Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Column

Sectorconsensus: IT blijft favoriet

De consensus is onverminderd positief over aandelen, maar over de kansen van offensieve sectoren, zoals IT, Communication Services, Energy en Industry, wordt volgens Eelco Ubbels van Alpha Research verschillend geoordeeld.

Sectorsamenstelling en sectorconcentratie zijn de afgelopen twintig jaar drastisch veranderd. Lange tijd was Financials de grootste sector, momenteel is dat Information Technology (IT) met een weging van 21% wereldwijd.

Anders dan bijvoorbeeld Healthcare en Utilities geldt IT als een offensieve aandelensector, samen met onder meer Communication Services, Energy en Industrials. Offensieve sectoren zijn meer cyclisch en kennen een volatiele prijsontwikkeling.

In de eerste zeven maanden van dit jaar deden deze vier offensieve sectoren, samen goed voor een weging van ruim 45%, het beter dan de wereldindex (+16,7%): IT +20,7%, Communication Services +22,5%, Energy +28,3% en Industrials +17,3%. Over 2020 was dat beduidend anders: Energy was met -36,8% de grote underperformer en IT liet met +31,5% de beste performance zien.

Hoe kijken assetmanagers nu tegen deze vier sectoren aan? Van de 61 assetmanagers die Alpha Research maandelijks volgt, zijn er dertien die regelmatig een visie op aandelensectoren publiceren. In de huidige periode waarin de consensus positief oordeelt over de kansen van aandelen, is deze groep van dertien positief over IT en Industrials, neutraal over Communication Services en negatief over Energy.

Information Technology wordt een defensieve sector?

De consensus is positief, maar ING Investment Office heeft zijn weging wel verlaagd naar neutraal. De gedachte is dat het rendement van IT-bedrijven dit jaar meer in lijn zal zijn met die van de brede aandelenmarkt.

Bovendien zijn volgens ING de winstverwachtingen hooggespannen en is er weinig ruimte voor tegenvallers. KBC, Nordea, SEB en Pictet sluiten zich hierbij aan.

Positief zijn onder meer DWS, Columbia Threadneedle en Invesco. Deze laatste assetmanager ziet daarbij een bijzondere trend: “Wij verwachten een veranderende samenstelling van de sector, die een rol gaat spelen in het verlagen van de volatiliteit en cyclische kenmerken, waardoor het wel eens een onverwachte defensieve sector zou kunnen worden."

 

J.P. Morgan Asset Management, de recente overall winnaar van de Asset Allocation Awards, heeft bij monde van Global Market Strategist Vincent Juvyns de volgende opinie over IT.

“Op korte termijn zijn we tactisch meer neutraal, want de groei van de winst per aandeel (WPA) blijft in 2021 waarschijnlijk achter bij die van de brede indices. We blijven echter structureel positief over de technologiesector en gaan ervan uit dat de WPA-groei in deze sector vanaf 2022 weer relatief sterker zal zijn dan de WPA-groei van de brede indices.”

Industrials: Nu nog duurder

Anders dan de consensus is J.P. Morgan AM tactisch neutraal over Industrials. “Kapitaalgoederen zijn een traditionele bèta-belegging om direct in te spelen op de ontwikkeling van de economie, met de PMI-index als belangrijkste indicator. Hoewel we er niet van uitgaan dat de PMI’s op korte termijn weer zullen dalen, kan het PMI-momentum desondanks ongunstig uitpakken. In tegenstelling tot andere cyclische sectoren hebben de koersen van Industrials het beter gedaan dan de groei van de winsten, waardoor deze aandelen duur zijn geworden. Dit zou toekomstige rendementen kunnen drukken."

J.P. Morgan oordeelt verder: "De industrie die samenhangt met lucht- en ruimtevaart is onevenredig hard geraakt door de aanhoudende reisbeperkingen. Wij zijn van mening dat juist deze sector zal profiteren van de heropening van de economie."

Eveneens neutraal zijn ING, DWS en Invesco, terwijl KBC, Nordea en SEB overwogen zijn in Industrials. Een uitzondering is Pictet, dat een negatief advies geeft over “de duurste sector in ons model en een sector die spoedig de klap kan voelen van een mogelijke verslechtering van de productiesector."

Communication Services moet oppassen

“Dit is deels een kapitaalintensieve business met lage marges," constateert KBC maar per saldo is deze assetmanager toch positief, mede vanwege de snelle groei van het internetsegment met zijn hoge kasstromen en sterke balansen.

Volgens ING daarentegen verslechteren de vooruitzichten van de grote technologische bedrijven in deze sector door hogere rentes, rechtszaken en ongunstige wetgeving. Gelet op de  relatief hoge waardering van de sector heeft ING daarom het gewicht verlaagd van overwogen naar neutraal. ING gaat mee in de consensus.

Energy blijft sterk afhankelijk van de olieprijs

De sector Energy bestaat hoofdzakelijk uit bedrijven die het moeten hebben van de productie en handel van fossiele brandstoffen, is dus sterk gecorreleerd aan de prijs van ruwe olie. Voor ING Investment Office is dat een reden om de weging naar neutraal te verhogen.

“De sterk gestegen olieprijs betekent voor oliebedrijven dat hun winsten dit jaar flink kunnen herstellen. Wij denken dat de olieprijs nog verder kan stijgen, omdat het aanbod van olie de groei van de vraag naar verwachting niet zal kunnen bijbenen.”

KBC is nog positiever: “Na de forse koersdalingen in 2020 blijven, ondanks de recente rally, de waardering en het dividendrendement van de oliebedrijven aantrekkelijk."

Invesco is daarentegen sceptisch over de hoeveelheid upside die er nog zit in de olieprijzen en is daarom onderwogen.

 


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Online magazine duurzaam beleggen