Tuch is afgestudeerd in economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is geregistreerd als Chartered Financial Analist en als senior vermogensbeheerder bij het Dutch Securities Institute.
Column

Kan de echte schurk nu opstaan?

Voor de explosief gestegen gasprijs zijn meer schuldigen aan te wijzen. Terwijl de markten er flink onrustig van worden, hoopt Hendrik Tuch dat de hoge gasprijs een prikkel is om onze afhankelijkheid van fossiele energie te verminderen.

Heeft u de nieuwste Bond film al gezien? Ik wel. Het was een flinke zit maar alle typische Bondfilm kenmerken zaten erin, inclusief een schurk met een kwaadaardig plan. Maar we hoeven niet meer naar de bioscoop voor spanning en sensatie.

De extreme stijging van de Europese gasprijzen houdt beleggers al weken in spanning naar de oorzaken en de mogelijke consequenties. Daar zijn goede redenen voor, want de stijging met meer dan 500% ten opzichte van het gemiddelde niveau in de afgelopen tien jaar kan voor flinke problemen zorgen op financiële markten.

Tot begin september leek het erop dat de Europese economie kon uitzien naar ten minste een paar kwartalen van hoge groei door het wegebben van de coronacrisis en de uitrol van het omvangrijke EU-investeringsplan NGEU. Maar de explosie van energieprijzen zal op deze groei drukken doordat consumenten bezuinigen en bedrijven hun marges zien krimpen of zelfs in de problemen komen.

Ook voor de ECB komt de prijssprong van de energieprijs op een verkeerd moment. Het was al lastig voor Lagarde om vol te houden dat de stijgende inflatiecijfers slechts een tijdelijk fenomeen zouden zijn, nu zal het Noord-Europese deel van het ECB-bestuur nog meer redenen hebben om een toekomstig aankoopprogramma te kortwieken.

Onrustige markten

De Europese obligatiemarkten worden al enigszins onrustig van dit perspectief, met als gevolg hogere marktrentes en stijgende inflatieverwachtingen en waarschijnlijk ook nog een negatieve reactie van aandelenbeurzen. De vraag is wie er nu verantwoordelijk is voor deze energiecrisis.

Schurkenstrijd

Het is makkelijk om te wijzen naar Poetin als de schurk die de toevoer van gas naar Europa afknijpt om ons te chanteren voor een snelle opening van de nieuwe Nord Stream 2 gaspijpleiding. Ook kunnen we Brussel de schuld geven met alle plannen van EU-commissaris Timmermans om CO2-uitstoot te beperken, waardoor we steeds afhankelijker worden van gas als energie.

In Nederland hebben we besloten om steeds minder gas uit Groningen te pompen, zonder erover na te denken hoe we het ontstane tekort zouden kunnen opvangen. China wil ook werken aan een schoner milieu en koopt steeds meer gas op internationale markten om aan de onstilbare honger naar energie te voldoen.

De ECB zelf zou ook eens kunnen kijken naar de invloed van al het geld dat deze centrale bank in de financiële markten heeft gepompt. De snelle stijging van grondstofprijzen is zeker voor een deel terug te leiden naar het absurd ruime monetaire beleid van het afgelopen decennium.

Noodzakelijke prikkel

Maar uiteindelijk is het toch de markt die bepaalt wat op dit moment de passende prijs voor Europees gas is. Aangezien de vraag naar gas vooral afhankelijk is van het seizoen en Europese consumenten hun CV niet uitschakelen na deze prijsstijging, kan de gasprijs enorm oplopen zonder dat de vraag inzakt.

Het aanbod is onderwijl relatief inflexibel omdat de infrastructuur voor LNG nog niet voldoende is ontwikkeld en de meeste gasleveranties op basis van lange termijncontracten zijn vastgelegd.

Je kan de financiële markt zien als een Bond-schurk die erop uit is om ons leven zuur te maken, maar de stijgende gasprijs is een noodzakelijke prikkel voor ons allemaal om maatregelen te treffen waardoor we uiteindelijk minder afhankelijk worden van fossiele energie. We hebben daarbij echt geen Q of een Aston Martin met technische snufjes nodig om dit probleem in de toekomst te vermijden.

Hendrik Tuch, CFA is hoofd vastrentende waarden Nederland bij Aegon Asset Management. Aegon Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten als een beheerder van beleggingsinstellingen. Op basis van haar vergunning is Aegon Investment Management B.V. geautoriseerd om individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies te verlenen in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Assetallocatie