Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg.

Column

Fed houd koers vast tot zeker oktober 2021

De Fed wordt niet warm of koud van 5% inflatie en wijzigt zijn koers niet. Misschien dat Powell op de conferentie in Jackson Hole iets zal zeggen over mogelijke strategiewijzigingen, aldus Edin Mujagic.

Na de vorige Fed-vergadering liet Jerome Powell, voorzitter van de Fed, weten dat het rentecomité de markt ruim op tijd zal laten weten wanneer de bank zal beginnen met het terugschroeven van obligatieaankopen.

De bank weet dat beleggers niet van nare verrassingen houden. Dat is nu zeker het geval, gezien de zeer hoge onzekerheid en fragile financiële stabiliteit. Op de vergadering van deze maand zei Powell niks speciaals. 

De Fed veranderde niets aan het beleid en tijdens de persconferentie na afloop was er niets wat als een aankondiging over een krapper beleid geïnterpreteerd kon worden.

Tijdelijke ontwikkeling

De bank gaat er nog steeds van uit dat de recente stijging van de inflatie naar ruim 5% – ter herinnering, de Fed streeft naar 2% per jaar of iets meer dan dat – een tijdelijke ontwikkeling is.

De prijzen, aldus de Fed, worden omhooggestuwd door tijdelijke en eenmalige factoren. Hoewel de bank dat als aanname heeft, houdt ze er ook rekening mee dat de inflatie niet alleen door eenmalige factoren klimt.

Mocht het blijken dat de inflatie niet tijdelijk is, zal de bank de monetaire teugels aantrekken, aldus Powell. Aan de hand van deze opmerking valt een schatting te maken wanneer een wijziging van het beleid te verwachten is of wanneer duidelijk zal worden dat het huidige beleid ook in 2022 voortgezet zal worden.

Hoge kerninflatie

De aanname waarmee de Fed werkt, is dus dat de inflatiestijging van tijdelijke aard is. Ofwel: de bank zal overtuigd moeten worden dat de situatie anders is voordat ze aanstalten maakt het beleid minder ruim te maken.

Het bewijs dat de aanname waarmee de Fed werkt onjuist is, zal uit meerdere onderdelen moeten bestaan. Zo is het waarschijnlijk dat de voor de Fed zeer belangrijke kerninflatie langer dan verwacht hoog moet blijven bijvoorbeeld.

Ook zullen zowel de kerninflatie als het volledige inflatiecijfer gedurende enige tijd te hoog moeten blijven. Aangezien de bank zei dat de tijdelijke effecten die de geldontwaarding opstuwen vanaf eind dit jaar zullen beginnen weg te vallen, ligt het voor de hand dat de inflatie in de herfst en winter nog steeds rondom huidige waarden moet liggen wil de Fed de aanname im Frage stellen.

Werkloosheid van belang

Dat houdt in dat de komende maanden dus geen beleidswijziging te verwachten is. Het betekent overigens ook dat, mocht de inflatie verder stijgen, op de financiële markt tijdelijke extra volatiliteit te verwachten is.

Beleggers zullen de kans dat de Fed in actie zal komen dan hoger inschatten. En dan heb ik het alleen over de inflatiekant gehad.

De centrale bank kijkt ook naar de economische ontwikkeling en de ontwikkeling van de werkloosheid, waarbij niet alleen de hoogte van de werkloosheid van belang is, maar ook de ontwikkeling van de werkgelegenheid onder verschillende bevolkingsgroepen.

Geen koerswijziging

De bank is hoopvol gestemd over economische ontwikkeling in dit en volgend jaar. Ondanks de heropleving van het coronavirus, verwacht de Fed geen noemenswaardige economische schade. Dankzij de beschikbaarheid van coronavaccins is een herhaling van de voor de economie zeer schadelijke maatregelen, zoals lock-downs, niet waarschijnlijk.

Al met al ziet het er sterk naar uit dat zeker tot aan de eerste wintermaanden een koerswijziging van de Fed niet te verwachten is.

Richting het einde van het jaar zal onder meer de ontwikkeling van de inflatie meer duidelijkheid brengen over wat voor beleid te verwachten is in 2022.

Powell vervangen?

De kans is groot dat de Fed met een light-versie van perfect storm te maken krijgt. Als de inflatie toch meer voeten in de aarde blijkt te hebben en economie zo goed als volledig herstelt van de coronarecessie, dan zal dat elke rechtvaardiging voor een crisisbeleid wegnemen.

Dan zou de Fed lastige besluiten moeten nemen, die tot gevolg zouden hebben dat de deksel die de langetermijnrentes omlaag drukt, weggenomen moet worden.

Overigens zullen de komende maanden ook meer duidelijkheid op een ander belangrijk Fed-terrein moeten brengen. Namelijk of Powell ook na februari 2022 de Fed zal leiden. Dan loopt zijn termijn als Fed-voorzitter af en het is niet uitgesloten dat president Joe Biden de door Trump aangestelde Powell zal willen vervangen.

Let op Jackson Hole

Voor de korte termijn moeten beleggers zich gaan voorbereiden op de Fed-conferentie in Jackson Hole. In het verleden zijn vele belangrijke aankondigingen op het gebied van monetair beleid daar gedaan.

Zal de aankondiging dat de Fed gaat taperen toegevoegd worden aan dat rijtje? Eind augustus weten we het.

Tot die tijd geldt: geniet van de vakantie en het mooie weer op de beurs en vergeet niet dat erveen zeer belangrijke historische dag eraan komt; 15 augustus, de dag waarop in 1971, precies 50 jaar geleden, het huidige geldstelsel werd geboren.


Edin Mujagic is hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer en is gespecialiseerd in (de gevolgen van) het beleid van de centrale banken. Hij heeft verschillende boeken op zijn naam staan, waaronder "Geldmoord: hoe de centrale banken ons geld vernietigen" en "Boeiend en geboeid: een monetaire geschiedenis van Nederland sinds 1814/1816". Hij studeerde monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg. Hij schrijft op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

De impact van het coronavirus