Hendrik Tuch, CFA is hoofd vastrentende waarden Nederland bij Aegon Asset Management. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de staatsobligaties- en bedrijfsobligaties-portefeuilles in Nederland. Hendrik Tuch is afgestudeerd in economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is geregistreerd als Chartered Financial Analist en als senior vermogensbeheerder bij het Dutch Securities Institute.
Column

China viert terecht feest

De 100-jarige Chinese communistische partij heeft succesvol ingezet op kapitalisme. Gelet op de vergrijzing en de stijgende lonen in China zullen de buurlanden nu gaan delen in de feestvreugde, schrijft Hendrik Tuch.

Begin juli heeft de Chinese Communistische Partij (CCP) haar honderdste verjaardag gevierd. Vanuit economisch perspectief kunnen we gerust stellen dat er voldoende redenen zijn voor een groot feest.

In de afgelopen 30 jaar is de Chinese economie zo sterk gegroeid dat het gelukt is om meer dan 800 miljoen mensen uit een situatie van armoede te halen. In dezelfde periode heeft de rest van de wereld slechts iets meer dan 200 miljoen mensen uit de armoedeval gehaald. Dat laat zien hoe uitzonderlijk China’s prestatie is.

Anders dan de naam van de partij doet vermoeden, heeft de CCP vooral ingezet op het stimuleren van kapitalisme, ondersteund door enorme overheidsinvesteringen in de noodzakelijke infrastructuur.

Groter belang China

Net als Zuid-Korea en Japan begon China onderaan de ladder met de export van relatief simpele producten met lage marges en het gebruik van goedkope arbeid. Vervolgens is de innovatie binnen de Chinese markteconomie flink gestegen, met als voorlopig hoogtepunt het marktleiderschap in apparatuur voor 4G- en 5G-telecomnetwerken.

Sinds de toevoeging van China aan de WHO in 2001 heeft China maximaal kunnen profiteren van de globale outsourcing-trends. Maar ook wij profiteren van de ontwikkeling van een enorme consumentenmarkt in China, waar veel westerse ondernemingen inmiddels een aanzienlijk deel van hun omzet en winst behalen.

Het toegenomen belang van China is niet alleen zichtbaar in de economische cijfers, ook de invloed op financiële markten neemt snel toe.

In de benchmarks

Om te beginnen heeft China dankzij de export een enorm spaaroverschot verzameld van zo’n 3000 miljard dollar, wat voor een belangrijk deel in Amerikaanse staatsobligaties wordt belegd.

U kunt zich voorstellen dat beleggers zich van tijd tot tijd zorgen maken dat de politieke spanningen tussen China en de VS mogelijk zorgen voor een wijziging van deze beleggingen.

Aangezien China geen belang heeft bij een snelle verzwakking van de dollar, lijkt dit probleem onder controle. Belangrijker voor beleggers is dat China financiële markten de laatste tijd meer heeft opengesteld voor buitenlandse beleggers, waardoor zowel Chinese aandelen als Chinese obligaties worden opgenomen in internationale benchmarks.

Meer ogen gericht op China

Zo vormen Chinese aandelen al meer dan 40% van emerging market-aandelenindices en krijgen Chinese obligaties een weging die vergelijkbaar is met Duitse staatsobligaties in wereldwijde benchmarks.

Kortom, beleggers zullen steeds scherper naar de ontwikkelingen in China kijken en een mening vormen over de economie en het fiscale en monetaire beleid. Dat is een lastige taak, want transparantie staat niet altijd hoog in het vaandel van de Chinese overheid en van de centrale bank.

Ook zetten beleggers vraagtekens bij de betrouwbaarheid van officiële economische data, om nog maar te zwijgen over de credit ratings die worden afgegeven door Chinese rating agencies.

Slechtere exportpositie

Het partijjubileum roept de vraag op of de weg naar het economische succes in China kan worden gerepliceerd in andere landen. Gezien de snelle vergrijzing van de Chinese bevolking en de stijgende lonen zal de exportpositie voor veel producten terugvallen. Hier kunnen andere landen gebruik van maken.

Er zijn veel landen in Azië en Afrika met een jonge beroepsbevolking en met lage lonen, maar dat is niet voldoende voor een goede start. De Chinese ontwikkeling laat het belang zien van grootschalige investeringen in infrastructuur om buitenlandse ondernemingen aan te trekken. Daarnaast is een stabiel politiek, juridisch en economisch klimaat van belang. 

China beoogt om met het Road & Belt Initiative de landen aan de voormalige zijderoutes aan te moedigen om dergelijke investeringen te doen. Maar zolang deze projecten volledig door Chinese bedrijven worden uitgevoerd en de financiering lijkt op een soort wurgcontract, schieten deze landen er weinig mee op.

Genoeg te vieren

Toch kunnen andere landen profiteren van bedrijven die in de komende jaren ervoor kiezen om naast hun Chinese contacten ook leveranciers buiten China te zoeken.

Op het jubileumfeest heeft president Xi fel uitgehaald naar landen die zich teveel zouden bemoeien met onderwerpen die de Chinese overheid beschouwd als interne aangelegenheden.

Deze houding kan verdere spanningen aanwakkeren met de VS en andere landen en daarmee een rem zetten op buitenlandse investeringen in China. Deze speech was dan ook een domper op de feestvreugde. Jammer, want er was qua economische vooruitgang genoeg om te vieren.

Hendrik Tuch, CFA is hoofd vastrentende waarden Nederland bij Aegon Asset Management. Aegon Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten als een beheerder van beleggingsinstellingen. Op basis van haar vergunning is Aegon Investment Management B.V. geautoriseerd om individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies te verlenen in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Assetallocatie