Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Het langlevenrisico kent een goedkope oplossing

Nederland kan iets leren van de pensioenpraktijk in de VS. Zo kunnen pensioendeelnemers via de Retirement Enchanced Trust-systematiek goedkoop hun langlevenrisico beheersen. Martin Wouda en Ellen Marie Primdahl van Milliman leggen uit hoe dat zit.

"Hoe het nieuwe pensioenstelsel er precies uit komt te zien, is nog altijd niet bekend, maar de hoofdlijn staat vast: een individuele opbouwfase en een collectieve uitkeringsfase. Nederland gaat vanaf 1 januari 2023 gefaseerd over op een DC-systeem, waarbij deelnemers op de pensioendatum kunnen kiezen tussen een vaste of een variabele uitkering.

In het nieuwe stelsel worden de risico’s bij de deelnemers gelegd; het marktrisico (rente + rendement) én het langlevenrisico. Aan het marktrisico valt niet te ontkomen, maar voor het langlevenrisico ligt dat anders. Met dit risico krijgen deelnemers te maken als zij langer leven dan de verwachte sterfdatum. Zij lopen het risico dat hun pensioenpot dan leeg is.

Inkomsten blijven 

Gelukkig kan het langlevenrisico goedkoop en relatief eenvoudig worden beperkt door het collectief te delen. Ja, ook in DC-regelingen. Voor Nederland is deze oplossing nieuw, maar in de VS is Milliman al enige tijd bezig met de ontwikkeling van de Retirement Enchanced Trust (RET)-systematiek om dit probleem aan te pakken.

Gepensioneerden kunnen vertrouwen op een hoger levenslang inkomen omdat hun beleggingen in RET inkomsten blijven genereren voor hun hele leven. Ofwel, wie ouder wordt dan de verwachte sterfdatum hoeft met RET niet bang te zijn dat de pensioenuitkering te vroeg stopt.

Positief is ook dat een levenslange uitkering kan worden gegenereerd zonder dat daar hoge kosten aan zijn verbonden. RET is een pensioenoplossing ontwikkeld in Amerika die tevens geschikt is voor de Nederlandse markt.

Verzekeringsalternatief

Wie nu in Nederland het langlevenrisico wil afdekken, zal zijn toevlucht moeten zoeken bij verzekeraars. Die vragen daarvoor een forse premie. Reden daarvoor is onder meer dat verzekeraars extra moeten reserveren voor het geval dat de verwachte sterftetrend toch anders uitpakt.

RET is een beleggingsgerichte pensioenoplossing die levenslange inkomensbescherming biedt zonder tussenkomst van verzekeraars. Verder biedt RET de deelnemers de mogelijkheid om eigen keuzes te maken met betrekking tot hun beleggingen. Uitgangspunt is dat RET pensioendeelnemers in staat stelt hun langlevenrisico te bundelen.

RET kan in die zin goed worden vergeleken met de zogenoemde broodfondsen, die ZZP’ers gebruiken als goedkoop alternatief voor dure arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een verschil is dat de kapitaalpool van RET vele malen groter kan zijn. Maar net als met een broodfonds blijft het kapitaal in de pool van het collectief.

Voordelen

Het bieden van langlevenbescherming door de risico’s collectief te delen, is veel goedkoper dan bestaande verzekeringsproducten, want met RET hoeft niet te worden voldaan aan de hoge kapitaal- en zekerheidseisen die aan verzekeraars worden gesteld. Door de afwezigheid van hoge garantiekosten is er meer kapitaal beschikbaar voor uitkeringen.

Hoewel RET een beleggingsoplossing is, dus geen garanties biedt, kunnen deelnemers tegen relatief lage kosten samen het langlevenrisico beheersen en op de lange termijn een hogere uitkering ontvangen.

Maar het mooiste van RET is dat het naadloos aansluit op aankomende pensioenstelsel. Als iedereen straks een DC-pensioen heeft, dan moeten we de collectieve uitkeringsfase goed regelen, zonder daarbij afhankelijk te zijn van commerciële verzekeraars met hun hoge tarieven.

Hobbels

Is er dan niets tegen RET in te brengen? Tja, onbekendheid met het fenomeen kan gebruik ervan in de weg staan. Ook misplaatse eigenwijsheid kan een hobbel zijn. In Nederland heerst immers de gedacht dat niemand het op pensioengebied beter weet dan wij.

Dat is misschien niet helemaal het geval. Volgens ons kunnen wij hier wel degelijk profiteren van de research en pensioenervaringen die in andere landen is opgedaan."


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine duurzaam beleggen