Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Bitcoin: betaalmiddel, belegging, of geen van beide?

Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie bij ABN AMRO, is allesbehalve enthousiast over bitcoin als betaalmiddel én als belegging.

Bitcoin is de grootste en meest bekende cryptocoin en roept de nodige emotie op. Sinds de financiële crisis zijn er 18,6 miljoen bitcoins gemined. Het duurt tot ongeveer 2140, totdat alle 21 miljoen beschikbare biitcoins gemined zullen zijn. Of bitcoin definitief aanslaat, is nog onduidelijk, maar hoe langer bitcoin bestaat, hoe groter de kans dat deze cryptocoin onder ons blijft.

Aan bitcoin worden momenteel drie potentiële functies toegekend. Er kunnen betalingen mee worden verricht, het heeft de functie van programmeerbaar geld, en de coin fungeert als digitaal goud. Daarmee kan Bitcoin dus dienen als betaalmiddel of belegging. Wat zijn de voors en tegens?

Inefficiënt betaalmiddel

Als betaalmiddel heeft bitcoin enig voordeel bij grote internationale transacties als het omwisselen van en naar bitcoin buiten beschouwing wordt gelaten. Het voordeel als betaalmiddel is het netwerk waardoor op elk moment van de dag, het hele jaar door, betalingen kunnen worden gedaan en administratief kan worden afgewikkeld. Dit bespaart kosten en tijd.

Echter, voor alle overige betalingen is bitcoin zeer inefficiënt. De allereerste crypto-aanschaf moet toch echt met fiat-geld gebeuren. Daarnaast kosten normale bitcointransacties veel tijd en zijn de kosten ervan hoog. Deze kosten nemen beide ook nog eens toe als het drukker wordt op het netwerk.

Tevens worden prijzen nog steeds niet in bitcoin weergegeven, waardoor er moet worden omgerekend. Daarbij kost een transactie (of het minen van een block) veel elektriciteit. Al deze inefficiënties zorgen ervoor dat het gebruik van bitcoin bij winkeliers al jaren laag en stabiel is.

Geen stabiel prijsniveau 

Het zogenoemde lightning network dat nu wordt ontwikkeld probeert de inefficiënties qua snelheid en kosten op te lossen. Dat zal echter niet wegnemen dat schromelijk wordt onderschat dat een decentraal geldsysteem de soevereiniteit van landen aantast. Een land of monetaire unie met een eigen munt en centrale bank zullen dat nooit opgeven.

Een centraal systeem geeft ze de vrijheid om te stimuleren, belasting te heffen, sancties op te leggen etc. Hierdoor zullen landen en centrale banken vasthouden aan hun eigen munt en moet bij gebruik van bitcoin blijvend worden omgerekend, ook inefficiënt.

"Een stabiel prijsniveau is essentieel voor het vertrouwen in een valuta"

Daar komt nog eens bij dat een stabiel prijsniveau essentieel is voor het vertrouwen in een valuta. Het is één van de belangrijkste taken van een centrale bank. Met al drie dalingen van minimaal 80% vanaf de top sinds 2010 en regelmatig prijsbewegingen op een dag van 20% of meer, is bitcoin alles behalve stabiel. Ook leert de geschiedenis dat de goudstandaard, of in dit geval de bitcoinstandaard waar de hoeveelheid gelimiteerd is, een rigide systeem is. Net als decentrale geldsystemen heeft ons dat in het verleden welvaart gekost. Het lijkt mij zeer onwenselijk daar naar terug te gaan.

Bitcoin is geen goud

Qua belegging nemen de mogelijkheden om in crypto’s, waaronder bitcoin, te beleggen toe en wordt het meer mainstream. Hierbij wordt bitcoin liefkozend 'digitaal goud' genoemd. Hoewel Bitcoin schaarser is dan goud (het aantal heeft een limiet) kan het de anti-fiat rol van goud gedeeltelijk overnemen.

Overige vergelijkingen met goud lopen mank. Zo is bitcoin veel volatieler dan goud en kan het daarom niet gekwalificeerd worden als store of value. Tevens liggen de kluizen van centrale banken nog vol met goud wat vertrouwen uitspreekt en heeft goud meerdere functies. Dit in tegenstelling tot bitcoin. Ook blijft bitcoin moeilijk te waarderen en heeft eerder onderzoek van ABN AMRO aangetoond dat Bitcoin niet persé voor diversificatie en lage correlatie zorgt in een beleggingsportefeuille.

Niet geschikt voor ESG-beleggers

Daarbij is de digitale munt ook niet duurzaam. Zowel qua elektriciteitsverbruik van het bitcoinnetwerk als de onevenwichtige verdeling van het aantal bitcoins. Dit laatste vergroot de ongelijkheid. Hierdoor zal Bitcoin niet interessant zijn voor ESG-beleggers.

"Het is fundamenteel moeilijk een beleggingscase te maken voor bitcoin" 

Kortom, ABN AMRO vindt bitcoin als betaalmiddel ongeschikt omdat het zeer inefficiënt is in gebruik.  Daarnaast kan bitcoin qua belegging de anti-fiat rol van goud gedeeltelijk overnemen, maar lopen andere vergelijking met goud mank. Ook is het fundamenteel moeilijk een beleggingscase te maken voor bitcoin, waardoor ik het blijf zien als een speculatieve belegging. 


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Online magazine duurzaam beleggen