Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Column

The case voor defensieve aandelen

Van de verschillende defensieve sectoren healthcare, consumer staples en utilities is de consensus alleen positief over healthcare. Eelco Ubbels van Alpha Research heeft de rapporten erbij gepakt.

Healthcare, consumer staples en utilities gelden als defensieve sectoren. In het algemeen gelden voor deze sectoren de bekende kenmerken, zoals geringe economische gevoeligheid, een voortdurende vraag naar hun producten en diensten, en stabiele winsten. Kortom, allemaal kenmerken die voor een stabiele koersontwikkeling zouden moeten zorgen.

Toen de aandelenmarkten in maart 2020 met bijna 20% omlaag duikelden, deden de drie sectoren het met respectievelijk -9,5%, - 11,3% en -11,9% inderdaad beduidend beter dan de brede markt. Daarna kantelde het beeld, vooral onder invloed van de outperformance van de techaandelen. Over geheel 2020 en over de eerste zes maanden van dit jaar zijn healthcare, consumer staples en utilities achtergebleven op de wereldindex.

Hoe kijken de assetmanagers nu tegen deze drie sectoren aan? Van de zestig assetmanagers die Alpha Research maandelijks volgt, zijn er dertien die regelmatig een visie op aandelensectoren publiceren. In de huidige periode waarin de consensus aandelen overweegt, is deze groep van dertien assetmanagers alleen positief over healthcare, en adviseert een onderweging voor consumer staples en utilities.

Healthcare

ING Investment Office houdt al sinds april 2020 een overwogen positie in healthcare aan vanwege het defensieve karakter en de mogelijke verdiensten in de strijd tegen de covid-pandemie.
Ook SEB is positief, vanwege sterke vooruitzichten en gunstige demografische drivers wordt de gezondheidssector in het algemeen als een hedge voor een mogelijk negatieve macro-omgeving beschouwd. 
KBC onderkent de hoge winstmarges, maar is toch onderwogen vanwege de hoge waarderingen en de mogelijkheid dat de Amerikaanse overheid de winsten gaat afromen.
Pictet was tot voor kort negatief over gezondheidszorg, maar nu de Zwitserse vermogensbeheerder de aandacht van cyclisch naar de meer defensieve sectoren verlegt, heeft Pictet het advies voor de sector gezondheidszorg aangepast van onderwogen naar neutraal.

Utilities

Vanwege de gemiddeld hoge schuldposities is een oplopende rente doorgaans negatief voor nutsbedrijven. Daarnaast zijn er weinig groeimogelijkheden, en zijn de bedrijven die wel groeipotentieel hebben extreem duur gewaardeerd. Voor ING zijn dit de redenen om de sector te onderwegen.
KBC is ook niet enthousiast, maar ziet nog wel kansen voor bedrijven die aanhaken bij de Europese new green deal of die zich richten op de waterhuishouding.
Pictet heeft nutsbedrijven meegenomen in de aandachtverschuiving naar meer defensieve sectoren en stelt tefens dat deze sector het over het algemeen goed doet bij inflatie.

Consumer Staples

Deze sector omvat goederen die consumenten niet snel uit hun budget zullen schrappen, zoals voedsel, drinkwaren en hygiëneproducten. ING merkt op dat de sector bovengemiddeld kan profiteren van het opengaan van de horeca en de herstart van evenementen.
KBC sluit zich hierbij aan met als bijkomende argument dat “de deelsector vlot zijn prijzen kan doorrekenen naar de eindconsument, die de komende maanden meer zijn portefeuille zal trekken.”
Pictet heeft de sector basisconsumptiegoederen niet meegenomen in de opwaardering van de defensieve sectoren en blijft de sector onderwegen.


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

Online magazine ETF's