Ewout van Schaick is als hoofd multi-asset verantwoordelijk voor macro-economisch en beleggingsstrategie onderzoek en -ontwerp, tactische asset allocation (TAA) en het beheer van de mixfondsen en mandaten binnen Goldman sachs AM. Van Schaick is CFA charterholder en behaalde een Master Economie (1997) aan de Universiteit van Maastricht.
Column

Economen en beleggers in de mist

Krijgen we langdurig hogere inflatie of een terugkeer naar secular stagnation? Ewout van Schaick, hoofd multi-asset bij NN IP, is voorzichtig optimistisch, maar houdt de vingers dichtbij de knoppen.

Bij NN Investment Partners geloven we dat je bij elke beleggingsbeslissing zowel naar fundamentele data als naar gedragssignalen moet kijken. De ene keer wordt de markt gedreven door een verandering in macrocijfers of een beleidswijziging van de ECB, de andere keer is een sterk beleggerssentiment of extreme positionering bepalend voor de richting van de markt.

Komende zomer is het waarschijnlijk verstandig om vooral naar de economische data te kijken. De meer behavioral signalen lijken dit jaar nog geen grote impact te hebben. Het beleggerssentiment voor meer risicovolle beleggingen is stabiel positief en de geldstromen naar aandelen en credits al lange tijd sterk, maar de positionering is tot nu toe nooit gevaarlijk optimistisch geworden.

De grootste onzekerheid schuilt in de werkelijke status van de wereldeconomie en onverwachte economische cijfers kunnen in een minder liquide zomermarkt grote bewegingen veroorzaken.

"‘We are flying blind’, zei een van mijn collega’s deze week"

Maar voor het interpreteren van de economische data is zomer 2021 een bijzonder lastige periode. Economen voorspellen gewoonlijk de economische groei, inflatie en rente op basis van ervaringen in eerdere business cycli. Maar in de uitzonderlijke omgeving waarin wij ons nu bevinden, is zowel de korte als middellange termijn lastig te voorspellen. ‘We are flying blind’, zei een van mijn collega’s deze week.

Extreme survey data

De kortetermijnvooruitzichten worden gedomineerd door het herstel na de Covid-crisis. Door de heropening van veel sectoren, de opgepotte spaarsaldi, de ongekende fiscale stimulans en de veelbesproken bottlenecks in de economie zit er veel ruis in de data. We zien dit onder andere terug in extreme survey data en onverwacht hoge inflatiecijfers.

Hoe lang de wereldeconomie kan profiteren van de inhaalslag die consumenten maken met etentjes, vakanties en andere diensten voordat de vraag weer normaliseert, is onzeker. Hoelang tekorten in bepaalde producten en componenten prijzen blijven opdrijven, is lastig in te schatten.

Of het arbeidsaanbod zich volledig zal herstellen tot het niveau van voor de crisis is net zo moeilijk te voorspellen. Hoe langer deze periode van veel vraag en bottlenecks duurt, hoe groter de kans dat de hogere prijzen ook tot blijvend hogere inflatieverwachtingen zullen leiden.

Wat wordt het nieuwe normaal?

Maar economen vragen zich ook af naar welk normaal we uiteindelijk zullen terugkeren, het oude normaal van voor de Covid-pandemie of een nieuw normaal met eigen parameters? Voor de pandemie bevond de wereldeconomie zich in een secular stagnation. Hoge besparingen, lage investeringen en grote vraag naar veilige beleggingen hebben geleid tot lage economische groei en historisch lage rente.

"Of hogere overheidsuitgaven tot blijvend hogere inflatie en hogere rente zullen leiden is niet zeker"

Maar er lijkt iets te veranderen. Na een periode van 30 jaar bezuinigen op de publieke sector is er wereldwijd een roep om een actievere rol van de overheid. Aan de ene kant is er behoefte aan nieuwe regelgeving om de marktmacht van IT-giganten te breken, de vergroening van de economie te bevorderen en wereldwijde belastingontduiking te voorkomen.

Aan de andere kant is er de roep om meer overheidsuitgaven om verouderde infrastructuur te herstellen en toegenomen ongelijkheid te bevechten. Of hogere overheidsuitgaven tot blijvend hogere inflatie en hogere rente zullen leiden is niet zeker.

Positieve grondhouding

Als publieke investeringen de productiviteit kunnen stimuleren, zal de inflatoire impact beperkt zijn. Vooral de obligatiemarkten bewegen momenteel op en neer tussen een scenario van langdurig hogere inflatie en dat van een terugkeer naar secular stagnation.

Economen en beleggers kijken daarom vol verwachting uit naar de economische data die de komende maanden uitkomt. Door de ruis in de data is het interpreteren niet eenvoudig en vliegen we een beetje in de mist.

Wij hebben een voorzichtig optimistische grondhouding, sluiten aan bij het positieve beleggerssentiment met een kleine tilt naar risico in de portefeuille maar houden de vingers dichtbij de knoppen.

De informatie in zijn columns zijn niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie