Gastauteur zijn professionals die volgens de redactie van IEXProfs bijdragen leveren die het waard zijn een groter beleggingspubliek te bereiken, maar die niet de intentie hebben om wekelijks of maandelijks een bijdrage te leveren als vaste medewerker of columnist. Bij de artikelen wordt een korte toelichting gegeven van de schrijver.

Column

Nee, crypto’s passen nog niet in een beleggingsportefeuille

Cryptocurrencies zijn steeds nadrukkelijker in het nieuws, wat bij beleggers oproept of deze al thuishoren in de beleggingsportefeuille? Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie bij ABN Amro, wil voorlopig nog niet zover gaan.

Cryptocurrencies zijn hot, nog steeds. Ook het prijsverloop geeft daar dit jaar weer alle reden toe. Het standpunt van ABN Amro over crypto’s is vooralsnog ongewijzigd. We adviseren er niet over, ze zijn moeilijk te waarderen, het is erg risicovol en daarnaast mist de cryptomarkt regulering.

Daarbij is het overigens opvallend dat in Nederland cryptocurrencies zich niet eens kwalificeren als financieel instrument. Maar goed, dit is allemaal geen nieuws en daar wil ik het eigenlijk niet over hebben.

Ralph Wessels van ABN AMRO MeesPierson

Los van de vraag of je een believer of non-believer bent, is het interessant om te kijken of cryptocurrencies van toegevoegde waarde kunnen zijn in een beleggingsportefeuille. Daarbij kan niet genoeg benadrukt worden, dat het erg belangrijk is om onderscheid te maken tussen de technologie (blockchain), cryptocurrencies en bitcoin.

Deze zaken worden in discussies gemakkelijk door elkaar gehaald. Zo gelden de voor- of nadelen van de één, niet automatisch voor de ander. Hier goed onderscheid in maken is essentieel, zeker bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Bij het samenstellen van een beleggingsportefeuille wordt naast risico en rendement ook gekeken naar diversificatie, correlatie en volatiliteit. Diversificatie houdt in dat het toevoegen van een beleggingscategorie gunstig is voor het rendement, terwijl het risico gelijk blijft. Correlatie houdt in dat je niet wil dat alle beleggingscategorieën dezelfde kant op bewegen.

Weinig diversificatie en veel correlatie

Puur theoretisch gezien zouden cryptocurrencies voor diversificatie en lage correlatie moeten zorgen in een portefeuille. Waar de waarde en prijs van aandelen, obligaties, grondstoffen en onroerend goed vooral wordt bepaald door de stand van de economie en renteniveaus ligt dat bij cryptocurrencies anders.

Theoretisch zou de waarde en prijs van crypto’s moeten worden bepaald door de wijze waarop de technologieën zich ontwikkelen, de gang van zaken op het vlak van regelgeving, en de mate waarin de veiligheid en performance van de netwerken verbetert. Echter, in werkelijkheid is dit anders.

Verschillende onderzoeken laten zien dat er geen eensluidende conclusie is te trekken dat crypto’s voor diversificatie en lage correlatie zorgen. Sterker, tijdens de coronacrisis nam de correlatie fors toe en daalde bitcoin veel harder (-63%) dan de MSCI All Countries World Index in lokale valuta (-35%) en goud (-8%).

Daarnaast is ook de volatiliteit van crypto’s veel hoger dan die van aandelen en goud. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de onderzoeken zich hoofdzakelijk baseren op Bitcoin, omdat het de meeste data heeft en de meest dominante coin is.

Blackbox

Tot slot is ook gekeken of een belegging in crypto’s compensatie biedt voor het gelopen risico. Naar de Sharp-ratio, die hier uitsluitsel over geeft, is helaas summier onderzoek gedaan. Wel toont onderzoek aan dat een belegger gecompenseerd wordt.

Echter, in één onderzoek was het verschil klein ten opzichte van een belegging in een small-cap aandelenindex. Tevens is sinds dat onderzoek de koers van bitcoin fors gedaald is. Bij een ander onderzoek was het verschil groter, maar moest het 2,5%-belang in de portefeuille elk kwartaal worden geherbalanceerd. Tactisch alloceren kon niet.

In mijn optiek toont die laatste toevoeging aan dat heel slecht kan worden ingeschat wat de prijs beweegt. Daarmee blijft het nog steeds een beetje een black box. Ik vind dat voor een belegging niet wenselijk. Daardoor blijft ABN Amro van mening dat beleggers voorzichtig moeten zijn met de vraag of cryptocurrencies in hun portefeuille horen.

Meer weten? Lees hier de uitgebreidere analyse van ABN Amro over de betekenis en wenselijkheid van beleggingen in cryptocurrencies


Gastauteurs zijn beleggers die schrijven op persoonlijke titel. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Assetallocatie