Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. De afgelopen vijftien jaar heeft hij als beleggingsprofessional gewerkt bij onder andere AXA IM, Sector Investment Managers en Petercam. Ubbels is specialist op het gebied van asset allocatie. Apha Research brengt op regelmatige basis rapporten uit over asset allocatie, waaronder de maandelijkse Asset Allocatie Consensus, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeherders worden verzameld. Diverse malen per jaar organiseert Alpha Research seminars over belangrijke topics voor vermogensbeheerders.
Column

Amerikaanse aandelen nog niet te duur

Amerikaanse aandelen doen het al tweeëneenhalf jaar beter dan de rest. Zijn ze dan nu te duur geworden? Uit de assetallocatie-consensus blijkt dat dat wel meevalt. De meeste managers zijn nog positief, aldus Eelco Ubbels.

In 2019, 2020 en in de eerste helft van 2021 is Amerika de regio met de beste aandelenperformance. En ook over de eerste zes maanden van 2021 wisten aandelen VS het met 18,8% het beter te doen dan de 15,9% van de aandelen wereldwijd.

Natuurlijk vooral dankzij het aanzienlijke gewicht van de technologieaandelen (Microsoft, Apple) en aandelen uit de communicatiesector (Facebook, Alphabet, Netflix).

Ook de grote wegingen in financiële diensten-aandelen, die profiteren van de explosie van elektronische transacties (Mastercard, Visa of PayPal) of de positieve performance van aandelen uit de consumptiesector (Amazon, Tesla) springen in het oog.

Nog wel positief over Amerikaanse aandelen

Maar, zit er nog meer in het vat voor Amerikaanse aandelen? Alpha Research analyseerde de consensus van 60 assetmanagers over Amerikaanse aandelen. Deze consensus staat zonder meer positief tegenover aandelen en daarbij ook tegenover alle vijf regio’s, maar in de rangorde staat Amerika sinds april dit jaar onderaan.

Een meerderheid van 45,5% adviseert een overweging van Amerikaanse aandelen, terwijl 32,7% neutraal is. Binnen de top-15 van de assetmanagers zijn ze iets positiever; hiervan geeft zelfs 53% een positieve aanbeveling.

Aandelen VS

consensus Top-15
Onderwogen 21,8% 13,3%
Neutraal 32,7% 33,3%
Overwogen 45,5% 53,3%

Amper meer dan gemiddeld

Assetmanagers die niet zo enthousiast zijn over de kansen van Amerikaanse aaandelen vinden dat de meer op groei gerichte samenstelling van de markt van niet gunstig is voor deze fase van de cyclus.

Zij zien daarom meer mogelijkheden in Europa. Neutrale partijen onderkennen het feit dat de economische groei in de VS boven andere regio’s uitsteekt, maar zij stellen ook de vraag of dit kan voortduren.

De assetmanagers die positief adviseren over Amerika hanteren als argumenten bijvoorbeeld het optimisme over aandelen, de lage rentes en de winstgroei. De verwachte winstgroei levert een koers-winstverhouding voor de S&P 500 op van ongeveer 21 voor de komende twaalf maanden. Dat is amper boven het langjarige gemiddelde is.

Vooral smallcaps

Alpha Research vroeg tegen deze achtergrond naar de mening van J.P. Morgan Asset Management, de overall winnaar van de Asset Allocation Awards. Deze assetmanager overweegt zowel Amerikaanse als Europese aandelen en kijkt daarbij in de VS met name naar smallcaps.

Daarbij maakt J.P. Morgen AM de kanttekening dat de prestaties van de S&P 500 sinds het begin van de Covid-crisis vooral zijn aangejaagd door een handvol groeiaandelen, wat tot een bovengemiddelde waarderingsdispersie binnen de index heeft geleid.

“Sinds het begin van het jaar hebben wij een rotatie gezien van de winnaars van vorig jaar naar de verliezers van vorig jaar. Wij verwachten dat deze trend zich zal voortzetten."

"In deze context helpt een gelijk gewogen expsore aan de S&P 500 om de concentratie binnen portefeuilles te verminderen en het gewicht van de winnaars van vorig jaar  - dat binnen de index aanzienlijk is toegenomen -  te reduceren ten gunste van de post-Covid-winnaars. Uiteindelijk kunnen beleggers zo beter profiteren van de dispersie van waarderingen binnen de S&P 500.”


Eelco Ubbels RBA is directeur/eigenaar van Alpha Research. Op IEXProfs presenteert hij regelmatig zijn visie op assetallocatiekwesties, gebaseerd op de database van Alpha Research, waarin de allocatie-opinies van grote Europese vermogensbeheerders worden verzameld. Deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Twitter: @eelcoubbels.

De impact van het coronavirus